29

VERENIGINGSNIEUWS VOOR NIEUWBOUW EN JACHTSERVICE Veel animo voor opleidingsplannen OOM Op 2 en 16 april organiseerde OOM (het opleiding- en ontwikkelingsfonds metaalbewerking) met steun van de NJI twee interessante kennisavonden voor werkgevers en werknemers. In totaal kwamen circa 130 scheeps- en jachtbouwers en hun technische medewerkers op de bijeenkomsten af, om zich te laten bijpraten over en zich te oriënteren op hun opleidings- en trainingsmogelijkheden. De aanleiding om deze avonden te organiseren is het brancheonderzoek dat OOM samen met de NJI in 2018 heeft uitgevoerd. Dit onderzoek leverde de bouwstenen op voor het toekomstig gericht opleiden van medewerkers in deze sector. De eerste kennisavond vond plaats bij de Yachtbuilders Academy van ROC Friese Poort in Sneek en de tweede bij het Maritiem College in IJmuiden, dat over een vmbo Maritieme Techniek beschikt. De aanwezigen konden een aantal actuele workshops volgen, onder andere van Volvo Penta over vormen van elektrische voortstuwing en Mastervolt over elektrische systemen aan boord van pleziervaartuigen. OOM gaf zelf ook een workshop over de behoefte aan trainingen en opleidingen van ondernemers en medewerkers in de branche en inventariseerde de opleidingsbehoefte bij de deelnemende bedrijven. In een vierde workshop werd het spits afgebeten voor de kwalificatiecursussen tot keurmeester van boordgassystemen, elektrische installatie, aandrijvingen en staand en lopend want, in het kader van het door de NJI en de stichting DMI-EMCI ontwikkelde certificaat Veilige boot. ONDERBELICHT AANDACHTSGEBIED Tijdens de workshops werd in navolging van het OOM/NJI-onderzoek bevestigd dat er nog relatief weinig aan trainingen en opleidingen wordt gedaan in de bedrijven. Daarnaast viel op dat ondernemers en medewerkers wel een aantal ontwikkelingen in de branche bespeuren, maar hierbij niet direct de relatie leggen tussen die ontwikkelingen en de organisatie van het werk in het eigen bedrijf én de benodigde nieuwe eigen competenties. Door de vergrijzing en te geringe instroom ontstaat een tekort aan kundige collega’s. Door technische ontwikkelingen moeten taken worden uitgevoerd waar men nog geen verstand van heeft. Dit leidt tot meer werkdruk en meer stress en mogelijk tot uitval of vertrek van medewerkers. INGEWIKKELDE INSTALLATIES Ondernemers en medewerkers bereiden zich te weinig voor op de impact van de technologische veranderingen in de markt, zoals elektrische voorstuwing en de betekenis van ‘the internet of things’ op jachten en schepen. De elektrische installaties aan boord van schepen en jachten worden ingewikkelder, met meer aangesloten apparaten, die 24/7 beschikbaar zijn en online bediend worden. ICT maakt steeds meer mogelijk en dikwijls ook gemakkelijker. Allerlei modulaire systemen worden zonder ingewikkelde kabelbomen gekoppeld. Maar een monteur moet wel weten hoe die systemen aan elkaar worden gekoppeld. Ondernemers en medewerkers leggen nog weinig relatie met de organisatie van het bedrijf, de betekenis voor het eigen werk en de verandering in gevraagde competenties van de medewerkers. Vooralsnog lijkt iedereen op de vertrouwde manier doorwerkt, totdat het ergens spaak loopt. De kennisavond is de eerste aanzet om bewuster naar de toekomst te kijken. WORDT VERVOLGD OOM gaat inventariseren hoe hieraan een vervolg gegeven kan worden, waarschijnlijk met korte cursussen, gericht op moderne dieselmotoren, elektronische systemen en elektrische voortstuwing. Van belang is dat die cursussen op geschikte tijden in het jaar worden aangeboden. OOM wil na de zomerperiode met een concreet aanbod komen. Vanwege het grote succes van de twee kennisavonden en de vragen die nadien nog binnenkwamen, is besloten om kort na de zomervakanties een derde kennisavond te organiseren voor zuidelijk Nederland. Het brancheonderzoek waarin in dit artikel aan wordt gerefereerd is te downloaden via: www.oom.nl/Downloads/Rapporten-en-onderzoeken DE BIJEENKOMST BIJ HET MARITIEM COLLEGE IN IJMUIDEN WERD DRUK BEZOCHT. JACHTBOUW NEDERLAND JUNI 2019 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication