6

OPLEVERINGEN Alle beperkende maatregelen hebben onherroepelijk invloed op de arbeidsproductiviteit, nu iedereen afstand moet houden. Leidt het tot vertraging in geplande opleveringen? Jousma: “Nu je minder efficiënt kunt werken en met minder mensen, gaat dat wel ontstaan.” Van Veen ziet dat ook: “Tot op heden leveren wij nog wel op tijd, maar dat gaat veranderen, omdat het werk nu minder snel gaat. Onze klanten hebben hier begrip voor.” Schiphof: “Een paar boten hebben circa een week vertraging opgelopen. Er waren minder mensen beschikbaar, omdat we enkele medewerkers preventief naar huis hebben gestuurd.” Linssen meldt slechts enkele vertraagde opleveringen: “We bouwen nu zoveel mogelijk af. In sommige gevallen is het niet mogelijk door vertraagde toeleveringen en we stellen daardoor levering uit. Overigens in overleg met de klanten.” Bij Saffier Yachts is er een kleine vertraging in de oplevering ontstaan van ongeveer twee weken, zo meldt Hennevanger. LANGERE TERMIJN Het is duidelijk dat de corona-uitbraak de komende tijd de hele wereld in zijn greep houdt. Welk effect voor de jachtbouw kunnen we verwachten op langere termijn? “In het hier en nu loopt de productie gestaag door en we hebben nog een flinke orderportefeuille”, aldus Schiphof, “hoe het er op langere termijn uit gaat zien, hangt mede af van hoelang de maatregelen nog van kracht zullen zijn en vooral wat de financiële impact is op (potentiële) klanten.” Jousma: “Het zou zomaar een ‘zetje’ kunnen zijn voor sommigen Extra drukte bij NJI De coronacrisis zorgt voor extra drukte bij de branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), meldt branchemanager Gerwin Klok. “Gelukkig maakt NJI deel uit van de grote organisatie die de Metaalunie is, waardoor veel individuele adviestaken kunnen worden uitgevoerd door onze circa 65 binnendienst specialisten (veelal juristen) en regionaal werkende buitendienst adviseurs.” De meeste vragen die betrekking hebben op ondernemerschap, noodsteunregelingen en algemene tijdelijke regels worden door het kantoor afgehandeld. “Daarnaast hebben wij een 20-koppig sterk beleidsteam dat zich bezighoudt met de ‘lobby’ en met de vraag hoe de sector (MKB maakindustrie in brede zin) zich het beste kan herpakken als de meest acute bedreigingen voorbij zijn”, aldus Klok. Hij kan zich daardoor bezighouden met de branche-specifiekere aspecten. Dat brengt veel werk met zich mee, aangezien NJI-leden voor een deel ook actief zijn in de recreatie- en leisuremarkt, die direct na de intelligente lockdown tot stilstand SUPERLAUWERSMEER HEEFT VOLDOENDE VOORRAAD EN VERWACHT GEEN VERTRAGINGEN. om nu toch maar hun wens in vervulling te laten gaan. Waarom nog langer wachten? Ook kan een eigen schip de voorkeur krijgen ten opzichte van bijvoorbeeld een buitenlands vakantiehuisje. Mensen zullen drukke plaatsen gaan mijden. Niet meer in een vol vliegtuig, maar rustig met je eigen schip op het water.” “Uiteindelijk zullen we hier als branche sterker uitkomen, als het niet te lang duurt”, zegt Linssen, “er zal weer (meer?) vraag ontstaan naar vakantie in eigen land op eigen boot. De markt zal echter wel niet meer hetzelfde zijn.” Van Veen: “Voorlopig kunnen wij voort. We moeten nog vijf schepen bouwen en er zijn zes ‘onderweg’ in het proces. Het komt aan op extra goed plannen en communiceren, dat blijven we doen; ook vanwege onze decentrale werkwijze (casco-conservering-interieur/ timmerwerk-afbouw).” Hennevanger: “We hebben momenteel serieus extra verkoop, er staan nu voor volgend jaar 28 nieuwe Saffiers in bestelling en die orders komen uit heel de wereld.” kwam. “Met alle gevolgen van dien voor jachtverhuurbedrijven en jachthavens die net klaar waren – ook met investeren – voor het vaarseizoen 2020. Toen de schepen uit de winterberging werden gehaald, rezen er veel vragen over de te treffen voorzorgsmaatregelen door en op de bedrijven. Ook was er onduidelijkheid over het al dan niet open zijn van vaarwegen en havens. Met name Duitse eigenaren hebben besloten om hun schepen voorlopig in de winterstalling laten.” Zaken als voucher-regelingen, extra noodsteun, watersport-/jachthavenprotocollen en vaarwegbeperkingen volgt Klok op de voet, om ervoor te zorgen dat NJI-leden hierover geïnformeerd blijven. ‘GEEN LEDENEXCLUSIVITEIT’ “Regelingen en ondersteuningsmaatregelen moeten voor alle bedrijven in het betreffende deelsegment toegankelijk zijn”, benadrukt Klok. “Voor ledenexclusiviteit kan en mag in deze uitzonderlijke situatie geen ruimte zijn. Klein wapenfeit in dit verband is dat de TOGS-regeling die recht geeft op een eenmalige belastingvrije uitkering van 4000 euro, mede door ons toedoen ook is toegekend aan jachthavens en jachtverhuurbedrijven. De Metaalunie zet volop in op de verbetering van de NOW-regeling (bedrijfskostenvergoeding) en de TOZO, een soort van aanvulling voor ZZP-ers. NJI probeert bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor elkaar te krijgen dat grotere huurboten door twee stellen tegelijk mogen worden gebruikt.” GROTE ZORGEN Voor wat betreft de effecten bij de jachtbouwers en jachtonderhoudsbedrijven is het algemene beeld dat de werkzaamheden nog redelijk doorgaan, maar er zijn grote zorgen voor de toekomst, aldus Klok. “Wat is het effect van een langdurige lockdown op het consumentenvertrouwen en hoe komen de booteigenaren, die qua eigen inkomen ook vaak afhankelijk zijn van de marktsituatie, uit deze crisis? Aan de ander kant: het water is wel een veilige uitwijkplaats, mits watersporters zich verantwoordelijk gedragen, en mensen zullen op zoek gaan naar alternatieven voor vliegvakanties. Een mooi najaar kan nog veel goedmaken.” https://metaalunie.nl/Corona/Lobby www.jachtbouw.nl 6 JACHTBOUW NEDERLAND JUNI 2020

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication