10

Het ontwikkelen van een functiegerichte opleiding Het schema ‘Het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s’ uit het boek ‘Opleidingskunde; een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen’ (1989) van Joseph Kessels en Cora Smit is nog steeds zeer bruikbaar voor iedereen die een functiegerichte opleiding gaat ontwikkelen. Dat blijkt wel uit het feit dat het schema in de derde druk van dit boek (2017) ongewijzigd is opgenomen. Gecombineerd met de huidige inzichten over leren in organisaties: onmisbaar voor de opleidingskundig ontwerper van nu! 1 Vaststellen van de opleidingsnoodzaak 2 Formuleren van de algemene opleidingsdoelen 3 Uitvoeren van taakanalyses 4 Formuleren van concrete leerdoelen 5 Vaststellen van evaluatiecriteria 6 Ontwerpen van een evaluatie-instrument 7 Ontwerpen onderwijsleersituaties 8 Samenstellen van het lesmateriaal 9 Voorwaarden scheppen voor de uitvoering van de opleiding 10 Selectie en instructie van docenten en praktijkbegeleiders 11 Selectie van cursisten 12 Uitvoering van de opleiding 14 Evaluatie van de opleiding 13 Effectmeting op lange termijn 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication