22

Arnold de Bruijn van Netherlands Maritime Technology hield een toespraak over de doelen van zijn organisatie en de problemen bij de toepasbaarheid van composieten in lijn met SOLASregels. De interim richtlijnen van de IMO van juni 2017 staan het gebruik van elementen van FRP onder voorwaarden toe op schepen. Over vier jaar worden de regels geëvalueerd. Diana Martens van Inspectie SZW op event CompositesNL: Tekst en foto’s Rens Groenendijk Veel mis in de composietwereld De Nederlandse branchevereniging voor de composietindustrie, CompositesNL, organiseerde een event in het Airborne Automation Centre in Ypenburg-Den Haag. De 130 deelnemers kregen lezingen voorgeschoteld van deskundigen uit de wereld van composieten. Ze kregen het flink om de oren van Diana Martens, coördinerend inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 22 Martens presenteerde de resultaten van inspecties in de periode 2016-2017 van 32 bedrijven in de composietbranche, waar personeel werkt met gevaarlijke stoffen, en daar bleek veel mis te zijn. Maar liefst 28 bedrijven (87%) hadden de zaken niet op orde, voornamelijk op het gebied van inventariseren en beoordelen. De inspecteurs constateerden dat het met name mis gaat met de risicostoffen styreen, aceton, methyleenchloride en oplosmiddelen. Bij boren, zagen en frezen kwamen flinke hoeveelheden stof vrij, waarin zich resten monomeren en styreen bevinden. ‘Niet normaal’ Martens verwoordde de visie van de Inspectie SZW: “Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Blootstelling waar je ziek van wordt, moet niet als normaal geaccepteerd worden. Dat is het wettelijk kader waar we ons aan moeten houden.” De inspectie gaat uit van vier stappen die een bedrijf moet doorlopen om aan te tonen dat het personeel verantwoord met gevaarlijke stoffen kan werken. De eerste stap is inventariseren met welke gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, de eigenschappen vastleggen en onderzoeken of ze eventueel kankerverwekkend zijn. Stap twee is het beoordelen of de werknemers in een situatie terecht kunnen komen die gevaarlijk is voor de gezondheid, of ze blootgesteld worden aan grenswaarden, hoe vaak en hoe lang. Stap drie is werknemers beschermen tegen gezondheidsrisico’s met tijdelijke en structurele maatregelen en de ontwikkeling van een arbeidshygiënische strategie. Stap vier is het geheel borgen, veranderingen signaleren, voorlichting en instructies geven en medisch onderzoek laten verrichten. Borging continu proces Martens: “De wereld verandert voortdurend, ook de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt en de wetgeving. Dit proces van borging moet je continu herhalen. De inspectie gaat meer aandacht besteden aan het werken met kankerverwekkende stoffen. We verlangen gewoon dat er extra maatregelen worden genomen. Een masker of persoonlijke beschermingsmiddelen geven, daar kan niet mee worden volstaan. De werkgever Jachtbouw Nederland 6 december 2017

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication