6

Een primeur in de Noordwaard: de drempel van de Merwede stroomt over (foto: Waterschap Rivierenland). ACTUEEL Noordwaard stroomt mee Maandochtend 10 februari, de Merwede bij Werkendam. Het peil op de Merwede stijgt omdat de rivier het vele water van de Rijn niet kwijt kan op het Hollandsch Diep. Daar stuwende sterke tegenwind van storm Ciara en een springtij het water op naar de monding van de Merwede bij de Biesbosch. Het peil op de rivier stijgt meer dan twee meter en stroomt op enig moment over de ‘drempel’ de Noordwaard in. Zo is het door Rijkswaterstaat ook bedoeld. In 2015 is dit vak van de rivierdijk, als onderdeel van het Ruimte voor de Rivierprogramma met 5 meter afgegraven om precies dit te doen: water uit de Merwede door de polder te laten stromen en de stuwing bij de riviermonding te omzeilen. Ciara en springvloed Bij het hoogwater op de Rijn in januari 2018 stond het water van de Merwede aan de rand van de drempel, maar het was toen net niet hoog genoeg om eroverheen te gaan. Dit keer was er ook hoogwater op de Rijn en viel het samen met de westerstorm Ciara en springvloed. Dit zorgde ervoor dat het peil op de Merwede steeg tot +2.37m NAP, waardoor de Noordwaard vanzelf ging meestromen. Het vele Rijnwater kan zo toch een weg vinden naar het Hollandsch Diep en de Noordzee. De hoogte van de drempel bij Werkendam is zo hoog afgesteld dat het meestromen van de Noordwaard bij een extreem hoge Rijnafvoer, bovenstrooms bij Gorinchem, leidt tot peilverlaging van 30 cm. Getijde op Hollandsch Diep De Noordwaard als polder heeft sinds de herinrichting in 2015 al vaker helemaal onder water gestaan. De westkant van de polder staat in open verbinding met het Hollandsch Diep en bij hoogtij kan de polder vanuit die kant onderlopen. Bij de herinrichting van de polder in 2015 zijn verhoogde wegen en viaducten aangelegd, zodat de vijftig bewoners van de polder hun huizen en boerderijen altijd kunnen bereiken. Een zes meter lange boomstam van 800 kilo met een doorsnede van 40 centimeter beukt in de Deltagoot bij Deltares tegen een waterkering die is opgebouwd uit folie en glas. Als de glasplaat sterk genoeg blijkt te zijn, zal die door het Waterschap Limburg worden toegepast bij de verhoging van een kademuur langs de Maas bij Neer. De bewoners aan de kademuur kunnen dan hun uitzicht op de Maas behouden (foto: Deltares/ Guus Schoonewille). De zeer open afval keramiek klinker van TileSystems is op de Rioneddag uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2020. De klinkers en tegels van Zeer Open Afval Keramiek laten regenwater door en kunnen 6,5 mm water bergen. Winnaars Rob Alards (links) en Maarten Rijs (rechts) van TileSystems namen de prijs in ontvangst van Rionedvoorzitter Joost van Oostrum (foto: Stichting Rioned/ Michelle Muus). 6 WATERFORUM NR 1

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication