37

Integrale benadering Ook Van Oossanen maakt intensief Na de jaarvergadering kregen de NJI-leden een rondleiding aangeboden door Wärtsilä in Drunen. die de kloof tussen waterverplaatsende en planerende schepen overbrugt, kon het geïnstalleerde vermogen tot bijna de helft worden gereduceerd. Door deze combinatie maak je schepen groener en kunnen dure componenten voor hybride voortstuwing en met name accu’s kleiner zijn. Als gezegd reduceren ze fors de opgewekte hekgolven.” gebruik van CFD, een techniek die van oorsprong in de vliegtuigbouw is ontwikkeld. Volgens Moerke kan CFD enorm helpen bij het realiseren van de wensen en eisen van een klant. “Helaas wordt bij nieuwbouw nog veel te vaak uitgegaan van een algemeen casco. Wil je echter de efficiency en het comfort verhogen, dan gaat daar toch een stap aan vooraf. Zo denken we in het beginstadium eerst aan de rompvorm: moet het een waterverplaatsende, een snellere semi-waterverplaatsende of een nog snellere planerende romp worden. Pas daarop kun je het ontwerp aanpassen.” Totaalconcept Moerke benadrukte dat Van Oossanen zich overigens niet beperkt tot het rompontwerp, maar kan bijdragen aan Nico Post nieuwe NJI-voorzitter Werfeigenaar Nico Post (48) is op 8 december door de ledenvergadering van de branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) benoemd tot voorzitter. Hij heeft deze functie per 1 januari overgenomen van Wim Noordegraaf, die de NJI vanaf 2010 als technisch voorzitter heeft geleid. Post is directeur-eigenaar van Scheepswerf Wed. K. Brouwer uit Zaandam en is naast ondernemer bestuurder in hart en nieren. Post wil de onder zijn voorganger ingezette lijn van concrete dienstverlening en harde meerwaarde voor de leden verder uitbouwen en de naamsbekendheid van de NJI in de watersportmarkt verder versterken. Het is van groot belang dat de NJI als een representatieve groep nog meer erkenning krijgt in het bestuurlijke landschap van de Nederlandse watersport, jachtbouw en nevenactiviteiten als ligplaatsverhuur en winterstalling. “Ik streef een intensievere samenwerking na tussen alle betrokken partijen binnen de watersport en kleinschalige beroepsvaart. Niet alleen om de positie en zeggenschap van NJI als een representatieve groep binnen de Nederlandse jachtbouw en watersporttechniek te versterken. Ook wil ik het belang van deze specifieke groep doorgaans kleinere bedrijven onder de aandacht van de politiek brengen. Wil je daar wat kunnen bereiken, moet je eensgezind optreden, anders word je domweg als belangenorganisaties tegen elkaar uitgespeeld.” Zwaar weer De crisis mag dan voorbij heten; de jachtbouw heeft dermate harde klappen gehad dat menige jachtbouwer in financieel opzicht nog lang niet is hersteld, aldus Post. “Ook de commerciele scheepvaart verkeert nog steeds in zwaar weer. Het spreekwoordelijke vet is van de botten en zolang dat niet is hersteld, moeten de bedrijven qua regels, collectieve afspraken en daarmee samenhangende meerkosten uit de wind worden gehouden. Een meer gestructureerde communicatie zal hopelijk het begrip en respect voor onze sector ten goede komen en hen de (brood)nodige lucht geven”, meent Post. “De profilering van NJI naar de booteigenaar en botenliefhebbers is een belangrijke prioriteit: duidelijk maken waar de NJI voor staat en welke principes zij aanhangt, zowel in communicatie als in het zaken doen. Voor mij is dat het bieden van vakmanschap en kwaliteit tegen een faire prijs.” Meerwaarde voor leden Verder moet de NJI volgens Post haar leden tegen een zo laag mogelijke contributie de juiste meerwaarde blijven bieden. “In samenspraak met de leden worden vanuit het bestuur de prioriteiten nader ingevuld en wordt een duidelijke koers uitgezet. Op het gebied van de ondersteuning bij het zaken doen en veilig werken (arbo) ligt er een mooi en uitgebreid dienstverleningspakket; vanuit mijn technische achtergrond hoop ik in mijn periode het element kwaliteit te kunnen uitbouwen. Nico Post (l) neemt het stokje over van Wim Noordegraaf. Dat betekent automatisch opleiding en permanente (technische) educatie.” Als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie, begrijpt Post het belang hiervan. “Maar tegelijk zie ik - uitzonderingen daargelaten - bij de opdrachtgever nog steeds een hele grote terughoudendheid om het prijskaartje dat hier aan hangt te voldoen.” Bestuurlijk ervaren Nico Post is niet alleen een ervaren ondernemer, maar heeft ook een brede bestuurlijke achtergrond. Zo is hij een jarenlang bestuurslid geweest van de regio NoordHolland van Koninklijke Schuttevaer, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter, is hij lid van de Bondsraad van de Koninklijke Metaalunie, bekleedde jarenlang de dubbelfunctie van districtsbestuurder Noord West en is hij lid van de commissie Economische Zaken binnen de Metaalunie. Deze laatste functies geeft hij op om zich volledig en zonder enige belangenverstrengeling te kunnen inzetten voor de NJI. Post heeft een sterke affiniteit met varend erfgoed. Hij houdt zich in zijn vrije tijd al jaren bezig met het varen en onderhouden van sleepboten. 37 het totaalconcept. Items zoals vermogen, stabiliteit, indeling, constructie en gewicht zijn niet los van elkaar te zien en kunnen ook worden berekend, lichtte hij toe. “De Nederlandse jachtbouwers staan internationaal bekend om hun degelijke bouw en kwaliteit, niet om seriebouw. Om hen daarbij te ondersteunen hebben we de online webshop waarop zij op een eenvoudige manier hun eigen rompontwerp kunnen laten analyseren tegen lage kosten. Zo houden we de toegang tot de dure CFD-software voor onze klanten heel laagdrempelig, lees betaalbaar.’ www.cfdanalysis.com -verenigingsnieuws Jachtbouw Nederland 1 februari 2018

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication