0

editie 2020/2021 20 jaar Advante 4 Advante viert haar jubileum: 20 jaar Advante 13 Martin Mager: Modern duurzaam 27 Ad Huizer: Groeien in ondernemerschap, een boeiend proces

Hoe komt u tot de ultieme oplossing? CREATIVITEIT OPENT NIEUWE WEGEN. De oplossingen voor complexe vraagstukken kunnen verrassend dichtbij liggen. Om precies te zijn: binnen handbereik. U ontdekt ze door inzichten uit andere domeinen of branches toe te passen. Door ánders naar uw vraagstuk te kijken. Buiten de bekende ‘box’. Daar hebben we al veel opdrachtgevers mee geholpen. Toe aan ’n oplossing op het gebied van organisatieinrichting? We zijn benieuwd.

3 Inhoud 4 8 10 11 13 13 16 18 19 20 23 24 26 28 29 Advante viert haar jubileum: 20 jaar Advante Duurzaamheid Samen de gemeente verduurzamen Bouwen aan duurzame relaties Modern duurzaam Mijn ultieme doel? Zelfvoorzienend worden! Innovatie Van copy right naar copy left Vernieuwen van het adviesvak Continu leren en vooruitkijken Innoveren kun je leren 20 jaar in cijfers Ondernemerschap Ondernemerschap zit in jezelf Groeien in ondernemerschap, een boeiend proces 30 Kansen zien en kansen pakken 0184 622 277 advante.nl Tekst & vormgeving Advante Fotografie Sandra Kögeler - Advante Inge Bobeldijk - Kooiman

4

5 ADVANTE VIERT HAAR JUBILEUM 20 jaar Advante Voor u ligt TopiXX 2020. Het relatiemagazine van Advante dat we al meer dan 15 jaar met veel energie en enthousiasme uitbrengen. Dit jaar is het een bijzonder nummer: TopiXX met dubbel X. Met trots presenteren we u onze jubileumeditie: 20 jaar Advante. Altijd verrassend en nu ook digitaal. In de afgelopen 20 jaar is Advante uitgegroeid tot een professioneel organisatieadviesbureau voor veiligheidsregio’s, zorgorganisaties en gemeenten. Een adviesbureau waar wederkerigheid, betrokkenheid en verrassend anders centraal staan. Samen met onze klanten, collega’s en relaties concentreren we ons steeds weer op anders kijken, anders denken en anders doen. VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN Ook dit jaar hebben we veel energie gestoken in het uitbrengen van de TopiXX. Samen met onze klanten, collega’s en relaties belichten we verschillende perspectieven van onze drie strategische thema’s: duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap. Drie thema’s die Advante typeren en waarlangs we maatschappelijke impact realiseren. We doen dit samen, omdat wij erin geloven dat het weergeven van verschillende visies, persoonlijke verhalen en denkbeelden een zeer krachtige bron is om meerwaarde te creëren. Deze overtuiging komt dan ook terug in onze projecten en de TopiXX. Laat u verrassen en ontdek zelf welke inzichten u vanuit de verschillende perspectieven weer opdoet. EEN NIEUWE MAESTRO: HET STOKJE OVERGEVEN Het jaar 2020 is naast een jubileumjaar ook een markant jaar geworden. Kees van Helden besloot na 20 jaar Advante te hebben gedirigeerd dat het tijd was voor een andere focus. Nesia Huisman neemt met veel plezier het stokje over. Hoewel Kees na 20 jaar afstand doet van zijn (familie) bedrijf, staat hij 100% achter zijn keuze: ‘Ik vind dit een mooie kans om van binnenuit het stokje door te geven aan de jongere generatie binnen Advante. Ik heb het 20 jaar lang met veel plezier gedaan en Nesia pakt de kans om een mooi bedrijf verder uit te bouwen.’ zie volgende pagina >

6 Het is belangrijk dat de continuïteit voor klanten en collega's geborgd is. CONTINUïTEIT BORGEN Kees geeft aan dat hij het bij de verkoop belangrijk vond dat de continuïteit voor klanten en collega’s geborgd zou zijn. ‘Groei van binnenuit was daarom voor mij de beste optie. Nesia werkt intussen zes jaar bij Advante en heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij het Advante DNA bezit. De overname door Nesia is wat mij betreft ook passend bij onze duurzaamheidsfilosofie.’ ‘Alhoewel ik het Advante DNA bezit, ben ik ervan overtuigd dat het Advante merk voornamelijk bepaald wordt door de adviseurs, zij komen tenslotte bij onze klanten over de vloer’, vult Nesia aan. ‘Ik ga verder met vertrouwen in het team en dezelfde kernwaarden op relatie, duurzaamheid en maatschappelijke impact. Het team maakt ons bedrijf.’ Die instelling gold ook tijdens de overname. ‘Ik had het volle vertrouwen van Kees nodig om het waar te maken en dat heb ik gekregen. Samen hebben we tijdens de overname ook onze kernwaarden terug zien komen: wederkerigheid, kansen zien & benutten en samen zoeken naar creatieve mogelijkheden.’ En niet te vergeten: creativiteit en plezier. ‘ We weten elke spannende stap als een uitdaging te zien.’ Typisch Advante – verrassend anders!

1 2 3 4 Maak kennis met onze nieuwe programma's voor de brandweer! 1 2 3 4 Vrijwilligheid en paraatheid van de brandweer Toekomstbestendige brandweerzorg De lerende brandweerorganisatie Kansrijke samenwerkingen 0184 622 277 advante.nl/programmasbrandweer Meer weten?! Binnenkort ook op de website: onze nieuwe programma's voor de Veiligheidsregio!

8 Duurzaamheid

9 Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid die we mogen dragen voor de aarde zelf en alles wat op de aarde leeft. Wij, mensen dragen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de aarde, zowel nu als in de toekomst. Dit vraagt bewust omgaan met het natuurlijke evenwicht. Wat kunnen wij leren van de natuur om zo de schepping in haar kracht en schoonheid te laten bestaan? Duurzaamheid heeft daarin vele dimensies bij Advante, haar medewerkers, klanten, en leveranciers en vraagt om bewuste keuzes en gedrag. Het klimaataspect gaat om duurzame leef/ werkomgevingen zoals gebouwontwerp, mobiliteit en organisatie inrichting. Duurzaamheid betreft niet alleen klimaat, maar ook relaties, samenwerking en diversiteit. Duurzaamheid in diversiteit gaat om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers waarin talent en potentieel van mensen in al haar veelkleurigheid gebruikt en ontwikkeld wordt. Het gaat om een balans tussen nu en de (nabije) toekomst.

10 GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN Samen de gemeente verduurzamen Joop Koetsenruijter is directeur bij de gemeente Vijfheerenlanden en een duurzame relatie van Advante. Al op meerdere vlakken en binnen meerdere organisaties werkten Joop en Advante samen. Binnen de gemeente Vijfheerenlanden houdt hij zich graag bezig met de verduurzaming van zijn gemeente. ‘Duurzaam ontwikkelen stond altijd al hoog bij mij in het vaandel, maar sinds ik een kleinkind heb is het nog belangrijker voor mij geworden. Ik wil graag de aarde kunnen doorgeven en daarvoor moet je actief bezig zijn op het gebied van duurzaamheid.’ Gezamenlijk een plan ontwikkelen, is samen houdbaar ontwikkelen. SAMENWERKEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST Daarom zijn ze bij de gemeente Vijfheerenlanden druk bezig met het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleidsplan. ‘Hier zit een heel team op dat met elkaar samenwerkt en kijkt naar de mogelijkheden in de omgeving. Bovendien zitten wij samen met de gemeente Utrecht in een regionaal perspectief om samen met andere gemeenten te werken aan de opwekking van 1,8 terrawatt duurzame energie.’ ‘Om ervoor te zorgen dat ook de inwoners tevreden zijn met de verduurzaming, vragen we participatie vanuit de burger. Ze kunnen en mogen volop meedenken.’ Indien een dorp zelf aangeeft behoefte te hebben aan een windmolen, zet de gemeente een proces in werking wat de mogelijkheden bekijkt. ‘Hierdoor merk je steeds meer draagvlak vanuit de gemeenschap. Gezamenlijk een plan ontwikkelen, is samen houdbaar ontwikkelen.’ VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF Naast deze ontwikkelingen heeft de gemeente de draad flink opgepakt in allerlei verschijningsvormen. ‘We zijn momenteel alle gemeentegebouwen in kaart aan het brengen en degene die we houden gaan we compleet verduurzamen. Denk hierbij aan isolatie en zonnepanelen op het dak. Bovendien bekijken we alle onderwerpen die langskomen in het licht van duurzaamheid. Indien we hierbij iets kunnen betekenen, doen we dat.’ Alhoewel de gemeente flink bezig is, blijft verduurzaming een lastig vraagstuk en blijft het nodig om energie te houden in duurzame projecten. ‘Als directeur stap je in als er een nieuwe push nodig is en probeer je ambitie hoog te houden. Samen komen we er wel.’

11 Bouwen aan duurzame relaties Bart Riezebos werkt al sinds 2003 bij Advante als organisatieadviseur. Duurzame relaties met Advante en haar klanten is voor hem dan ook een belangrijk thema. VEILIGHEID EN LOYALITEIT ‘Ik benader relaties met opdrachtgevers en collega’s vanuit dezelfde normen en waarden als alle andere relaties. In die zin wijkt de manier waarop ik professionele relaties opbouw en onderhoud niet af van de manier waarop ik bijvoorbeeld met mijn familie omga’. Bart houdt niet van vluchtige contacten, grote stappen snel thuis. ‘Juist het aandacht hebben voor minder vanzelfsprekende thema’s verrijkt de waarde van het advies en helpt bij het opbouwen van duurzame relaties.’ Hierbij is veiligheid voor Bart een vanzelfsprekend thema. ‘Door echt aandacht te hebben voor de mens, kan ik een bijdrage leveren aan de veiligheid. Veiligheid maakt veel mogelijk, dan kunnen medewerkers een stap zetten die ze eerder nog niet aandurfden of kunnen collega’s groeien. Daar geniet ik van en maakt dat ik met plezier en toewijding mijn werk doe: al een kleine 20 jaar, voor dezelfde werkgever.’ RELATIES VOOROP De kracht van Advante zit wat hem betreft ook in de relatie. ‘Kees is hierin altijd een stabiele factor geweest, hij is altijd op zoek naar veiligheid voor medewerkers, om ze vanuit die plek uit te dagen om te stretchen. Hij is daar uiterst creatief in’. Werkend vanuit de balans tussen veiligheid en uitdaging floreren we als mens en collega en profiteren onze klanten hier van. Genieten!

12 Samenwerken aan verduurzaming Advante zoekt de samenwerking op met andere duurzame partijen. Wij hebben een mooie samenwerking met LoyalTree, waarmee wij ons eigen Advante-bos planten om onze CO2-afdruk te compenseren, en bodemherstel te bewerkstelligen. Daarnaast geven wij deze bomen ook graag cadeau aan onze duurzame relaties. Innovatief in alle opzichten Loyaltree wil deel uitmaken van de toekomst. De komende jaren zullen we hard innoveren om jou te helpen een aandeel te leveren aan een betere, gezondere en groenere toekomst. We doen dat met al onze energie en enthousiasme voor Loyaltree. JIJ EEN BOOM, IEDEREEN EEN BOOM Iedere keer als je een Loyaltree via onze site besteld, krijgt de ontvanger een leuk groen aandenken. Doordat hij dagelijks het olijfboompje ziet, wordt hij of zij er aan herinnert dat er ergens anders op de wereld een grote boom voor hem of haar staat geplant. Deze bomen worden geplant door Land Life Company in een innovatieve Cocoon (voedingsbak). Dit verhoogt de overlevingskans van de jongen boom enorm. Via onze speciale Loyaltree-app zie je bovendien ook waar de boom staat en hoeveel CO2 de boom heeft gecompenseerd en uiteraard nog meer interessante informatie. Benieuwd naar de planting in Spanje? Bekijk het hier!

13 Modern duurzaam BEGINT BIJ JEZELF Martin Mager is Strategisch adviseur bij Brandweer Gooi en Vechtstreek. Duurzaamheid is hem niet onbekend, hij praat vol enthousiasme over wat hij in zijn omgeving duurzaam heeft ingericht. Martin woont in een duurzaam huis, maar geeft ook aan dat duurzaamheid verder gaat dan wat je met je huis hebt gedaan. Ook in je woonomgeving kun je duurzaam zijn. Zo woont hij in een gebied waar onder andere de wegen en verlichting worden beheerd in verenigingsverband. Martin noemt zichzelf ‘modern duurzaam’, hij heeft zonnepanelen, een warmtepomp en zijn huis is goed geïsoleerd. Sommige mensen in het gebied waar hij woont gaan nog verder, het water uit de wasmachine gaat bij hen bijvoorbeeld naar het toilet. Dat is bij Martin nog niet het geval, maar het water van zijn toilet gaat niet het riool in. Hij is namelijk niet op het riool aangesloten. Al het water komt in een septic tank, het vaste deel gaat via een biologisch afbreekproces z’n eigen gang en het vuile water gaat naar het rietveld dat hij heeft. ‘Riet zuivert van nature, ik hoef het alleen maar een keer in het jaar te snoeien.’, legt Martin uit. Aan het einde van het veld is een put om te testen of het water schoon blijft. Daarvandaan gaat het resterende water de sloot in. Voor Martin blijft het hier niet bij, duurzaamheid zit hem in meer thema’s. VERSPILLINGSVRIJ Verspilling vindt Martin bijvoorbeeld een belangrijk thema. Hij zou het liefst supermarkten hebben waar je alles los meeneemt, zonder plastic verpakkingen. ‘Hergebruik is makkelijk’, zegt hij. ‘Dat zie ik ook bij mijn dochter van 22, die koopt veel kleding tweedehands. Ook omdat ze dat mooi vindt’, vertelt Martin. Zo komen plezier, creativiteit en duurzaamheid bij elkaar. ‘Duurzaamheid wordt snel principieel, maar je kan er ook veel plezier mee hebben’. Dat ziet hij ook terug in zijn straat. Vijftig procent van het gebied waar hij woont moet ingezet worden voor productie (bijvoorbeeld door gewas of dieren). Je komt daardoor tijdens een wandeling in de straat veel stalletjes met bijvoorbeeld jam en courgettes tegen. Martin zelf heeft hiervoor nog niet genoeg productie, ‘ik maak er vooral nog mijn collega’s en ouders blij mee.’ Mijn ultieme doel? Zelfvoorzienend worden Duurzaamheid kan al beginnen bij jou thuis. Onze collega Elisabeth van der Welle is hier bewust mee bezig. Haar ultieme doel? Zelfvoorzienend worden. Elisabeth vertelt enthousiast: ‘Het lijkt me leuk om op een gegeven moment mijn maaltijden uit mijn moestuin te halen. We wekken onze stroom al zelf op, met behulp van onze zonnepanelen. We hebben een warmtepomp en ik ben bezig met het optuigen van mijn moestuin. Ik koop vrijwel alleen nog maar tweedehands kleding of ik maak het zelf’ Ook op kantoor houdt ze zich hier mee bezig. Zo laadt ze haar laptop zo min mogelijk op, heeft ze gezorgd voor veel planten op kantoor en verbruikt ze zo min mogelijk papier. Duurzaamheid is niet iets wat ze enkel doet voor het klimaat, maar vooral iets wat ze heel leuk vindt. ‘Ik leef bewust, of het nou om duurzaamheid gaat of om andere dingen’, aldus Elisabeth.

14 Een impressie ADVANTEMEDEWERKERS EN DUURZAAMHEID 17% Warmtepomp 75% 67% Maximaal helft van de week vlees Elektrische auto 42% Zonnepanelen 75% Restjesdag 100% Afval scheiden 50% 7 Kachel lager Aantal Loyaltree bomen geplant 50% Lokaal boodschappen 75% Duurzaam in kleding

15 De impact van duurzaamheid zit 'm juist in de kleine dingen van elke dag

16 Onze visie op innovatie Innovatie betreft het op een onverwachte manier realiseren van een ambitie of oplossen van een probleem. Het onverwachte kan je bereiken door het combineren van bestaande kennis of producten in een nieuwe combinatie, verhouding of context enerzijds of van nieuwe inzichten of technieken anderzijds. Te allen tijde is de essentie dat het gaat om onverwacht, er is namelijk sprake van een andere manier van kijken en denken en die leidt tot alternatieve uitkomsten. Vrij, creatief en blijvend zoeken naar antwoorden die de essentie raken. Innovatie is een continu proces van kijken, vragen blijven stellen en samen leren. Dat biedt een rijke voedingsbodem voor innovatie. Het anders kijken en denken wordt ondersteund als je verschillende mensen en vakgebieden bij elkaar brengt. Innovatie doe je daarom ook samen met nieuwsgierigheid als motor.

17 Innovatie

18 © Sjaak Verboom ROOSROS ARCHITECTEN Van copy right naar copy left Sander Ros is directeur bij RoosRos architecten en winnaar van verschillende prijzen op het gebied van innovatie. Sander Ros en Kees van Helden ontmoetten elkaar op een innovatienetwerkevenement en vinden elkaar op het gebied van innovatie, duurzaamheid en constant je vak opnieuw uitvinden binnen de veranderende context. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het klassieke architectenvak niet lang meer bestaat, omdat de tijd en de context verandert waarin het vak uitgeoefend wordt. Daarom hebben we als bedrijf met elkaar een aantal scenario’s op een rij gezet waarin we nieuwe rollen voor de architect van de toekomst onderzoeken. Waar we bijvoorbeeld aan kunnen denken is de rol van ICT in architectuur; in de toekomst zijn projecten en ontwerpen deels computer-generated .’ Delen is hierbij erg belangrijk volgens Sander. ‘We gaan eigenlijk van copy right naar copy left, met elkaar nadenken over betere en vernieuwende oplossingen en de daarbij behorende verdienmodellen. Mooi voorbeeld hiervan is dat we op een open platform een Tiny House hebben ontwikkeld.’ TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN Maar ook duurzaamheid speelt een rol in dit nieuwe beeld. ‘We zijn bijvoorbeeld bezig om gebouwen te realiseren die volledig zijn gemaakt van afval of een positieve bijdrage leveren aan de flora en fauna in de omgeving. Daarnaast proberen we onze ontwerpen ook zo veelzijdig en flexibel mogelijk in te richten, denk bijvoorbeeld aan scholen of kantoorgebouwen die omgebouwd kunnen worden naar appartementen. Zo houd je je ontwerpen toekomstbestendig en duurzaam.’

19 Vernieuwen van het adviesvak Ondanks dat Bart al lange tijd werkzaam is bij Advante, blijft innovatie en het vernieuwen van het vak als adviseur voor hem hoog in het vaandel staan. HET VERSCHIL MAKEN ‘Toen ik begon als organisatieadviseur dacht ik dat mijn taak was om slimme processen te ontwerpen en maximaal mijn analytisch vermogen in te zetten. Knelpunten oplossen, is het vraagstuk oplossen.’ Hij geeft hierbij aan dat dit natuurlijk altijd onderdeel blijft van zijn rol als adviseur, maar dat dit niet het verschil gaat maken. ‘Als ik terugkijk naar afgelopen jaren constateer ik: ik ben in staat kritische vragen te stellen, ik ken de context, maar waarmee maken we nou echt het verschil?’ Bart is ervan overtuigd dat innovatie ontstaat vanuit veiligheid. Als het je lukt een veilige situatie te creëren, waarin medewerkers gekke idee droppen, en nog beter: gekke dingen doen en daarom gewaardeerd worden, zitten we goed. Onze rol hierin kan nog explicieter. Niet alleen contracteren wat we doen en hoe we innovatie brengen maar ook: hoe gaan we samen met de opdrachtgever zorgen voor een veilig klimaat van waaruit innovatie kan ontstaan? In de praktijk werken we hieraan; expliciet contracteren van dit deel van ons werk daar mogen we nog best in groeien. INNOVATIEF BLIJVEN Innovatief zijn voor de klant vereist innovatief zijn als team. ‘Ik ben trots op Advante dat we ondanks tegenslagen, toch al 20 jaar ons mannetje staan’. Dit komt volgens Bart omdat de adviseurs van Advante altijd alert blijven op wat er speelt binnen het marktsegment en altijd verbanden proberen te blijven leggen. ‘Bovendien speelt ook veiligheid binnen Advante een grote rol. We investeren in het bouwen en onderhouden van relaties met elkaar. Zo creëren we veiligheid. Tegelijkertijd dagen onze klanten ons en wijzelf elkaar continu uit, waardoor veiligheid en uitdaging met elkaar in balans blijven. Het bewaken van die balans daar blijken we goed in te zijn en daarmee heb ik alle vertrouwen dat we over 10 jaar nog steeds innovatief zijn.’ We proberen relaties met elkaar te bouwen en ervoor te zorgen dat iedere collega zich veilig voelt om zich maximaal te ontwikkelen.

20 CONTINU LEREN EN VOORUITKIJKEN Jan Kees Aantjes werkt al geruime tijd bij Advante als organisatieadviseur. Continu leren en vooruitkijken is voor hem een belangrijk thema. Leren is niet altijd in de boeken zitten, het leven biedt al genoeg kansen. ELKE KEER WEER EEN NIEUWE BAAN ‘Een bepaalde nieuwsgierigheid, een wil om te ontdekken. Dat is belangrijk.’, begint Jan Kees het gesprek over wat er nodig is om continu te kunnen leren. Hij geeft hierbij meteen aan dat het niet helpt als je altijd op dezelfde plek zit. Hoewel hij zich ervan bewust is dat dat wat controversieel klinkt aangezien hij zelf al 12,5 jaar bij Advante werkt. ‘In die 12,5 jaar Advante kwam ik steeds in een andere context terecht. Wat Advante doet is veranderd, collega’s zijn veranderd, klanten zijn veranderd en projecten zijn veranderd. Ik had iedere keer weer een nieuwe job.’ Ook zijn eigen rol bij Advante is veranderd, van junior naar een aansturende rol in het team en een grote rol in sales, accountmanagement en programmaontwikkeling. ‘Vanuit mijn aansturende rol in het team houd ik me ook bezig met het continu leren van de collega’s. Sommige mensen leren vanuit zichzelf makkelijk, die staan van nature open.’ Jan Kees vergelijkt dit met een bloem: ‘Soms zijn die open en soms dicht. Dit is bij mensen als het ware ook seizoensgebonden, de ene keer ben je in een fase waarbij je als persoon meer open staat om te leren en op een ander moment kan dat minder of anders zijn. Ik kan dan wel willen, maar soms staat een collega gewoon minder open om te leren of zijn de omstandigheden zo dat het niet kan. Daar komt bij dat we sowieso al werken in een steeds veranderende omgeving waardoor we als adviseurs voortdurend schakelen op wat de klantcontext vraagt. Learning on the job, dus.’ MANIEREN VAN LEREN Jan Kees ziet deze openheid om te leren ook terug bij klanten. ‘Soms zitten mensen niet met een positieve mindset in het project, waardoor het potentiële leervermogen misschien wel heel groot is, maar de omstandigheden ervoor zorgen dat er weinig geleerd wordt. Als mensen ‘niet aan staan’, moet je daar niet rucksichtslos overheen walsen en zeggen je moet leren, hier is je POP en gaan. Dan neem je mensen niet serieus. De kunst voor ons als adviseurs is om te laten zien dat er kansen liggen om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Niet vertellen wat goed is, maar uitnodigen: hoe zou je anders naar deze situatie kunnen kijken?’. Er zijn veel verschillende manieren van leren. ‘Leren is niet altijd in de boeken zie volgende pagina >

21 Je kunt creatieve manieren zoeken om kleine doorbraken te creëren. Het hoeft niet altijd groots en meeslepend.

22 Echte innovatie wordt geboren waar mensen werken die de mindset hebben om te ontdekken, en de wereld een stukje mooier willen maken zitten, het leven biedt genoeg kansen. Je moet ook leren ontdekken wat het leven biedt. Iets wat je niet had bedacht, maar toch ineens op je pad komt. Alsof er voor mij bedacht is dat het goed is dat ik juist dit mag gaan leren.’, licht Jan Kees toe. Leren speelt ook een belangrijke rol bij innovatie. Jan Kees merkt op dat er geen innovatie plaatsvindt, als mensen niet in de leer/ontdekstand staan. ‘Echte innovatie wordt geboren waar mensen werken die de mindset hebben om te ontdekken, en de wereld een stukje mooier willen maken.’ Visie wordt volgens hem vaak geboren vanuit een plek van ontevredenheid. Vanuit innerlijke overtuiging om het anders te doen ontstaan dan nieuwe ideeën en perspectieven. ‘Je kunt creatieve manieren zoeken om kleine doorbraken te creëren. Het hoeft niet altijd groots en meeslepend. Dat heb ik ook van mijn collega Bart geleerd: een heel klein stapje kan een grote doorbraak zijn.’

23 Innoveren kun je leren Mensen leren innoveren. Dat is het doel van onze collega Carin Libregts. ‘Innovatie zou geen doel op zich moeten zijn, maar een manier van denken en doen. Op de werkvloer ontstaan, denk aan het welbekende koffiezetapparaat, vaak prachtige ideeën of oplossingen voor knelpunten.’ Toch ebben deze ideeën maar al te snel weg of blijven ze in de bureaula liggen, dit is zonde vindt Carin. ‘De meeste ideetjes zijn ontzettend de moeite waard om te verkennen en om werkend te krijgen.’ MEER WETEN? Mail of bel Carin Libregts carin@advante.nl of 06 - 11 62 32 93 VERNIEUWING IN PRAKTIJK Daarom heeft Carin samen met andere collega’s de VIP-route (Vernieuwing in Praktijk) bedacht. Met deze route loop je gezamenlijk een traject door wat erop gericht is praktische vernieuwende ideeën uiteindelijk uit te rollen in de organisatie. ‘Dit doen we op een interactieve manier, we verkennen samen de route in real-life sessies en tussentijds maken we gebruik van een leuke applicatie. In deze app komen wekelijks ‘nudges’ (duwtjes) langs om je te helpen bewegen in de goede richting. Samen ideeën werkend krijgen, dat is waar we voor gaan!’

bekijk hier ons teamfilmpje 24 De afgelopen 20 jaar in cijfers 221 Klanten 815 Projecten 43 Medewerkers 12 TopiXen 3 Locaties 18 Kerstdiners 3 Teamreizen ? Kilo snoep op kantoor

25 Klant Klanten Klanten Veiligheid Gemeenten 13 Aantal medewerkers Advante nu 45% man | 55% vrouw Klanten Zorg & Welzijn 34 gemiddelde leeftijd

26 Ondernemerschap

27 Onze visie op ondernemerschap Ondernemerschap is een avontuurlijke reis waarin je kansen ziet en benut. Het vraagt om een verantwoordelijkheid en bepaalde mate van lef om op eigen, onderscheidende wijze een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Maatschappelijke impact maken gaat over de balans tussen impact / waarde creëren, en profit / waarde ontvangen. Ook wel betekenisvol ondernemen of betekeniseconomie genoemd. Betekenisvol impliceert een duidelijk samen. Samen en samenwerking als team, samen met de klanten werken aan ontwikkeling en bijdrage aan die maatschappelijke opgave. Hierin zijn continuïteit en balans nodig in creëren en incasseren, dit vraagt doorzettingsvermogen. Groeien is een belangrijk element, let wel diepte groei (in en tussen mensen) biedt de waardecreatie waardoor groeien als onderneming resultaat is van de dieptegroei.

28 Ondernemerschap zit in jezelf Colinda Geertsma is adjunctdirecteur Regulering & Expertise bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hiervoor werkte ze bij de Veiligheidsregio Utrecht als directeur Bedrijf Preparatie Brandweer. Colinda deelt haar perspectief op ondernemerschap binnen de VR en binnen haar relatie als opdrachtgever met collega’s van Advante. DE MENSEN MAKEN ADVANTE ‘Als opdrachtgever heb ik iets met de mensen die ik op gesprek krijg, niet met het bureau. De mensen maken Advante. In mijn geval ging dit om Jan Kees Aantjes.’ Colinda heeft een goede relatie met de adviseur nodig om zaken te doen. Jan Kees en Colinda hebben samengewerkt aan een project om de brandweeropleidingen te actualiseren. Colinda betrok Jan Kees hierbij omdat ze snel het goede gesprek met hem kon voeren en hij op het thema veel ervaring heeft in andere veiligheidsregio’s. ‘Advante trekt echt samen met je op, het gaat niet alleen over het resultaat. Bij dit project hadden we de pech dat intern een paar belangrijke spelers uitvielen. Jan Kees ving dit soepel op.’, vertelt Colinda. ‘Het is fijn dat er een organisatie achter de opdrachtnemer staat. Zo kon Advante toen het nodig was een communicatiemedewerker inschakelen.’ Niet alleen in de relatie met de opdrachtgever is ondernemerschap voor Colinda zichtbaar, ook binnen de veiligheidsregio ziet Colinda ondernemerschap terug. ONDERNEMEND ZIJN IN DE VEILIGHEIDSREGIO? Dat kan heel goed. ‘Brandweermensen zijn bij uitstek ondernemers, ze zien snel kansen en pakken daar op door. Het valt of staat met de besluitvormers. Die moeten daar in mee kunnen gaan’, geeft Colinda aan. ‘Ondernemerschap zit in de mensen. Je kunt het doen ondanks de regels en dankzij de regels. Het gaat over mensen die kansen willen benutten. Je gaat niet ondernemen om het ondernemen, je moet een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben.’ Je gaat niet ondernemen om het ondernemen, je moet een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben

29 Groeien in ondernemerschap, een boeiend proces Advante heeft samen met Elan een duurzame organisatie-inrichting ontworpen en gerealiseerd. Ad Huizer (directeur): ‘Onze mensen staan volop voorgesorteerd om op micro-niveau de belangen van de cliënten centraal te zetten in hun werk, een mooie eigenschap. Met daarbij het risico dat ontwikkeling en innovatie op het tweede plan komen. Met de events die Advante samen met Elan organiseerde, zijn de mensen van Elan zich meer bewust geworden dat het van wezenlijk belang is om niet uitsluitend oplossingsgericht in een casus te stappen maar ook ontwikkelingsgericht. En daarmee tijd te nemen om breder te kijken; buiten de lijntjes te kleuren, zeg maar. Mede in het belang van onze cliënten. Kortom: het was een zinvol en waardevol traject met Advante.’ In het afgelopen jaar is met de komst van alle COVID-19-maatregelen gebleken dat deze inrichting goed werkt. Advante is een bedrijf dat echt duurzaam verschil maakt.

30 Kansen zien en kansen pakken Ondernemerschap komt niet alleen bij klanten en relaties van Advante voor, maar ook binnen Advante zelf. We spreken Kees en Nesia over ondernemerschap binnen Advante. Kees geeft aan dat zijn drive om ondernemer te worden vooral gericht was op het creëren en bouwen van een bedrijf, in dit geval een adviesbureau. ‘Ik wilde niet als ZZP’er aan de slag, maar met een team iets gaan bouwen. ’ Wat hem vooral triggerde, na vele jaren voor commerciële bedrijven gewerkt te hebben, was de vertaalslag van commercieel naar publiek. ‘Ik wilde graag de professionalisering van het publieke domein vorm geven. In het begin lag daarbij de focus sterk op de proceskant van organisaties. Later werden de vraagstukken steeds breder en complexer. Als bureau zijn we doorontwikkeld van procesontwerper naar veranderaar met kernvraag – hoe komen je talenten als medewerker optimaal tot uiting in steeds veranderende organisaties?’ Nesia beschrijft ondernemerschap als kansen zien en kansen pakken. ‘De grootste kans die langskwam dit jaar, heb ik gepakt.’, lacht ze. ‘Alhoewel het ook risico’s met zich meebrengt, is het ontzettend leuk en heb je als ondernemer veel meer de mogelijkheid om dingen naar je hand te zetten. ’ Kees: ‘Je wilt zie volgende pagina >

31 Als iedereen het op dezelfde manier doet, dan ben ik ervan overtuigd dat we iets missen of iets nog niet ontdekt hebben. graag meedenken met je klant en de juiste dienst leveren, maar je hebt ook veel mogelijkheden om je dienst zo creatief mogelijk weg te zetten. Regelmatig hebben we ludieke acties gedaan: ballonvaarten (door de bomen het bos weer zien), karten (tempo krijgen kun je leren) etc. ’ VOOR 'B' GAAN ‘Verassend anders.’, vult Nesia aan. ‘Dit zit echt in de Advante-genen. Als iedereen A zegt, wil ik voor B gaan.’ Waar dat vandaan komt? ‘Het heeft te maken met de manier van kijken: als iedereen het op dezelfde manier doet, dan ben ik ervan overtuigd dat we iets missen of iets nog niet ontdekt hebben.’ Nieuwsgierigheid en uitdaging zijn daarin voor beiden de grootste bron. ‘Altijd nieuwsgierig om de uitdaging aan te gaan en elke dag een stapje mooier en beter. Bovendien moet het zowel de inhoud als de vormgeving kloppen.’ Ondernemen is ook risico durven dragen. Kees geeft aan. ‘Hoe meer je de focus op risico’s legt, hoe meer je vast gaat lopen.’ Ook Nesia heeft deze instelling. ‘Wat mij betreft moet je altijd uitgaan vanuit het perspectief op potentie. Vertrouwen hebben in jezelf en in het team. Je weet dat je vandaag niet hét antwoord gaat vinden, hooguit het antwoord van vandaag. Zolang je maar beweging en geloof houdt in wat je doet met elkaar, dan kun je heel mooi ondernemen en maatschappelijke waarde leveren.’

Ook samen perspectieven delen? De rode draad door deze TopiXX is verschillende perspectieven met elkaar delen. Wij zijn ervan overtuigd dat samen vanuit verschillende invalshoeken vraagstukken benaderen altijd een meerwaarde biedt. Advante helpt u graag om binnen uw organisatie samen net even anders te kijken en te doen. Uw organisatie zó inrichten dat ambities gerealiseerd worden. Dat is onze missie en ons gedeeld belang, met oog voor nieuwe kansen en perspectieven in een veranderende omgeving. 0184 622 277 advante.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication