35

normcommissie hard gewerkt aan een nieuwe versie van deze norm, die beter aansluit bij de huidige stand der techniek, aangezien de huidige versie al uit 2003 stamt. Teijn Salet zit namens Pilz in deze normcommissie. Hij lichtte voor de aanwezigen een tipje van de sluier op en vertelde meer over de insteek en de tijdslijn van de ontwikkeling. Proces brug bouwen of renoveren Bij het bouwen of reviseren van een brug zijn vaak meerdere partijen betrokken. Hoe kan een eigenaar daarin het beste te werk gaan? Wat zijn de keuzes in het aanbestedingstraject en in hoeverre is een proces vooraf volledig in te schatten? Remmert Kool, Tendermanager bij Pilz, sprak met de aanwezigen over de verschillende vormen van aanbesteding die eigenaars kunnen volgen. Daarbij zette hij de uitersten van RAW en Best Value tegenover elkaar. Bouwteams kunnen ook uitkomst bieden, mits het onderlinge vertrouwen hoog is en blijft. Ruud van Helmondt van de Gemeente Bergen op Zoom werkt momenteel met zo’n bouwteam aan een project. “We hebben het project in eerste instantie met een traditioneel RAW-bestek uit willen zetten, maar merkten gaandeweg dat het te ingewikkeld was. Nu werken we met verschillende organisaties, verbonden in een bouwteam. Hierbij benutten we elkaars expertise ten volle. Vertrouwen in elkaar hebben en houden is hierbij de belangrijkste factor voor succes.” Brug in de praktijk Naast het veiligheidsaspect, dat vastgelegd is in de benoemde normen, is het minstens zo belangrijk dat een brug of sluis goed functioneert. Een brug die constant open staat vormt een belemmering voor het wegverkeer en een gesloten brug is een strop voor het verkeer op de vaarweg. De filosofie achter het functioneel ontwerp en de praktische invulling daarvan zorgen voor een zo goed mogelijk en veilig werkende brug. “Tijdens het praktijkgedeelte in de middag hebben we bezoekers meegenomen in onze gedachtegang rondom de functionele veiligheid van bruggen en sluizen. Hierbij is de wijze van bedienen een belangrijk onderdeel, evenals de ondersteuning die de technische installatie moet bieden. Waarom worden bepaalde keuzes op die manier gemaakt en wat is het uiteindelijke doel?” legt Arjen Verhoeven, Technisch directeur van Pilz uit. Iedereen kon ter plaatse werken met een paar op afstand bestuurbare bruggen. Op het einde van de dag konden deelnemers ook nog de nieuwste manier van live monitoring zien, waarbij diverse disciplines met elkaar in contact staan. Bruggentraining Naast een jaarlijks terugkerend event waarin diverse actuele zaken rondom bruggen en sluizen belicht worden, organiseert Pilz meerdere malen per jaar de training ‘Veiligheid van beweegbare bruggen’. In deze training wordt veel dieper ingegaan op de geldende normen en regelgeving. Cursisten leren wat de gevolgen van het toe passen van de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn zijn. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de verschillende veiligheidsvraagstukken volgens de huidige stand der techniek opgelost kunnen worden. De cursus duurt een dag en is geschikt voor iedereen die die betrokken is bij de veiligheid op en rondom bruggen. Basiskennis van de Machinerichtlijn is gewenst, zodat cursisten direct op het juiste niveau instromen. Contact Edmund Meijer +31 (0)6 ­ 20 85 14 19 of e.meijer@pilz.nl Meer informatie https://opleidingen.pilz.nl WATERFORUM MAART 2020 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication