12

INTERVIEW Ambassadeur Laetitia van Asch ‘Nederlanders kunnen in Oman leren over waterschaarste’ Door Jac van Tuijn Nederland denkt dat de wereld aan onze voeten ligt als het om water gaat. Maar we kunnen zeker ook leren van het buitenland. Bijvoorbeeld op het gebied van ontzilten, zegt Laetitia van Asch, Nederlands ambassadeur in Oman. Het mes snijdt zelfs aan twee kanten: in Oman is veel belangstelling voor Nederlandse waterkennis, maar we kunnen er ook kennis ophalen. Zoals over het omgaan met waterschaarste. Het kan allemaal samenkomen in het Nederlandse paviljoen op de Expo2020 in Dubai. Even waren ze allemaal weer terug in Nederland. Onze ambassadeurs. Om de Nederlandse contacten aan te halen en om met elkaar de toestand in de wereld te bespreken. Zo ook ambassadeur Laetitia van Asch uit Oman. Ze is in Oman heel actief voor de Nederlandse watersector en was in december betrokken bij de presentatie van veelbelovende watertechnologieën voor de landbouw. Drie Nederlandse startups demonstreerden op die bijeenkomst hun product aan de Omaanse watersector. “Die is bijzonder geïnteresseerd in slimme Nederlandse oplossingen voor hun landbouw”, legt Van Asch uit. We spreken haar bij de Ambassa deursconferentie in Nederland. “Het drinkwater voor de bevolking komt van ontziltingsinstallaties. Maar dat is slechts 17 procent van het totale watergebruik in Oman. De landbouw is met 80 procent veruit de grootste watergebruiker. De druk op de waterbronnen is groot en neemt alleen nog maar toe”, aldus Van Asch. Volgens haar is Oman zich daar heel erg bewust van en de watersector is er op zoek naar duurzame oplossingen. “Zo is Haya Water, dat landelijk voor het afvalwater zorgt, een pilot gestart om het gezuiverde water weer te 12 WATERFORUM NR 1 kunnen gebruiken in de landbouw. Niet direct voor de teelt van groente of fruit, maar voor producten als veevoeder of bloemen.” Meer waterhergebruik De toenemende druk op de schaarse watervoorraden speelt niet alleen in Oman, maar in het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika, de MENA-regio. Overal nemen de zoetwatervoorraden af door overexploitatie, en de noodzaak om meer zeewater te ontzilten neemt toe. Volgens Van Asch is het watergebruik in Oman 200 liter per inwoner. “In de zomer is het 45 graden, dan heeft ieder mens meer water nodig dan wij hier in Nederland. Drinkwaterbedrijf Diam zet in op waterbesparing, maar kan de mensen niet vragen om, net als vroeger, slechts één keer in de week te gaan douchen. Voor korter douchen en de installatie van waterbesparende douchekoppen, lopen wel campagnes”, aldus Van Asch. Volgens haar zijn de Omani zich ervan bewust dat bij dit overmatig watergebruik hun zoetwatervoorraden zullen opraken. Duurzame Nederlandse landbouwoplossingen De hernieuwbare bronnen in Oman zijn grondwater en regen water. In de bergen van Oman regent het vaak en via historische watersystemen, de Aflaj, stroomt van oudsher het bergwater langs de huizen en de akkers. “Deels zijn die kanaalsystemen er nog, maar het land is op zoek naar meer opbrengst van de landbouw met minder water. Aquaponics is zo’n hoogwaardige techniek waarvoor Oman en de rest

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication