38

WATERTECHNOLOGIE / AQUA NEDERLAND Afvalwater: Verdygo/Nereda op rwzi Weert De gamechanger De Verdygo-Nereda zuiveringsinstallatie van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in Weert heeft volgens meerdere waterexperts de potentie van een gamechanger voor de communale afvalwatersector. Een bijzonder kenmerk is de korte bouwtijd. Normaal gesproken neemt de bouw van een traditionele rwzi van de omvang in Weert volgens WBL onge veer twee jaar in beslag. Dankzij de Verdygo ontwerp- en bouwmethode ging dat nu veel sneller. Eind oktober 2019 werd de installatie in een recordtijd van elf maanden opgeleverd. De korte bouwtijd van een Verdygo-installatie heeft alles te maken met de opbouw uit compacte, gestandaardiseerde modules die bovengronds staan en middels ‘plug and play’ aan elkaar worden gekoppeld. Sommige daarvan bevinden zich in een ombouw, maar een groot deel ook niet. De overeenkomst is dat ze allemaal demontabel zijn. De modules kunnen ook zonder omkasting in een apart gebouw staan. Bij de rwzi in Weert staan ze nu in blauwe zeecontainers. De modulaire ontwerp en bouwmethodiek onderscheidt zich daarmee ten opzichte van traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins, zoals bij conventionele rwzi’s het geval is. Hergebruik van onderdelen en verplaatsing is bij traditionele bouw niet of nauwelijks mogelijk, omdat deze vaak in beton gegoten zijn en dus afgebroken moeten worden. Het slopen en uitbouwen is tijdrovend, kostbaar en levert materiaalverlies op. De Verdygo-modules zijn bovengronds, compact en flexibel, waardoor deze eenvoudig zijn los te koppelen om op een andere locatie te hergebruiken. Door volgens de Verdygo-methodiek te bouwen, kunnen waterschappen veel gemakkelijker opschalen door modules toe te voegen. Dit gaat vele malen sneller en scheelt tijd en geld in vergelijking met traditionele rwzi’s. Dat geldt ook voor het afschalen van modules, bijvoorbeeld als er sprake is van krimp van de bevolking. De modules die overbodig zijn geworden, kunnen op een andere locatie worden hergebruikt. En onder optimale omstandigheden kan apparatuur worden gereviseerd en vervangen. De hoofdelementen zijn immers snel uitwisselbaar, zodat werkzaamheden op een andere locatie kunnen plaatsvinden. Lucht Blower Pomp Effluent Influent Voorbezinker Buffer Pomp Blower Lucht Daarnaast draagt het modulaire concept bij aan een 38 WATERFORUM NR 1 Onderdelen in containers Twee Nereda reactoren Slibbehandeling Rwzi Weert, die dankzij het modulaire Verdygoconcept in elf maanden gebouwd kon worden. kostenverlaging voor de burger. De ontwerp- en bouwtijd zijn volgens WBL ongeveer 60 procent korter en de verwachting is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd bouwen de jaarlijkse netto-kosten voor bouw, onderhoud en bediening over een periode van 20 tot 30 jaar ruim 20 procent lager liggen dan bij traditioneel gebouwde rwzi’s. Nereda, of andere technologie In Weert is gekozen voor de Nereda-technologie, maar de Verdygo-ontwerp- en bouwmethode is in principe onafhankelijk van de toegepaste zuiveringstechnologie. Ook andere technologieën zijn toepasbaar, zoals m-UCT of MBR. De voordelen van de Verdygo-methodiek is ook andere waterschappen niet ontgaan. Zo tekende WBL inmiddels intentieovereenkomsten met de waterschappen Rivierenland en Vallei en Veluwe voor de doorontwikkeling van Verdygomodules voor een perforatierooster, kettingomlooprooster, zandvanger, pompstap en koppelsysteem. WBL gaat deze modules op korte termijn toepassen in Panheel en Stein. Met Waterschap Rivierenland ondertekende WBL een intentieverklaring voor de ontwikkeling van een aantal andere modules. De focus ligt hierbij op modules voor slib-voorontwatering en noodbeluchting. Voor de slib-voorontwatering kozen de partijen voor een zogeheten schijfindikker S-disk voor een efficiënte slibbehandeling. Voor de noodbeluchting werken de partijen aan een module die verschillende gangbare equipment kan bevatten. Daarnaast zal Waterschap Rivierenland toetreden tot een gebruikersplatform dat WBL eerder dit jaar oprichtte met Waterschap Vallei en Veluwe. Binnen dit platform gaan de toegetreden partijen samenwerken om nieuwe Verdygo-modules te ontwerpen.

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication