3

INHOUDSOPGAVE Ambassadeur met een watermissie In Nederland denken we dat de wereld aan onze voeten ligt als het om water gaat. Maar we kunnen zeker ook leren van het buitenland. Bijvoorbeeld op het gebied van ontzilten, zegt Laetitia van Asch, Nederlands ambassadeur in Oman. Het kan allemaal samenkomen in het Nederlandse paviljoen op de Expo2020 in Dubai, waar zij zeer nauw bij betrokken is. Het Nederlandse hoofdwatersysteem in 2120 Medewerkers van de Wageningen Universiteit maakten een kaart van Nederland over 100 jaar en kleurden naast rode bebouwde en groene natuurgebieden ook enkele opmerkelijke blauwe gebieden in. WaterForum legde de kaart voor aan waterhuishoudingdeskundigen en noteerde enkele opmerkelijke bevindingen: “Waar zijn de mensen?” en: “Zout hoort in de zee!” Vraag naar norm voor legionella in afvalwater Sinds bekend is dat legionella zich kan verspreiden via rioolwaterzuiveringen en industriële afvalwaterzuiveringen, wordt er gezocht naar een oplossing. Het RIVM publiceerde maatregelen die de verspreiding via het effluent en de lucht tegengaan, maar enkele cruciale vragen blijven nog steeds onbeantwoord. Wordt het niet tijd voor een duidelijke norm? 12 17 Brussel wil Kaderrichtlijn Water niet versoepelen De Kaderrichtlijn Water heeft zijn fitnesscheck gehad. De richtlijn is kerngezond, oordeelt de Europese Commissie. Het ‘one-out-all-out’-principe gaat zeker niet overboord. De EU-landen moeten zelf maar het vereiste stevige tandje bijzetten. Uiteindelijk zal Europa niet schuwen juridisch in te grijpen, zegt Europa’s hoogste waterambtenaar Veronica Manfredi. Nederland is gewaarschuwd. Aqua Nederland Vakbeurs: de innovatie voorbij Op iedere vakbeurs presenteren exposanten hun nieuwste watertechnologie. Zo ook op Aqua Nederland Vakbeurs, op 17, 18 en 19 maart in Gorinchem. WaterForum bekeek welke innovatieve technieken zich inmiddels in de praktijk hebben bewezen. Drie zeer vernieuwende installaties voor het behandelen van afvalwater, drinkwater en proceswater: ‘the best of the best’ van de Nederlandse watertechnologie. Verder: alles wat u moet weten over Aqua Nederland Vakbeurs. 25 De Rijn in 2040: een schone, veilige sponsrivier De Rijn verandert van een gemengde rivier in een regenrivier. Dat heeft consequenties, met name voor Nederland. Op de zestiende Rijnministersconferentie in Amsterdam werd voor het eerst ook gesproken over droogte vanuit het besef dat de Rijn steeds meer een regenrivier gaat worden. Voor Nederland is een winstpunt dat de sponswerking van de rivier wordt vergroot. 30 36 Verder in dit nummer Actueel & agenda Column Servicepagina Aqua Nederland Vakbeurs 6 11 42 Beursexposanten Aqua Nederland Bedrijvenregister 54 45 62 WATERFORUM MAART 2020 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication