26

Waterbouw Februari: de losgeslagen duwbakken botsen tegen de stuw en beschadigen een deel van de veertien jukken. April/mei: nadat door de aanleg van twee tijdelijke dammen een bouwkuip is gecreëerd, kunnen de oude jukken gedemonteerd worden. Stuw Linne op tijd klaar voor hoogwater Door Jeroen Bezem - Foto’s: Rijkswaterstaat / Mourik Op maandagochtend 10 februari 2020 raakten door de storm Ciara twee lege duwbakken los in de haven van Maasbracht. De bakken raakten op drift en botsten even verderop tegen de stuw bij Linne. Vijf van de veertien jukken van de stuw raakten ernstig beschadigd, maar de stuw bleef gelukkig voldoende stabiel, zodat de mensen die stroomafwaarts van Stuw Linne wonen, niet hoefden te vrezen voor natte voeten. Rijkswaterstaat kon al snel vaststellen dat voor een goede reparatie de stuw deels droog moest worden gezet, zodat ook het deel van de stuw dat normaliter onder water staat, kon worden geïnspecteerd. Besloten werd om bovenstrooms een tijdelijke breuksteendam te bouwen, een klus waarvoor drie weken werd uitgetrokken. In maart kreeg de Maas echter te maken met hoge waterafvoeren en de daarbij behorende hoge stroomsnelheden bemoeilijkten de bouw van de dam aanzienlijk. Met groot materieel werd de klus, met de nodige vertraging, toch geklaard, waarna de onderwaterinspecties veilig konden plaatsvinden. Op basis van die inspecties is een herstelplan gemaakt en half april is er vervolgens ook benedenstrooms een breuksteendam aangelegd, waardoor een bouwput werd gecreëerd. Het reparatiewerk werd in juni voor ruim 12 miljoen euro gegund aan aannemerscombinatie Mourik-Dynniq uit Echt, die eind 2019 ook al voor vier jaar het onderhoud van de bediening van bijna alle objecten (sluizen, stuwen, gemalen en bruggen) in de Maas en de Maaskanalen gegund kreeg. In augustus en september zijn veertien nieuwe jukken en 26 WATERFORUM NR 7 brugdelen geplaatst, daarna zijn de schotten waarmee het water wordt tegengehouden tegen de jukken geplaatst en uiteindelijk zijn de tijdelijke dammen rondom de stuw verwijderd en is de werking van de stuw getest. Sinds 6 november is Stuw Linne weer operationeel. Toch is de renovatie nog niet volledig afgerond. De kraan die wordt gebruikt om de schuiven te bedienen die aan de jukken zijn bevestigd, zal in de zomer van 2021 worden opgeleverd. En dan kan de stuw volgens Rijkswaterstaat weer mee tot 2035. Oktober: de tijdelijke breuksteendammen worden weer afgebroken.

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication