7

Nieuws Herziene Europese Drinkwaterrichtlijn kan snel van kracht zijn In januari 2021 zou de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn een feit kunnen zijn, nu de Europese Raad het voorstel voor de herziening heeft geadopteerd. Onder de nieuwe regels worden de kwaliteitsnormen voor drinkwater geactualiseerd en wordt een kosteneffectieve, risicogebaseerde benadering voor het bewaken van de waterkwaliteit geïntroduceerd. Ook komen er eisen voor materialen die in contact komen met drinkwater, zoals leidingen. In de nieuwe Drinkwaterrichtlijn is verder de toegang tot drinkwater voor iedereen vastgelegd en de Europese Raad komt ook tegemoet aan de groeiende bezorgdheid over de effecten van hormoonontregelaars, geneesmiddelen en microplastics op de menselijke gezondheid. Door de invoering van een watchlist kan de EU nieuwe kennis over deze stoffen en hun relevantie voor de menselijke gezondheid opvolgen. Na goedkeuring door het Europees Parlement, naar verwachting in de week van 14 december, wordt de richtlijn officieel gepubliceerd door de Europese Unie en twintig dagen later zullen de nieuwe regels van kracht zijn. Daarna hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de nationale wet- en regelgeving aan te passen om aan de vereisten van de nieuwe drinkwaterrichtlijn te voldoen. Nieuwe satelliet brengt zeespiegelstijging beter in kaart Het Europese ruimtevaartprogramma ESA lanceerde op 21 november even na 18 uur de nieuwe aardobservatiesatelliet Sentinel-6 Michael Freilich. Deze levert een bijdrage aan het wereldwijde onderzoek naar klimaatverandering en gaat nauwkeurig de stijging van de zeespiegel in kaart brengen. De Sentinel-6-missie is onderdeel van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus, waarin ook het KNMI deelneemt (foto: ESA/NASA). Tweede Kamer wil dat Volkerak-Zoommeer zoet blijft De Tweede Kamer heeft een motie van CDA en SGP aangenomen waarin de regering wordt verzocht het plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer definitief te schrappen. Vorig jaar besloot het kabinet het zout maken van het Volkerak-Zoommeer al tot 2030 uit te stellen. Het is nu aan de minister van IenW om uitvoering te geven aan deze motie. Chris Stoffer (SGP), die de motie indiende samen met Jaco Geurts (CDA), heeft er goede hoop op dat het kabinet zich aansluit bij de mening van de Tweede Kamer. “Ik heb de indruk dat de minister eieren voor haar geld kiest. Ze reageerde redelijk positief op onze motie.” De motie werd niet unaniem aangenomen: GroenLinks, SP en PvdA stemden tegen. Vissen in het Volkerak-Zoommeer (foto: Rijkswaterstaat / Ruben Smit). WATERFORUM DECEMBER 2020 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication