31

De karakteristieken van school– , college– en academywaardecreatiesystemen Karakteristieken van het CU-bedrijfsmodel Waardeproposities Focus Schoolstrategie (volgen) Huidige strategie optimaliseren door corporate learning Kenmerkende vorm Kennistype Waardeketen Focus Catalogus met trainingen en opleidingen Nieuw voor het individu Geoptimaliseerde strategie vertalen naar leerbehoeftes in de organisatie Primair proces Kennisproces Strategische hulpbronnen Focus Corporate curricula ontwerpen, optimaliseren en uitvoeren Vakkennis structureel inzetbaar maken, bijhouden en versterken De huidige strategie doorgronden Attitude Kennisbron Managers Expertise op het vlak van leren door individuen in organisaties Collegestrategie (implementeren) Nieuwe strategie implementeren door corporate learning Programma’s voor organisatieontwikkeling Nieuw voor de organisatie Nieuwe strategie verbinden met behoefte aan organisatieontwikkeling Programma’s voor organisatieontwikkeling ontwerpen, teste en uitvoeren Benodigde expertise op projectbasis identificeren en combineren De nieuwe strategie doorgronden Intermediairs Expertise op het vlak van lerende organisaties Academystrategie (vernieuwen) Strategie vernieuwen door aanjagen kenniscreatie Pijplijn voor innovaties in het waardecreatiesysteem Nieuw voor de branche Marktbehoeftes afstemmen met de kracht van de organisatie inside-out en outside-in Obstakels voor kennisstromen en tussen organisaties afbreken Nieuwe kennis via zelfsturende processen ontsluiten De interne en externe ontwikkelingen doorgronden Leiders Expertise op het vlak van strategievorming 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication