16

Waterschappen Bronaanpak speerpunt waterkwaliteitsbeleid van de waterschappen Voorkomen is beter dan genezen Door Michaël Bentvelsen en Edith Kruger-Schippers De waterschappen werken met veel ambitie aan het terugdringen van de CO2 -uitstoot, meer hergebruik van grondstoffen en een milieu dat vrij is van vervuilende stoffen. Maar dat gaat niet vanzelf. Een betere waterkwaliteit betekent bijvoorbeeld meer zuiveren en dus meer energieverbruik. En teruggewonnen grondstoffen zijn vaak niet vrij van verontreinigingen. Hoe ga je daarmee om? Volgens de Unie van Waterschappen ligt de sleutel in de ketenaanpak én in bronaanpak. Een klimaatneutraal 2050. Dat is de overkoepelende ambitie van de Europese Commissie met haar Green Deal. De pijlers van deze Green Deal, die eind 2019 is gepresenteerd, zijn erg relevant voor de waterschappen. De Europese Commissie benoemt belangrijke uitgangspunten: een reductie van de emissie van broeikasgassen, een circulaire economie met hergebruik Technieken voor verdergaande waterzuivering vragen bijna altijd om extra inzet van grondstoffen en meer verbruik van energie. van grondstoffen en een milieu dat vrijwel vrij van toxische stoffen is. Ook in de herziening van de Richtlijn stedelijk afvalwater komen deze uitgangspunten terug. Ze vormen de basis voor een toekomstperspectief van rioolwaterzuivering. De Nederlandse waterschappen zijn op alle drie uitgangspunten van de Green Deal al een tijd bezig. Via de Energie- en Grondstoffenfabriek wordt al samengewerkt aan energieneutraliteit en aan het hergebruik van grondstoffen. Daarnaast werken de waterschappen samen aan de ont wikkeling van technieken om microverontreinigingen (met een focus op medicijnresten) uit rioolwater te verwijderen. 16 WATERFORUM NR 7

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication