17

PLOEGEN, EGGEN, ZAAIEN EN OOGSTEN COLUMN DOOR PIETER TIMMERS, FORWARD MANAGEMENT In onze complexe samenleving is verandering de enige constante en omdat we voortdurend op zoek zijn naar veiligheid en zekerheid, zijn we gedoemd tot een leven lang leren. Wie vandaag de dag een half jaar of langer zijn beroep niet kan uitoefenen, mist de aansluiting. Dus is het zaak dat we aan het werk blijven en nieuwe kennis en ervaring op blijven doen. Roman versus marketing leerboek De Britse filosoof en wiskundige Bertrand Russell (1872-1970) was bekend met dit verschijnsel en zei: ‘De mens zoekt geen kennis, maar zekerheid’. Voor een kansrijke toekomst is voor jonge mensen een goede en zo’n hoog mogelijke opleiding een vereiste, maar ook nadat een opleiding is afgerond, blijft bijscholen nodig. Dit geldt ook voor de marketeer die op de hoogte moet blijven van de laatste inzichten, methodes en middelen. Ter beschikking staan ons talloze marketingboeken, geschreven door auteurs met klinkende namen die een model, stappenplan, checklist of formule ontwikkeld hebben, waarmee de lezer meteen weer aansluiting heeft bij de geldende norm in de markt, althans, men leeft in de illusie dat het zo is. Doch de praktijk is weerbarstig en dekt het model of formule uw situatie slecht of niet af. THEORETISCHE WEERGAVE In de economie, of marketing, is een model een theoretische weergave van een economisch proces, opgebouwd uit een verzameling variabelen en logische en kwantitatieve relaties. Net als in andere vakgebieden zijn modellen vereenvoudigde kaders, ontworpen om complexe processen inzichtelijke en begrijpelijk te maken. Een zuivere weergave levert het model zelden. Het levert een valse zekerheid voor mensen die zich onzeker voelen, vandaar dat nieuwe marketingboeken gemakkelijk hun weg naar de markt vinden. ‘We herkennen de dingen nog wel, maar kennen doen we ze niet’ is een citaat van de Franse filosoof Gilles Deleuze (1925-1995) en hij zag het juist. De moderne mens, dus ook de marketeer, heeft in deze hectische tijden nauwelijks of geen tijd dieper na te denken. Het gevolg is dat hij zaken wel herkent, maar eigenlijk niet echt weet wat of wie het is. Hij herinnert zich vaag iets wat hij ooit in een marketingboek oppervlakkig heeft gelezen en wil daar intuïtief, dus zonder na te denken, op reageren. Hoe betrouwbaar is dan zijn visie, conclusie of besluit? PROSPECT IN KAART BRENGEN Omdat de consument, een mens, altijd het resultaat van is zijn omstandigheden, kan hij onmogelijk met behulp van één wiskundig model of algoritme worden gevangen. We moeten ons verdiepen in de omstandigheden van die klant. Het zou te bewerkelijk worden elke prospect individueel in kaart te brengen en bovendien handelt en besluit een persoon altijd naar de omstandigheden waarin hij zich bevindt, dus hoe krijg je dan een betrouwbaar beeld van een prospect? Een methode is: Begeef je onder de mensen, observeer ze en praat met ze. Dat is tijdrovend en een ontmoeting is slechts een momentopname. Een betere methode en zeker zo aangenaam is het lezen van goede romans. Een korte definitie daarvan luidt: ‘Een roman is een samenhangend prozaverhaal over de handelingen en persoonlijkheidsontwikkeling van een of meerdere personages, meestal in relatie met hun milieu’. ROMAN LEZEN In een roman neemt de auteur de lezer mee in een verhaal over mensen (personages) die bij voorbeeld gedurende een periode iets meemaken, of plannen maken die ze gaan realiseren. Al lezende worden de karakters van de personages duidelijk evenals de onderlinge verhoudingen en hun omstandigheden. Gedrag en handelen van de personages worden in belangrijke mate beïnvloed door de karakters en de omstandigheden waarin deze zich bevinden. Een goede auteur betrekt zijn lezer in het verhaal en geeft die het gevoel er getuige van te zijn. Leggen we de lezer in een MRI-scan, dan zien we dat er tijdens lezen sprake is van tientallen verbindingen tussen hersengebieden van onder andere cortex en thalamus. Lezen stimuleert het geheugen, concentratie, empathische vermogens, verbeeldingskracht en creativiteit. Met andere woorden een betere neurale connectiviteit en dat is gezond voor het brein. Zonder roman is de marketeer een blinde in een bioscoop, dat is geen diskwalificatie van het marketing studieboek, in tegendeel, we kunnen niet zonder de modellen en formules, maar. Hij hoort wel stemmen, maar heeft er geen beeld bij. Welke romans moet u dan lezen? Dat zijn romans die de lezer boeien en doen verlangen naar meer. Het zijn ook die romans, na ze gelezen te hebben, men maanden later nog over nadenkt en wellicht nog een keer leest. Bronnen: Francis Bacon - Logique de la sensation; Gilles Deleuze (1981) De menselijke kennis: haar omvang en beperkingen; Bertrand Russell (1978) Financieel Dagblad; 05 december 2020 JACHTBOUW NEDERLAND APRIL 2021 17 Foto Rens Groenendijk

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication