2

COLOFON © 2022 Mieke Posthumus www.organiserenvanhetleren.nl mposthumus@organiserenvanhetleren.nl Ontwerp: Myrte van Alphen Fotografie: Mieke Posthumus Prepress: SkillsTown Realisatie podcast: SkillsTown Alles uit deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen en openbaar gemaakt worden.

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication