73

restauratie Voor de herontwikkeling van de voormalige Simon Stevin Kazerne hebben wij een haalbaarheidsstudie gemaakt. Op basis hiervan heeft Woonstede de panden aangekocht en hebben wij het hele project mogen begeleiden, van ontwerp tot uitvoering. Centraal in het haalbaarheidsonderzoek stond het behoud van de structuur van de kazerne. Deze werd gedomineerd door een lange gang die het gebouw in tweeën deelde. Aan de ene zijde van de gang waren de vertrekken van de manschappen gelegen. Aan de andere zijde van de gang waren onder meer de sanitaire voorzieningen gehuisvest. Behoud van kwaliteiten Slechts het hoogstnoodzakelijke werd gedaan om de nieuwe invulling te realiseren. Van plattegronden en in doorsnedes werd het uiterste gevergd om de kwaliteiten van de structuur te behouden. Zo zijn de hal, badkamer en installaties van elk appartement in een strip aan de gangzijde ondergebracht. Als resultaat daarvan blijft de hoogte van de leefruimtes gespaard, en blijft het uitzicht vanuit de grote ramen zoals vanouds. Behoud van de oorspronkelijke uitstraling De gevel blijft optisch zoveel mogelijk in de oorspronkelijke structuur behouden. De gevel heeft een driedeling. Dit belangrijke kenmerk is uitgangspunt voor de nieuwe ingrepen. Door te kiezen voor duidelijke, grote ingrepen die in het bestaande ritme passen, blijft de huidige gevelstructuur gehandhaafd en worden de bestaande verhoudingen niet verstoord. De ingrepen krijgen een opvallend andere detaillering, zodat zichtbaar is dat deze in de huidige tijd zijn uitgevoerd. SIMON STEVINKAZERNE EDE

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication