24

KORT NIEUWS Nieuwe cao voor watersportbedrijven HISWA Vereniging heeft samen met CNV Vakmensen een nieuwe cao voor watersportbedrijven afgesloten. De handtekening onder het nieuwe akkoord is na lange onderhandelingen gezet. Werkgevers en werknemers in de watersport- en jachtbouwsector werken voortaan met een nieuwe cao. HISWA Vereniging en CNV Vakmensen zijn tevreden met het nieuwe cao-akkoord, waarin salarisverhogingen opgenomen. Die komen bij elkaar neer op gemiddeld 2,5% per jaar gedurende de looptijd van de cao. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een vaste verhoging voor alle medewerkers en gelden er voortaan extra voordelen voor lagere salarisschalen. Een ander pluspunt in de cao is dat er meer aandacht komt voor duurzame inzetbaarheid en scholing. De cao werd voor het eerst in de geschiedenis afgesloten zonder FNV, vanwege volgens HISWA onhaalbare looneisen. De Boek verklaart de waterkaart Met het boek ‘De Waterkaart Verklaard’ wil auteur Rob Vrolijks het besef vergroten dat de Nederlandse vaarmogelijkheden eigenlijk een cadeau zijn van alle voorgaande generaties. Zelden werd een vaarroute speciaal voor de pleziervaart gemaakt. Natuurlijke rivieren, de omlegging daarvan, trekvaarten, turfwinning, zand- en grindwinning, kanalen voor beroepsvaart en veiligheid zorgden samen voor de meest veelzijdige waterkaart van de wereld. Met Nederlandse inventiviteit werden ze aan elkaar geknoopt tot een samenhangend netwerk van recreatieve vaarwegen. Ook havens zijn zelden gemaakt als recreatiehaven, maar kennen een verleden in de visserij, veerdiensten, overslag, rivieromlegging, deltawerken, landbouw of sluiscomplexen. De watersport heeft de ruimte dankbaar in gebruik genomen. Rob Vrolijks viert met de uitgave zijn 25-jarig jubileum als zelfstandig adviseur in de waterrecreatie. Het boek telt 76 pagina’s en is uitgevoerd op A4 formaat met harde kaft. Het is rijk geïllustreerd met kaarten en foto’s van de verschillende typen vaarwegen en havens. Prijs € 25, exclusief verzendkosten. Uitgeverij: Trichis Publishing. ISBN: 978-94-92881-31-1 www.vrolijks.nl/publicaties HISWA-cao is verplicht voor alle bedrijven die zich bezighouden met (af)bouwen, vaarklaar maken, repareren en onderhouden van houten- en/of kunststoffen jachten en / of het verlenen van dienstverlenende activiteiten in de watersport, zoals verhuur van ligplaatsen, verhuur van boten en verkoop van boten. De looptijd is van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2020. www.hiswa.nl/cao QLayers sluit deal met AkzoNobel AkzoNobel daagde internationale startups uit om met innovaties te komen in de wedstrijd Paint the Future. Onder de vijf winnaars is het Nederlandse QLayers, dat direct een zakelijke overeenkomst met AkzoNobel kon sluiten. QLayers heeft een technologie ontwikkeld waarmee microstructuren, zoals de ‘haaienhuid riblets’, kunnen worden geprint. Aangebracht op een vliegtuig, trein of schip, vermindert de wrijvingsweerstand in lucht/water, volgens QLayers resulterend in een significante brandstofbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Ook bij windturbinebladen leidt het aanbrengen van haaienhuid riblets tot een hoger rendement. In wat voor mate de ontwikkeling interessant is voor de jachtbouw, zal nog moeten 24 JACHTBOUW NEDERLAND JUNI 2019 blijken. Josefien Groot, CEO van QLayers uit Delft, zegt in een reactie op het winnen “We hebben er hard aan gewerkt en deze samenwerking is precies wat we nodig hebben. We hebben dezelfde doelgroep als AkzoNobel, maar door het combineren van onze applicatie met Akzo Nobel coatings kunnen we meer waarde genereren. Binnen een jaar zullen we bijna gereed zijn voor onze volgende stap, met een focus op onze groeimarkt: windturbines.” “We zijn erg enthousiast om deze gezamenlijke reis met de award-winnaars voort te zetten”, aldus Klaas Kruithof, AkzoNobel’s Chief Technology Officer en voorzitter van de jury. “Samen met deze startups kunnen we innovatie in coatings en verf boven verwachJOSEFIEN GROOT EN RUBEN GEUTJES VAN QLAYERS MET HUN AWARD. ting, voorstelling en voor generaties realiseren. Met de kracht van een heel ecosysteem achter ons, zie ik grote ontwikkelingen in het verschiet.” Paint the Future telde 160 inzenders uit heel de wereld. Daarvan werden er 21 uitgenodigd om in Amsterdam te pitchen. www.qlayers.com www.letspaintthefuture.com

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication