18

Column Schoner water begint bij jezelf Door Sander Mager, bestuurslid Unie van Waterschappen Meer blauwalg en verzilting door toenemende droogte, afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en mest, opkomende chemische stoffen zoals PFAS en microplastics: de waterkwaliteit in Nederland staat onder druk. Dit terwijl de vraag naar schoon water groter is dan ooit. Onze natuur, drinkwaterproductie, industrie, landbouw en recreatie vragen allemaal om voldoende water van goede kwaliteit. Deze enorme opgave zullen de waterschappen nooit alleen kunnen realiseren. Zorgen voor schoon water moet, maar het lukt alleen samen. Deze zin vat de inzet van de waterschappen als het gaat om waterkwaliteit doeltreffend samen. Daarom ben ik ook zo enthousiast over het citizen science-project Vang de Watermonsters! Vang de Watermonsters is een samenwerking tussen Natuur en Milieu, zeven waterschappen, de Unie van Waterschappen en de ASN Bank. 2600 vrijwilligers onderzochten afgelopen zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen in Nederland. Zij deden mee uit interesse voor water, om er lekker op uit te gaan als ‘onderzoeker’ en misschien zelfs uit zorg over kwaliteit van ons water. Fantastisch als mensen zo hun betrokkenheid bij water tonen. Kleine vragen Schoon water vraagt niet alleen verandering van waterschappen, landbouw en industrie, maar ook van gewone burgers. Wat spoel je wel of niet door de wc of je gootsteenputje? Gebruik je onkruidbestrijdingsmiddelen in je tuin? Ruim je hondenpoep op? Voer je de eendjes in de sloot met brood? Het lijken kleine vragen, met kleine effecten. Maar ook al die kleine acties van al die Nederlanders hebben samen een behoorlijk effect op de waterkwaliteit. We kunnen dus nog veel meer waterbetrokken burgers gebruiken. Wat mij betreft leggen we dus de lat voor de volgende editie nog hoger, laten we twee keer zoveel mensen activeren om volgend jaar mee te doen. Betrokkenheid van mensen is enorm belangrijk om de noodzakelijke veranderingen in Nederland te realiseren. Juist nu we ons steeds meer gaan realiseren dat zelfs in Nederland Waterland voldoende water geen vanzelfsprekendheid meer is en schoon water ook steeds vaker een uitdaging wordt. Problemen benoemen De resultaten van Vang de Watermonsters laten zien dat we nog een enorme opgave voor de boeg hebben. De waterschappen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Helaas nog lang niet overal met voldoende effect. Wij kiezen ervoor om duidelijk te benoemen waar de problemen zitten. Heel actief zoeken waterschappen de samenwerking met al die partijen die nodig zijn om de problemen weg te nemen en samen de waterkwaliteit verder te verbeteren. Met een stevige aanpak aan de bron om vervuiling te voorkomen, want wat er aan vervuiling niet in gaat, hoeven wij er ook niet uit te halen. Slimme maatregelen om bestaande vervuilingen uit het water te zuiveren, komen daar dan bij. Ik ben er trots op dat de waterschappen de afgelopen tijd veranderd zijn van civieltechnische organisaties naar maatschappelijke partners die samen met medeoverheden, bedrijven en inwoners, verantwoordelijkheid nemen voor de grote opgaven van deze tijd. Want zorgen voor schoon water moet, maar het lukt alleen samen! 18 WATERFORUM NR 7

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication