13

Waterkwaliteit zoek bleek dat sommige deelnemers moeite hadden met het maken van de secchi-schijf (die wordt gebruikt om de troebelheid van het water te meten – red.) en dat zij daarom de metingen soms niet helemaal hebben afgemaakt.” Uit onderzoek van de TU Delft uit 2017 blijkt dat professionals in eerste instantie ook twijfelden aan de betrouwbaarheid van de data die gemeten zijn door burgers. Van Vliet geeft aan dat de betrouwbaarheid van de metingen inmiddels redelijk goed is. “Dat komt omdat in de regel 10 procent van de waarnemers 90 procent van de ingestuurde metingen doen. Zij hebben veel ervaring en worden behoorlijk professioneel. De betrouwbaarheid zal ook verder toenemen als er sensoren gebruikt gaan worden. Je kunt dan bijvoorbeeld werken met kleuropzetstukjes en met de camera in je mobiele telefoon kleuren van diverse wateren vastleggen.” Factor van belang Dankzij een toename van het aantal initiatieven en technische ontwikkelinNiet alleen voor burgers zijn er citizen Boerenwetenschappers Niet alleen voor burgers zijn er citizen science-projecten, ze zijn er ook specifiek voor boeren. Agrariërs kunnen de waterkwaliteit in hun sloten en akkers meten, maar door middel van sensoren ook vaststellen of er te weinig of te veel water aanwezig is. Nitraat App Met de Nitraat App kunnen boeren zelf vaststellen hoeveel nitraat er in hun oppervlakte- en grondwater terechtkomt. Met behulp van een teststrip kunnen ze via de app natte nitraatstrips uitlezen. Het gebruik van de Nitraat App is gratis; alleen de benodigde teststripjes van Hach kosten zo’n 50 cent per stuk. Met behulp van deze app kunnen boeren werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mest niet meer rechtstreeks in sloten terechtkomt. Agrarische ondernemers moeten voldoen aan de nitraatrichtlijn uit 1991, die erop gericht is de waterkwaliteit in heel Europa te beschermen. Dit jaar won de Nitraat App van Deltares een Europese innovatieprijs: de digital water award van Water Europe. (S)ken je sloot In het project (S)ken je sloot meten boeren die hun land natuurvriendelijk beheren, zelf het aantal waterplanten in hun sloten. Zij gebruiken daarvoor de App Survey 123. Het project is een initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat samen met ingenieursbureau Tauw dit project heeft opgezet. De boeren krijgen voor hun deelname een financiële vergoeding van het waterschap. Boeren Meten Water In het project Boeren Meten Water werken boeren, waterschappen en Acacia Water samen om inzicht te krijgen in het watersysteem om zo verzilting en bodemdaling te signaleren. Met behulp van de meetapparatuur de AquaPin en de AquaMobile meten zij waterkwaliteit, bodemvocht en de (grond)waterstand in perceel, drain en sloot. De deelnemers kunnen de individuele en regionale data bekijken via een interactief dashboard. Op basis van deze gegevens kunnen de boeren en waterschappen beslissingen nemen zoals extra beregenen, niet met een zware machine het land op te gaan of om de sloten en drains door te spoelen. science-projecten, ze zijn er ook specifiek voor agrariërs, zoals het project Boeren Meten Water. gen is de kans dus groot dat burgerwetenschap een factor van belang wordt bij het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Als de data uit de verschillende onderzoeken worden gebundeld, kan er in de toekomst gericht onderzoek worden uitgevoerd om kennisleemtes te vullen of om de effectiviteit van maatregelen in kleine wateren te monitoren. Betrokken burgers kunnen zich dan ontpoppen als hoeders van de waterkwaliteit. WATERFORUM DECEMBER 2020 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication