0

Herfst in het bos CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP.  Basis lid (donateur) minimaal € 10,- p.p. p.j.  BA lid (Basis + Activiteiten) minimaal € 25,- p. p. p. j.  BB (Basis + Activiteiten en Biljarten) minimaal €35,-. p.p. p.j. Meer informatie op onze website https://sv-hn.nl/leden-administratie INHOUD: 02 BESTUUR 03 Gespreksgroepen voor mantelzorgers 04 Lies en Piet Zoeteman 05 Aanmeldingsformulier 06 Chauffeur Bus / Vacatures / Bezorging 07 Veilig blijven autorijden 08 Kienen 09/10 Ledenvergadering 2021 11 Woordzoeker 15 Activiteiten SvHN 16 Gegevens SvHN [ 1 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] [vervolg van pagina 2] Van de voorzitter : CHRISTINA VELING Update vanuit het bestuur. Het is volop herfst als u ons infoblad in de bus krijgt. We hebben in september nog kunnen genieten van een heerlijke nazomer, een goedmakertje voor de toch redelijk verregende zomermaand augustus. Op 15 september j.l. heeft er voor het eerst sinds de Corona Pandemie weer een Kienmiddag plaatsgevonden. Op 22 september heeft de keer op keer uitgestelde Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden, daar is het bestuur sinds haar laatste bestuursvergadering op 2 september druk mee in de weer geweest. Verderop in dit blad vindt u de verslagen van de Kien-middag en de ALV. De meeste activiteiten van de vereniging zijn weer gestart, maar merkbaar is wel dat de Corona Pandemie zijn sporen heeft nagelaten: veel deelnemers aan de verschillende activiteiten durven nog steeds niet te komen en zodoende wordt de zaal in het gebouw De Jeugd van Gisteren niet altijd ten volle benut. De vrijdagmiddag is geheel onbezet sinds Piet en Lies Zoeteman de bridge niet meer kunnen begeleiden. Heeft u ideeën voor een nieuwe activiteit, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur. Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat we er 4 nieuwe leden bij hebben gekregen. Dit is des te meer goed nieuws omdat we de laatste jaren te kampen hadden met een krimpend ledenbestand, wegens overlijden, verhuizingen of opzeggingen. De Senioren Bus rijdt weer en we hebben inmiddels 7 chauffeurs. Er moeten er nog meer bij en we zullen dan ook wederom een oproep plaatsen in dit blad. Ook is er een tekort aan bezorgers van het infoblad. Mocht u ons hiermee willen helpen dan kunt u contact opnemen met de heer Jan Terpoorten. (zie verderop in dit blad). In de maand oktober, als u het infoblad heeft ontvangen, zal ondergetekende even een poosje vrij nemen van de Senioren Vereniging, om op adem te komen. Er is verder geen nieuws vanuit het bestuur, over alle nog te treffen maatregelen ter verbetering van de gang van zaken binnen de vereniging kunt u lezen in het verslag van de Algemene Leden Vergadering. Nu op 25 september ook de anderhalve meter maatregel is vervallen hoopt het bestuur weer leuke dingen te gaan organiseren, zoals bijvoorbeeld een kerst instuif, die heeft plaats gevonden in december 2019. Rest mij nog u van harte een rustige, mooie en kleurrijke oktober en november maand toe te wensen. Mocht er iets zijn dat u nog kwijt wilt en dat u op de ALV vergeten bent te vermelden, dan kunt u mij altijd bellen. Tot ziens en/of horens! Christine Veling Voorzitter Sv-HN [ 2 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] Gespreksgroepen voor mantelzorgers Gespreksgroepen voor mantelzorgers Zorgt u voor iemand met dementie, Parkinson, psychische problemen of een chronische ziekte? Of bent u ouder van een kind met autisme? Dan biedt Mantelzorg & Meer kosteloos iedere zes weken gerichte gespreksgroepen. Deze groepen zijn voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn. U vindt hier herkenning, erkenning, steun, tips, adviezen en u kunt uw ervaringen delen met anderen in een soortgelijke situatie. Want delen helpt, geven mantelzorgers aan. Kom langs en ervaar het zelf! In de agenda op www.mantelzorgenmeer.nl vindt u het overzicht met alle gespreksgroepen en ons overige aanbod. U kunt zich via de site aanmelden voor een groep of telefonisch via: 020 5127250. Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Meer informatie over dit persbericht of gebruik van beeldmateriaal kunt u terecht bij: Mantelzorg & Meer, 020 512 7250, info@mantelzorgenmeer.nl [ 3 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] Lies en Piet Zoeteman Een vrolijk echtpaar Op een zonnige woensdagmiddag begeef ik mij op weg naar de woning van Lies en Piet Zoeteman. Op het adres aangekomen stralen de bloemen in de voortuin mij tegemoet. Lies heet mij van harte welkom en ik loop door de kamer naar het zonovergoten terras achter hun huis, waar Piet lekker zit te genieten van een uitbundig bloeiende tuin. “Dat is mijn lust en mijn leven”, zegt Lies, waarmee zij aangeeft dat het bijhouden van de tuin haar hobby is. De nu 84-jarige Piet is in 1937 geboren in Vijfhuizen in een gezin met uiteindelijk 3 kinderen. Lies is 86, geboren in 1934 en groeit op in een gezin met 11 kinderen. Het echtpaar Zoeteman is al 60 jaar gelukkig getrouwd. “We doen alles samen”, zegt Piet. Op mijn vraag hoe ze elkaar hebben leren kennen antwoordt Piet: “Toen mijn vader in 1952 op 41jarige leeftijd overleed heeft mijn moeder een advertentie geplaatst in het plaatselijke blad voor een partner, want ze kon niet alleen zijn. Lies haar vader heeft daar op gereageerd en zo kwamen de twee gezinnen bij elkaar. Tussen Lies en mij was het liefde op het eerste gezicht. Ik was toen 19 jaar oud. Omdat geliefden in die tijd niet ongetrouwd onder één dak mochten wonen moest Lies het huis uit. Zij is toen bij kennissen in de huishouding gaan werken. We zijn in 1961 in het huwelijk getreden en hebben 2 kinderen, een zoon en een dochter.” Piet en Lies, je kunt ze niet los van elkaar denken. “We hebben altijd alles samen gedaan, al het vrijwilligerswerk deden we samen. We hebben allebei een lintje gekregen, nog uit handen van koningin Beatrix! Het bridgen hebben we 15 jaar samen begeleid. Indertijd bestond de Senioren Vereniging nog niet maar was het de ANBO. Corien Schultze-Kool en Theo Bult waren de activiteiten begeleiders van het bridgen op de vrijdagmiddag. Toen zij het niet meer konden hebben Lies en ik het overgenomen. Maar helaas kan ik het fysiek nu ook niet meer aan, vandaar dat we het op hebben moeten geven. We betreuren het zeer, maar het is wat het is. Ouder worden betekend inleveren! “ 25 jaar geleden zijn Piet en Lies met bridgen begonnen door lessen te nemen in De Veste. Ze vonden het zo geweldig dat ze uiteindelijk ook in de Jeugd van Gisteren zijn gaan bridgen. Ze bridgen nog steeds op de dinsdagmiddag, dat geven ze niet op, daarvoor vinden ze het té leuk! Piet en Lies Zoeteman zijn een heel hecht paar dat zeer positief in het leven staat. Ze genieten nog elke dag van elkaar en van hun knusse huisje en de prachtige tuin en willen daar nooit meer weg! “Tussen zes planken mogen ze me wegdragen, maar niet eerder. We hebben van de gemeente een traplift gekregen want traplopen gaat niet meer. Dat is een uitstekend hulpmiddel en zolang we het nog redden met elkaar, hebben we niets te klagen. Die kwaaltjes, ach, dat hoort er nou eenmaal bij, met het ouder worden krijgen we daar allemaal last van. Maar we wandelen nog elke dag een stukje, want je moet in beweging blijven, anders gaat het snel bergafwaarts!” Na een poosje neem ik afscheid van dit opmerkelijke paar dat nog zo vitaal in het leven staat, ondanks de beperkingen die hun leeftijd met zich meebrengt. Ze laten zich er niet door uit het veld slaan en dat is een voorbeeld voor ons allen. We hopen dat ze nog jaren van elkaar en het leven mogen genieten! Christine Veling [ 4 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] AANMELDINGSFORMULIER SvHN Dhr.—Mw. * (*doorhalen wat niet van toepassing is) Voorletters en naam: SVHN HEEFT VACATURES VOOR ONZE SENIOREN BUS. WIJ ZIJN OPZOEK NAAR 4 CHAUFFEURS VOOR ONZE BUS Onze Mercedes Sprinter bus rijdt van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur van deur tot deur, voor leden en niet leden, van thuis naar een gewenst adres en eventueel weer naar thuis. Eén van de adressen is de Jeugd van Gisteren waar de activiteiten van SvHN plaats vinden. Wat wordt er van u verwacht:  u heeft, uiteraard, een rijbewijs,  u kunt rijden in een Mercedes Sprinter bus,  u bent bereid om eens in de 8 weken 4 x te worden ingepland voor een dag van 8:30/17:00 uur. Wij zien uit naar uw aanmelding! NEEM CONTACT OP MET: INEKE VAN DER GEEST : BUSINFO@SV-HN.NL : Telefoon nr.: Mobiel nr: Mailadres: Wilt u het INFOBLAD ontvangen in uw [_] Brievenbus of [_] Digitaal (gebruiken uw emailadres) t.b.v. de penningmeester automatische incasso [JA / NEE *] Bankrekening t.b.v. automatische incasso: 023 5632646 iban NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ten name van: ____________________________________ Het bedrag wat automatisch mag worden geïncasseerd € _____,___ Datum _ _ - _ _ - 20 _ _ Handtekening: [_] ik ga akkoord met verwerking van gegevens I.v.m. eventuele korting: Bij welke zorgverzekering bent u nu? [F04] LID WORDEN? Ledenadmin@Sv-HN.nl Stuurt u het aanmeldingsformulier op, één p.p., vergeet dan niet om akkoord te gaan met automatische incasso en het bedrag in te vullen. Verstuur per post aan: Seniorenvereniging HN Ledenadministratie Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. [ 5 ] Geboorte datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ Adres: (Straat nr. postcode en Wpls) [_] Ik word Basis lid (donateur) [_] Ik word Basis lid plus activiteiten € 10,= € 25,= [_] Ik word Basis lid plus activiteiten/Biljarten € 35,= X kruis aan wat van toepassing is

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] Chauffeurs Seniorbus / Vacature Bidge club Balangrijke data OPROEP Er is nog steeds behoefte aan chauffeurs voor onze Senioren Bus. Als u ons team wilt komen versterken, neem dan contact op met: Ineke van der Geest, via emailadres: businfo@sv-hn.nl of tel.nummer: 023 – 5632646. VACATURE De vrijdagmiddag bridge club is op zoek naar een opvolger van Piet Zoeteman. Wie van onze 60-plus leden is bereid om dit op zich te nemen? U kunt zich melden bij het bestuur via:voorzitter@sv-hn.nl Bezorging infoblad seniorenvereniging Haarlemmermeer Vraagt dringend bezorgers en reservebezorgers, die eens in de even maanden 1 wijk voor hun rekening willen nemen, Dit gaat dus slechts om 6 keer per jaar. Voor Informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Jan Terpoorten Tel no : 0644671146 DE JEUGD VAN GISTEREN is GESLOTEN op alle christelijke feestdagen. Dus dan geen [ 6 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] : Veilig blijven autorijden Bijna iedereen zit wel eens in de auto. Het is een makkelijk en snel voertuig om van A naar B te komen. De afgelopen jaren is het steeds drukker op de weg geworden en zijn er allerlei nieuwe verkeersregels bijgekomen. Dit vraagt om steeds meer concentratie van bestuurders. Hoe zorgt u ervoor dat u veilig de weg op gaat? Hieronder hebben we een aantal handige tips voor u neergezet. Zo gaat u veilig de weg op Oudere verkeersdeelnemers hebben jarenlange ervaring in het verkeer. Wel zijn er in de afgelopen jaren veel nieuwe verkeersregels bijgekomen en is het een stuk drukker op de weg geworden. Dit vraagt veel concentratie van bestuurders. Kwetsbaar Voor de ouderen van 75 jaar en ouder is de kans op overlijden per afgelegde kilometer maar liefst elf keer zo hoog als gemiddeld. Een oorzaak hiervan kan zijn het gemiddeld lage aantal kilometers dat per jaar gereden wordt. In het algemeen is het zo dat automobilisten die veel rijden, een lager ongevalsrisico hebben dan automobilisten die weinig rijden. Ook gaat met het verstrijken van de jaren een aantal lichamelijke functies achteruit. Denk aan gezichts-, gehoor- en reactievermogen, maar ook aandacht- en concentratieproblemen. Dit alles hoeft niet te leiden tot onveilig verkeersgedrag. Oudere verkeersdeelnemers met inzicht in de eigen beperkingen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen te rijden als het buiten licht is, of buiten de spits om wanneer het minder druk op de weg is. Rijgeschiktheidskeuring Bij een leeftijd van 75 jaar of ouder moeten automobilisten in Nederland bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs een verklaring van rijgeschiktheid overleggen. Zo wordt vastgesteld of een automobilist op een veilige wijze aan het verkeer deel kan nemen. Op het formulier van de eigen verklaring staan tien vragen over lichamelijke en geestelijke aandoeningen, relevant voor de verkeersveiligheid. Bij twijfels over de toekomstige geschiktheid stelt het CBR een beperkte termijn van een tot drie jaar vast. Ook kunnen er beperkingen worden gesteld aan de condities waaronder een motorvoertuig bestuurd mag worden. Bijvoorbeeld een automatische versnellingsbak, het dragen van een bril, of uitsluitend gebruik van het voertuig bij daglicht. Deze beperkingen worden met een code op het rijbewijs vermeld. Verkeerseducatie Oudere automobilisten kunnen hun rijvaardigheid en rijgedrag laten toetsen. Om zo lang mogelijk veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen zijn er verschillende mogelijkheden. Eventueel kan via rijlessen het rijgedrag verbeterd worden. Uw kennis van verkeersregels kunt u gemakkelijk testen op internet, bijvoorbeeld via Veilig Verkeer Nederland. Een opfriscursus om de verkeersregels bij te spijkeren kan natuurlijk nooit kwaad, ongeacht de leeftijd. Niet alleen automobilisten, ook fietsers en scootmobielbestuurders kunnen deze volgen. Bron : plusonline.nl/verkeersveiligheid/zo-kunt-u-veilig-blijven-rijden [ 7 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] Kienen Op 15 september j.l. was het eindelijk zover. Er mocht weer worden gekiend! Weliswaar met in achtneming van de 1,5 meter afstand maar dat werd op de koop toe genomen. De activiteiten begeleidster had in verband daarmee de limiet op 40 deelnemers gesteld en men moest zich dan ook van te voren aanmelden. Jammer genoeg zijn een aantal mensen die zich hadden opgegeven uiteindelijk niet op komen dagen en dat is achteraf zuur voor diegenen die er niet meer bij konden toen op papier de limiet van 40 was bereikt. Uiteindelijk waren er 38 deelnemers. De stemming zat er goed in toen ik halverwege de middag een kijkje kwam nemen. De begeleiders hadden weer voor leuke prijzen gezorgd. De volgende keren is de anderhalve Corona-maatregel niet meer geldig. U hoeft zich dan ook niet meer aan te melden. De enige limiet is dan de beschikbare ruimte, die is natuurlijk ook niet oneindig. De volgende kienen zal plaats vinden op : 20 oktober, 17 november en 15 december. 15 december is de Kerst kien, dan beginnen we om 13.00 uur en gaat de zaal om 12.00 uur open. U bent allemaal van harte welkom! Het Kien Team. [ 8 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] I Verslag Algemene ledenvergadering 2021 (I) Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord, d.d. 22 september 2021 Opening en welkom De voorzitter, Christine Veling, opent de vergadering met een woord van welkom en vervolgt met het herdenken van de, het afgelopen jaar, overleden leden. Daarvoor wordt een minuut stilte in acht genomen. Vaststellen van de agenda Het bestuur stelt voor om een agendapunt in te voegen. Dit punt wordt dan agendapunt 5: Vragen aan de leden. Daarmee schuift het agendapunt Financiën naar punt 6 en verschuiven de volgende punten naar 7,8 en 9. Verslag van de ALV 2019 Dit verslag levert geen vragen of opmerkingen op en wordt vastgesteld. Jaarverslag Sv-HN over 2020 Het Jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Vragen aan de leden Wat heeft u sinds de Coronacrisis begon in maart 2020 gemerkt van de betrokkenheid van het bestuur? De aanwezigen geven aan dat zij door de omstandigheden weinig mogelijkheden hadden om deel te nemen aan activiteiten en dat het bestuur ook weinig activiteiten mocht en kon ontwikkelen. Een ieder is het er mee eens dat het gelukkig nu weer beter gaat. Wat had u graag anders gezien? Gezien de omstandigheden zijn de meeste aanwezigen van mening dat er niet veel anders mogelijk is geweest. Ook de omstandigheden leenden zich niet voor veel meer zaken. Wat vindt u van het infoblad, zoals het er da laatste paar afleveringen heeft uitgezien? Over het algemeen wordt het Infoblad positief gewaardeerd. Wat vindt u van de inhoud? Er zijn wel opmerkingen over het feit dat er de laatste nummers eigenlijk alleen maar algemeenheden en Corona zaken in staan. De voorzitter geeft aan dat er door het gebrek aan activiteiten ook weinig anders is om te publiceren. Zij heeft de laatste nummers feitelijk alleen moeten vullen met artikelen. De voorzitter roept de aanwezigen en eigenlijk alle leden op om ook copy aan te leveren. Dat mogen gedichten zijn, verhalen over zaken die men heeft meegemaakt of anekdotes. Financiën De penningmeester, Cor van der Werf, geeft een korte toelichting om de ingediende stukken. Hij heeft de boekhouding pas eind vorig jaar overgenomen en kan vrij weinig toevoegen aan de cijfers. De kascommissie heeft de stukken gezien en heeft geen op- of aanmerkingen. Elly Rijpkema geeft aan ook voor 2021 beschikbaar te zijn voor de kascommissie. Als 2de lid voor de kascommissie meldt Tony Schreurs zich aan. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de kascommissie voor 2021. Bestuursverkiezing De voorzitter stelt de vergadering voor aan de penningmeester, die eind vorig jaar bereid werd gevonden om de vereniging te helpen op het moment dat de toen zittende penningmeester terugtrad. Cor van der Werf geeft aan dat hij deze functie inderdaad op zich heeft genomen om de vereniging verder te helpen, maar dat hij het op prijs zal stellen als een jonger iemand zijn functie zou willen overnemen. Vervolgens stelt de voorzitter de nieuwe secretaris, Henk Jan Boswijk, voor. Ook hier speelt een zelfde situatie waarbij de vereniging uit de brand geholpen moest worden. De voorzitter vraagt de leden om de beide heren te benoemen in hun functie. Penningmeester en secretaris worden bij acclamatie benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter geeft aan dat zij al over haar termijn van 4 jaar heen is, maar dat er zich nog geen opvolger heeft gemeld. Zij is bereid om nog een termijn te vervullen, maar geeft aan dat het voor de vereniging een goede zaak is dat de leden nadenken over kandidaten voor het bestuur. Het bestuur telt nog maar 3 leden en dat is feitelijk te weinig. Buiten voorzitter, penningmeester en secretaris zijn er meer deskundigheden nodig in het bestuur om de vereniging actief en nuttig voor de leden te laten blijven. [ 9]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] Verslag Algemene ledenvergadering 2021 (II) Rondvraag Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid van een Facebookpagina voor de Sv-HN. Die schijnt er te zijn, maar werd de afgelopen jaren niet actief ingezet. Na ampele discussie over de voor- en nadelen van Facebook wordt besloten dat het bestuur de mogelijkheden zal bekijken. Ans Terpoorten heeft kennis van de bestaande Facebook pagina. Gezien het beperkte aantal leden dat aanwezig is in deze vergadering wordt de suggestie geopperd om een volgende ALV te koppelen aan een feestelijke gebeurtenis, een gezamenlijke maaltijd (boerenkoolfuif) of een bingo. Met betrekking tot roken buiten bij de voordeur wordt gevraagd of dit op een andere plaats kan. Vanaf de huidige plaats waait de rook naar binnen, het gebouw in en dat is voor mensen met ademhalingsproblemen erg vervelend. Gesuggereerd wordt om de rokers verder van de voordeur toe te staan of achter het gebouw van de JvG. Er komt een nieuwe inrichting in het gebouw van de JvG. De zaal wordt van nieuwe kleuren voorzien, de tafels worden vervangen door vierkante tafels, er komen geen kleedjes meer op de tafels. De losse kussentjes waren versleten en vies. Die zijn weggegooid en er komen geen nieuwe kussentjes terug. Mensen die op de stoelen een extra kussentje willen, mogen hun eigen kussentje meenemen. Henk Korthals vraagt aandacht voor het buiten jeu de boule. Tot voor enige tijd konden de dames gebruikmaken van het toilet in het gebouwtje van de Portugese vereniging. Maar er is nu geen contact meer met die vereniging. De vraag is of achterhaald kan worden wie tegenwoordig de sleutel van dat gebouwtje beheert? Afscheid van vrijwilligers De voorzitter geeft een samenvatting van de activiteiten van de aanwezige vrijwilligers, mevrouw Cor Oosterhuis en de heer Arie Neeleman, en bedankt hen voor de vele jaren die zij zich hebben ingezet voor de vereniging. Als dank ontvangen zij een bouquet bloemen en een cadeaubon. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen en hun inbreng. Pauze Inleiding door Nicole Kleijnen Na de pauze kregen de aanwezigen een presentatie, verzorgd door Mevrouw Nicole Kleijn-Vonsteen. Zij werkt als ZZP'er in de zorg. Haar bedrijf heet: “2Handen xtra”. Nicole heeft uitgelegd dat zij er is voor de mantelzorgers, die vaak overbelast zijn en niet om hulp durven te vragen. Zij benadrukte dat het van het grootste belang is dat mantelzorgers op tijd aan de bel trekken, voor ze overbelast raken en niet moeten wachten tot het te laat is. De situatie in de zorg is momenteel nijpend, dat kunnen we allemaal vernemen uit de krant en het nieuws maar ook uit de praktijk. Het bestuur dankte Mw. Nicole Kleijn hartelijk voor haar bijdrage en de voorzitter sloot de ochtend af door iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid en bijdrage. [10]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] K O E K S E U T T E L I S C T I E N L I L A I S C E E R A E T E H A N A O H A E L A N B M L E P L W X B S E N R T R K E T U IJ T E T L P T D M B L S U A R H R U O T I E P G E R N I A G F L T I E H W K D T R O IJ S A M E N K O M E N R E M V E D F E R L O I N B K D A F E R E Z N E N E S F T E N E S K E E O T C H A M P K P I U E N G ACHTHOEKIG AFSCHAMPEN BETAMELIJK BUREAULAMP EKSTEREI EXPANSIE GEGIL GROFTE KERSTBOTER KEUTELWERK KOEIENLEER KREEFT KRIJTWIT LADEGREEP LICHT ONGEKRENKT SAMENKOMEN SCHIPBREUK SLAMAND SNACK TAALSTRIJD TELEXNET UITOEFENEN ZOMERPLANT [ 11]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] [ 12 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] [ 13]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] TEKENEN EN SCHILDEREN Maandag vanaf 10:00 uur Alle doordeweekse dagen vanaf 12:30 uur . (Niet op de KIEN woensdagen) woensdagmiddag vanaf 13:30 Maandag (niet op de KIEN woensdagen) vanaf 13:30 uur Op dinsdagmiddag en op vrijdagmiddag vanaf 12:30 uur Donderdag vanaf 13:30 tot 16:30 uur UIT ETEN OP EEN 9de Zaterdag 9 oktober naar Nooristan, Tussenweg 37 in Hoofddorp Dinsdag 9 november naar Zomerzorg, Meerstraat 70 in Hillegom Donderdag 9 december naar Tijnes, Arnolduspark 3 in Hoofddorp Nan Kerkman 023-5639124 (Graag bijtijds bellen) Woensdag en Woensdagmiddag vanaf 13:30 uur donderdagmiddag Heeft u vragen over zorg, geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of activiteiten in uw buurt? WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL [ 14 ] (Niet op de KIEN woensdagen)

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] ACTIVITEITENOVERZICHT. ALGEMEEN Maandag Activiteiten: vanaf 10:00 vanaf 13:30 Dinsdag vanaf 12:30 Woensdag vanaf 13:30 Tekenen en Schilderen Rummikub COORDINATOR ACTIVITEITEN Christine Veling Begeleiders: 023-56 51 138 Hetty Borregana-Woudstra Els de Zwart-Resoort 023-56 17 887 06-57115553 Bridge Joke van Veen Ans de Jong Sjoelen Suze van Dijk Chris van Emden vanaf 13:30 Kienen 3e woensdag v.d. maand (*) Deze activiteiten gaan vanaf 14:00 Donderdag vanaf 13:00 tot 14:30 vanaf 13:30 tot 16:30 vanaf 14:00 Vrijdag vanaf 12:30 Alle doordeweekse dagen. vanaf 12:30 9e van de maand Jeu de Boules (Beetslaan t.h.v. nr. 134) Bowlen bij Claus € 7,= incl. koffie/thee Klaverjassen Anneke Bouwman niet door op de kien-middagen Henk Korthals 020-3374998 023-5632277 023-8881023 023-5653256 023-5625003 023-5617994 Op de 1e donderdag vd. mnd. Tonny Schreurs Jos Schellings Jos van Gulik Jeu de Boules (Beetslaan t.h.v. nr. 134) Bridge * Biljarten UIT ETEN Zie website onder uit eten Donderdagochtend Wandelen (Neem eerst contact op!) Museumbezoek Henk Korthals 023-5630520 023-5630683 023-5638445 023-5617994 —-VACANT—— Bel de voorzitter!!! Voor invullen van de vacature 023-56 51 138 Folkert Weiland Nan Kerkman (0620341252) (Neem eerst contact op!) Diana van den Ban vacant WOORDZOEKER : WOORD NR 49 = UITDOVEN [ 15] 06-27320522 023-5639124 023-5630905

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Oktober-November [49] Voorzitter : Christine Veling voorzitter@sv-hn.nl 023-56 51 138 Secretaris: Henk Jan Boswijk Penningmeester: Cor van der Werf Ledenadministratie: Folkert Weiland Coördinator Activiteiten: Christine Veling secretaris@sv-hn.nl penningmeester@sv-hn.nl LEDENADMIN@SV-HN.NL 06 273 205 22 ACTIVITEITEN@SV-HN.NL COMMISSIES / Coördinator  Advertenties in INFOBLAD ADVERTENTIES@SV-HN.NL  Senioren BUS Ineke van der Geest BUSINFO@SV-HN.NL  Reclame op de Bus VACANT (Cor van der Werf) BUSRECLAME@SV-HN.NL  Belasting hulpteam Tony Mulder 023 56 35 563  Het Solidariteitsfonds Senioren BUS Cor van der Werf (penningmeester) INFO WWW.BUS.SV-HN.NL  Bezorgteam Jan Terpoorten (06 446 711 46) BEZORGING@SV-HN .NL ALGEMEEN MAILADRES: INFORMATIE@SV-HN.NL  BRIEVENBUS: GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN 023-56 42 993  PER POST: SENIORENVERENIGING HLMRMEER NOORD BEEMSTERSTRAAT 4, 2131 ZB HOOFDDORP BANKREKENING: NL50 RABO 0307 9707 60 T.N.V. SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NRD [Ingeschreven KvK Amsterdam: 647 740 74] WWW.BUS.SV-HN.NL BUSINFO@SV-HN.NL Redactieteam “MEER SENIOREN” - UW BIJDRAGE VOOR ONS INFOBLAD GRAAG VOOR DE 15E VAN DE ONEVEN MAAND NAAR REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL. UITGAVE : 6 X PER JAAR IN EVEN MAANDEN. ONTWERP/OPMAAK : HPW PRODUCTION / ALVA3 DRUK : BLADNL BEHEER WEBSITE SVHN = WEBBEHEER@SV-HN.NL WWW.SV-HN.NL WWW.BUS.SV-HN.NL VOOR 4 CHAUFFEURS INFORMATIE via Ineke van der Geest BUSINFO@SV-HN.NL — 023 5632646 MEER OP PAGINA 5 / WEBSITE SV-HN.NL [VACATURES] INFOBLAD “MEER - SENIOREN” VOLGENDE UITGAVE BEGIN DECEMBER 2021 REDACTIE TEAM MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL [ 16]

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication