39

Handelsregistratie snelle boten heroverwogen De RDW brengt de registratie van snelvarende motorboten meer in lijn met die van motorvoertuigen. Speedboten kunnen sinds 15 januari online via DigiD worden overgeschreven. Ook is nu voorregistratie via een postNL loket, RDW-balie of keuringsstation mogelijk. Hierdoor kan bij verkoop het eerder aangebrachte Y-nummer sneller en online worden overgeschreven. Onverwacht neveneffect was echter dat de RDW daarnaast de handelarenregistratie (het zogenaamde YY-nummer) per 15 april 2019 wilde laten vervallen. Een flink aantal producenten, importeurs en handelaren in snelle boten hebben bezwaar aangetekend tegen deze intrekking. Begrijpelijk, aangezien dit zou inhouden dat nieuwe schepen die op eigen kiel naar shows varen of voor proefvaarten worden gebruikt eerst op (bedrijfs-)naam van de verkoper moeten worden gezet, met waardedaling als logisch gevolg. Ook wordt hiermee de mogelijkheid tot proefvaren eventueel met diverse voorraadschepen met aansluitende transactie praktisch onmogelijk. Waar halen de bedrijven dan zo snel de registratienummers vandaan? Andere argumenten zijn dat de motorisering bij buitenboordmotoren niet vooraf bekend is en de administratieve lasten en kosten van vaartuigen die voor export of doorvoer bedoeld zijn. Ook de provincie Friesland maakte namens een aantal jachtwerven bezwaar, aangezien diverse snelvaarvergunningen zijn afgegeven op basis van YY-kentekens. Constructief overleg Geschrokken door alle commotie organiseerde de RDW op 10 januari voor een afvaardiging van belanghebbenden een overleg over de handelarenregistratie van snelvarende pleziervaartuigen. Hierin zijn in een constructieve sfeer de overwegingen en belangen rondom deze registratie en weer toegelicht. De RDW streeft naar een Handelaarskenteken op een boot van Aluqua. verbetering van de wettelijke borging van deze nummers, maar heeft zeker begrip voor de positie van het bedrijfsleven en de waarde die de YY-registratie voor de branche heeft. De RDW gaat nu met de inzichten opnieuw aan de slag. Voor 1 maart zal de RDW bepalen hoe de handelarenregistratie wordt voortgezet of anders welke alternatieve oplossing kan worden geboden. Brexit en de CE op importboten uit VK Het Verenigd Koninkrijk stevent af op de al eindeloos besproken harde Brexit zonder terugtredingsakkoord. Dit betekent dat, onverwachte wendingen daargelaten, per 30 maart het gehele primaire en secundaire Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk. Het wordt dan een ‘derde land’ met alle juridische gevolgen van dien. Een van deze consequenties van de no deal-Brexit is dat de productwetgeving van de Unie niet langer geldt voor het VK, wat betekent dat een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde fabrikant of importeur niet langer wordt beschouwd als een in de Unie gevestigde marktdeelnemer. Ook zullen in het VK gevestigde voor de EU-richtlijn pleziervaartuigen aangewezen keuringsinstanties (NoBo’s) hun erkenning verliezen, alsmede de door hen afgegeven (type)certificaten. De in EU-landen gevestigde distribiteurs voor in het VK gevestigde jachtwerven moeten dan voldoen aan de specifieke verplichtingen van een importeur die producten uit een derde land in de EU-27 in de handel brengt. Verlies erkenning Het verlies door Britse keuringsinstanties van de erkenning als EU aangemelde instantie betekent dat vanaf de Brexit-datum geen verklaringen van overeenstemming meer kunnen worden afgegeven die gebaseerd zijn op in het VK afgegeven typecertificaten, zelfs wanneer er aan deze producten helemaal niets is gewijzigd. Dit om de simpele – formele – reden dat de verklaring van overeenstemming niet langer teruggrijpt op een geldig model of typecertificaat. Het zure gevolg is dat voor het betreffende jachttype een nieuw certificaat moet worden aangevraagd bij een in de EU-27 gevestigde aangemelde instantie. Ook is het mogelijk om op basis van een contractuele regeling het dossier en het bijbehorende certificaat over te dragen van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde aangemelde instantie aan een in de EU-27 gevestigde aangemelde instantie, die vervolgens de verantwoordelijkheid voor dat certificaat overneemt. Merkwaardig Dit is op zijn minst een merkwaardige redenering. De richtlijn vereist immers een certificaat dat ten tijde van het in de handel brengen van het betreffende vaartuig is afgegeven door een erkende in de EU aangemelde instantie. Dat blijft geldig tenzij naderhand non-conformiteiten aan het licht komen. In dat geval kan een certificaat worden ingetrokken. Zolang dat niet het geval is zou een verklaring van overeenstemming voor ieder opvolgend bouwnummer van een nu CE-goedgekeurd Broome, Haines, Princess of Sunseeker model, waaraan niets essentieels is gewijzigd, gewoon ook na 29 maart moeten mogen worden afgegeven. Maar misschien is het nog beter om maar even af te wachten of die no deal-Brexit of überhaupt die hele Brexit er wel komt. Voor meer informatie zie: https://ec.europa.eu/info/sites/info/ files/file_import/industrial_products_nl_1.pdf 39 verenigingsnieuws Jachtbouw Nederland 1 februari 2019

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication