13

Startup challenge van AkzoNobel: Paint the Future ‘Er is altijd ruimte voor verbetering’ stelt AkzoNobel. Daarom heeft de verffabrikant een ‘startup challenge’ met de naam Paint the Future georganiseerd om gebruikers om raad te vragen. AkzoNobel is op zoek naar nieuwe, revolutionaire oplossingen die innovatie zullen versnellen in de wereld van verf en coatings. Paint the Future moet de brug slaan tussen briljante geesten, veelbelovende oplossingen en AkzoNobels expertise, mondiale schaalgrootte en middelen. Innovators, deelnemende teams, instellingen en experts uit de sector werken nauw samen om de ingestuurde ideeën naar een hoger plan te tillen. Onder leiding van Klaas Kruithof, Chief Technology Officer van AkzoNobel, biedt het initiatief de winnaars de mogelijkheid om hun ideeën versneld te commercialiseren. Thierry Vanlancker, CEO van AkzoNobel: “We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen die deze samenwerking oplevert voor de verf- en coatingsindustrie. We willen waarde creëren voor onze klanten, hebben hoge verwachtingen van dit initiatief en kijken ver vooruit. Een belangrijk onderdeel van dit proces is de samenwerking met ‘s werelds ‘coolste’ innovators.” Kruithof voegt daar aan toe: “De verfen coatingsindustrie is dynamisch en wordt gedreven door technologie. Onze toekomst ligt in de samenwerking met anderen en het openstaan voor brancheoverkoepelende oplossingen. Als we de grenzen van nieuwe technologie opzoeken, zijn we in staat nieuwe functionaliteit, verbeterde producten en meerwaarde voor onze klanten te realiseren en enkele echt uitdagende innovaties te versnellen.” Thema’s • Paint the Future is opgezet samen met KPMG en richt zich op vijf thema’s: • Slimme toepassingen • Verbeterde functionaliteit • Circulaire oplossingen • Biowetenschappelijke inbreng • Voorspelbare prestaties Deelnemers kunnen zich registreren en hun ideeën indienen op het Engelstalige platform www.letspaintthefuture.com en daarmee bijdragen aan de expertise in de industrie. De website geeft informatie over het initiatief, de vijf thema’s van dit jaar en hoe kan worden geparticipeerd. Deadline voor het insturen van ideeën is 1 maart, deelnemers kunnen tot 12 maart 2019 van het platform gebruikmaken voor onderzoek, discussies en verbeteringen, waarna experts van AkzoNobel de finalisten selecteren voor de bijeenkomst Een bureau met verfmateriaal bij een jachtschilder. Foto Rens Groenendijk in Amsterdam van 14 tot 16 mei. Kort daarna start de samenwerking met de winnaars om te komen tot duurzame zakelijke oplossingen. Korte beschrijving van de thema’s: • Zorgen voor een slimme toepassing, die een verandering of verbetering te weeg brengt in de manier waarop klanten AkzoNobel-producten gebruiken. • Veelbelovende, nieuwe functionaliteit ontwikkelen om coatings schoner, responsiever en adaptiever te maken. • Circulair gebruik maken van grondstoffen op willekeurige punten in de waardeketen van AkzoNobel. • Met een op bio-actieve technologie gebaseerde oplossing bijdragen aan betere prestaties of innovatieve eigenschappen van AkzoNobel-coatings. • Data op een innovatievere manier verzamelen en verbeteren, zodat nauwkeurigere en efficiëntere voorspellingen gedaan kunnen worden voor oppervlakteprestaties in de praktijk. www.letspaintthefuture.com 13 • jachtontwerp • cascobouw • constructie • onderhoud verfnieuws Jachtbouw Nederland 1 februari 2019

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication