31

VERENIGINGSNIEUWS DE MBO-OPLEIDING MARITIEME TECHNIEK GAAT FLINK OP DE SCHOP Beroepsopleiding Scheeps- en jachtbouw vernieuwd Veel sneller dan verwacht is op 22 februari het kwalificatiedossier van de vernieuwde mbo-opleiding Maritieme Techniek door minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) gepubliceerd in de Staatscourant. In het kwalificatiedossier staat vermeld wat een mbo-student aan het einde van de opleiding op het betreffende vakgebied moet kunnen en kennen. Koninklijke Metaalunie en NJI zijn nauw betrokken bij de legitimering en ontwikkeling van de vernieuwde opleidingen Maritieme Techniek. In de opleidingen Maritieme Techniek leren studenten de basis op het gebied van bouwen, repareren, modificeren en ontwerpen van vaartuigen. Daarbij is er veel aandacht voor materialen, constructies en systemen. Hoe moet een schip worden gebouwd en hoe moet je dit onderhouden of repareren? Vanuit deze basis leren en werken studenten bij bedrijven in de jacht-/scheepsbouw, maritieme toelevering en offshore. BASIS GELIJK De basis is voor alle studenten gelijk en beslaat het eerste leerjaar en een gedeelte van het tweede jaar. Na de basis kiezen studenten afhankelijk van het gekozen niveau en de deelsector waar zij in willen werken een profieldeel en een aantal keuzemodulen. Hierdoor wordt op maat voor de verschillende deelsectoren opgeleid. Een technisch medewerker op een jachtwerf moet nu eenmaal over andere kennis en vaardigheden beschikken dan een medewerker in de scheepsbouw. IN SNEEK EN ROTTERDAM ROC Friese Poort in Sneek en Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam gaan de mbo-opleiding Maritieme Techniek uitvoeren. De scholen werken nauw samen, onder andere op het gebied van ontwikkeling van lesmaterialen en examens, maar leggen daarnaast eigen accenten gericht op hun regionale arbeidsmarkt. ROC Friese Poort zal zich meer richten op (grote) jachtbouw/watersport en STC meer op scheepsbouw en offshore. Wel krijgen afgestudeerden hetzelfde diploma. Opleidingsmanagers Meinte Visser van ROC Friese Poort en Ary Rijke van STC hebben de coördinatie van op zich genomen. ONDERWIJSPROGRAMMA Beide scholen zijn op dit moment druk bezig om het onderwijsprogramma van de opleiding voor te bereiden, inclusief alle lesmaterialen. Het is de bedoeling dat al in het aanstaande schooljaar de opleidingen kunnen worden gevolgd. De sinds 2009 lopende opleidingen Medewerker Watersportindustrie niveau 2, 3 en de nivo 4 opleiding jacht en scheepsbouwkundige gaan helemaal op in deze hernieuwde mboopleiding Maritieme Techniek. Wel wordt aan zittende studenten nog de mogelijk geboden om reeds gestarte opleiding af te ronden. Ook de nu nog zelfstandige (metaal) opleidingen tot Scheepsmetaalbewerker en Scheepsbouwer zullen uitfaseren, omdat hiervoor te weinig aanmeldingen zijn. Het is daarbij de bedoeling om scheepsbouwspecifieke elementen die niet aangeboden worden binnen de opleiding (Allround) metaalconstructiewerker te gaan verwerken in branchespecifieke keuzedelen. Daar wordt nu aan gewerkt. JACHTBOUW NEDERLAND APRIL 2019 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication