32

Mr. Ivo M.F. van Emstede, de stormvaste advocaat In de waterrecreatiebranche is er eigenlijk niemand die hem niet kent, mr. Ivo M.F. van Emstede. De advocaat die al bijkans 30 jaren gespecialiseerd is in juridische kwesties waarmee ondernemers in de waterrecreatiebranche kunnen worden geconfronteerd. Nautisch advocaat Mr. Ivo van Emstede is de grondlegger van de 13 sets algemene voorwaarden van HISWA Vereniging en heeft hij zijn input gegeven bij het opstellen van de recent (2014) opgestelde (nieuwe) NJI voorwaarden. Dit laatste gecombineerd met de praktijk van mr. Van Emstede die voor circa 95% bestaat uit zaken die hij voor de ondernemers in de waterrecreatiebranche behartigt dan geldt hij met recht als dè nautisch advocaat van Nederland. 32 Vakman Mr. Van Emstede is advocaat maar door zijn in de loop der jaren opgebouwde kennis, is hij bovendien een vakman voor zover het de ‘technische’ kant van de zaak betreft. Een nautisch expert zal hij zich niet noemen maar velen weten inmiddels dat hij een nautisch expertiserapport kan analyseren en daarop, zo nodig, een gedegen commentaar kan geven. Praktijk-/proceservaring Een advocaat ontleent zijn kunde niet alleen aan de kennis ‘uit de boeken’ maar ook aan zijn (proces)praktijk. Mr. Van Emstede kan terugvallen op een netwerk van (praktijk)deskundigen met daarin ondermeer jachtbouwers, nautisch experts, jachthavenexploitanten, jachtmakelaars, jachtarchitecten, etc. bij wie hij te rade kan gaan voor advies en informatie. Het resultaat van de door mr. Van Emstede gevoerde procedures heeft invloed op door rechters te wijzen vonnissen. Een helder advies en geen onnodige kosten Mr. Van Emstede vertaalt de inhoud van een juridische procedure of van de brieven van de advocaat van de wederpartij in lekentaal en zijn adviezen zijn voor de leek immer helder. Is de kans op succes minder dan 50% of in geval het financieel belang te gering is dan raadt mr. Van Emstede zijn cliënt vrijwel altijd af om een (kostbare) procedure te starten. Voor meer informatie, zie de website van mr. Van Emstede: www.vanemstede.nl.

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication