9

Akkoord over herziening Europese Drinkwaterrichtlijn Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben overeenstemming bereikt over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. Na de officiële publicatie zal Nederland de nieuwe Europese bepaling in de nationale Drinkwaterwet moeten overnemen. De Europese onderhandelingen tussen het parlement en de Raad verliepen moeizaam. De belangrijkste struikelblokken waren de toegang tot drinkwater voor iedereen, nieuwe normen voor opkomende stoffen, microplastics, verplichte monitoring van lekkages, transparantie voor consumenten en materialen in contact met drinkwater. Naast de Drinkwaterrichtlijn was er de afgelopen maanden ook nieuws uit Brussel over de Kaderrichtlijn Water. In Brussel is een akkoord bereikt over uitbreiding van de KRW met een richtlijn over het hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw. Verder heeft de nieuwe milieucommissaris de knoop doorgehakt over mogelijk grote veranderingen in de Kaderrichtlijn Water. Die komen er wat hem betreft niet. Nederland is eraan gehouden om in 2027 aan de richtlijn te voldoen. Meer hierover op pagina 30 e.v. Agenda MAART 12 maart Calamiteiten in persleidingen Eindhoven 16 maart Waterschapsdag Den Haag 17-19 maart Aqua Nederland vakbeurs - Rioleringsvakdagen Gorinchem 18-19 maart Water market Europe Brussel, België 19 maart Kennisdag inspectie keringen Arnhem Hydraloop sleepte met zijn in-huis waterrecyclingapparaat maar liefst drie prijzen in de wacht tijdens internationale techbeurs Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Arthur Valkieser en Sabine Stuiver namen de drie prijzen in ontvangst. Volgens Valkieser is het aantal pre-orders door het Amerikaanse succes op 1,5 miljoen gekomen. 22 maart Wereldwaterdag Wereldwijd 25 maart Flexwerkendag met Jong KNW Zwolle APRIL 16 april Dijkwerkersdag Utrecht 20-24 april Tisol Living with subsidence Delft MEI 4-8 mei IFAT 2020 Rantsoen op drinkwater bij calamiteiten In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen laten weten te voelen voor een rantsoen op drinkwater als de waterbronnen onvoldoende kunnen leveren. De bewindsvrouw denkt daarbij aan extreme droogte, een calamiteit met een verontreiniging of een combinatie van beide. Ze stelt als voorwaarde dat er een goed uitvoerbaar en handhaafbaar escalatiesysteem komt. Het rantsoen is ook een van de 46 aanbevelingen uit het eindrapport van de Beleidstafel Droogte. München, Duitsland 16 mei Wereld vismigratiedag Wereldwijd MEER EVENEMENTEN IN DE MEEST COMPLETE AGENDA VAN DE WATERSECTOR OP DE WEBSITE WWW.WATERFORUM.NET/AGENDA LEES MEER DAGELIJKS NIEUWS OP WWW.WATERFORUM.NET 26 mei Afvalwaterketen: gestapelde opgaven Driebergen 26 maart Waterinfodag Den Bosch 26 maart Grondwater in omgevingswet Utrecht 27 maart PFAS in de waterketen Amsterdam 29-30 maart Global water summit Madrid, Spanje 31 maart Vlario-dag 2020 Antwerpen, België 31 maart 20 jaar Netherlands Water Partnership Den Haag WATERFORUM MAART 2020 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication