25

Een artist’s impression van de nieuwe situatie, met een tweede bouwhal. De Vries bouwt tweede ‘kathedraal’ in Makkum Na maanden van nauw overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân is De Vries Scheepsbouw in Makkum, onderdeel van Feadship, begonnen met de vernieuwing en uitbreiding van de werf. Er verrijst een 166 meter lange en 28 meter hoge hal, die de bijnaam ‘de kathedraal’ voor de bestaande hal verder zal bevestigen. Ook worden nieuwe kantoren en werkplaatsen gebouwd. In november 2019 moet de eerste fase van de nieuwbouw klaar zijn, uitgevoerd door Jorritsma Bouw uit Bolsward. “Deze ontwikkeling vergt een omvangrijke investering”, aldus Feadship-directeur Henk de Vries, tevens CEO van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. “Het orderboek van Feadship is aan de ene kant een reden om de capaciteit uit te breiden, maar als familiebedrijf vinden we dit belangrijk voor de komende generaties. De gemeenschap in Makkum heeft zeer nauwe banden met de werf. De mensen die bij Feadship werken zijn voor ons van de grootste waarde; vele anderen zijn ze met ons verbonden via buren en kinderen die hier werken of mensen die ons bedrijf op de een of andere manier ondersteunen.” De uitbreiding levert 75 nieuwe arbeidsplaatsen op. Continuïteit De nieuwe hal stelt de werf in Makkum in staat om aan twee grote jachten tegelijkertijd te werken. Continuïteit speelt een belangrijke rol voor het personeel, van schilders, pijpfitters, loodgieters tot ingenieurs. Al deze verschillende disciplines kunnen in de verschillende fases van constructie gemakkelijk van het ene project overstappen op het andere. In de nieuwe hal van 166 meter lang komt een droogdok van 140 meter lang, 21,5 meter breed en 8 meter diep. De nieuwe kantoren en werkplaatsen komen strategisch te liggen tussen de nieuwe en de bestaande hal. Die is weliswaar langer (180 meter lang, eveneens 28 meter hoog), maar het droogdok daarin is met 120 meter lengte, 19 meter breedte en 7 meter diepte wat kleiner dan de nieuwbouw. Herinnering aan Amels De oppervlakte van de werkplaatsen wordt uitgebreid van 8.000 naar 10.000 vierkante meter. Het kantooroppervlak groeit van 3.500 naar 4.500 vierkante meter, kantine meegerekend. Twee van de huidige gebouwen blijven staan: It Strânhûs (een iconisch kantoorgebouw uit de jaren 70) en de voormalige timmerwerkplaats, een karakteristiek bakstenen gebouw met blauwe schuifdeuren uit de begintijd van de werf, dat wordt gerenoveerd. Het is een herinnering aan de tijd dat de Amels-werf hier was gevestigd, in 2005 overgenomen door De Vries. Bereikbaarheid Voor de bereikbaarheid van de nieuwe dokhal wordt een deel van de kade afgegraven en verdiept. Het vrijkomende zand wordt afgevoerd en gebruikt voor dijkversterking. Door het schroeven van heipalen worden effecten door geluid en trillingen tot het minimum beperkt. Na uitgebreid onderzoek is men tot de conclusie gekomen dat de uitbreiding geen effect heeft op het Natura 2000m2 gebied IJsselmeer, waardoor geen ontheffing of vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is. 25 Verbreding sluis Gewacht wordt nog op een verbreding van de sluis bij Kornwerderzand, waar de grotere jachten die De Vries wil bouwen, doorheen kunnen. Een motie van ChristenUnie en CDA over verbreding van deze sluis is op 6 december in de Tweede Kamer aangenomen. Met deze motie is 30 miljoen euro gereserveerd voor het project. De motie roept minister Cora van Nieuwenhuizen op om het voortouw te nemen om in 2019 de financiering rond te krijgen. www.feadship.nl Bij de start van de bouw waren heel wat leden van het familiebedrijf aanwezig, (v.l.n.r.) Sijbrand, Rob, Roderick en Tom de Vries. Sijbrand is de directeur van De Vries Scheepsbouw, de anderen werken voor de Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw (Koninklijke De Vries Scheepsbouw, De Vries Scheepsbouw Makkum, Scheepswerf Slob, Akerboom Yacht Equipment, De Klerk Binnenbouw en STI Engineering). Jachtbouw Nederland 1 februari 2019

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication