16

Vooruitgang voor Hilversum: opening van het treinstation Hilversum staat bekend om haar prachtige natuur, maar ook de lage belastingen van de stad zijn aantrekkelijk voor deze nieuwe ‘import’ van o.a. de ondernemersfamilies Dreesmann en Brenninkmeijer. Als gevolg van al deze ontwikkelingen krijgt Hilversum een heuse facelift: er verrijzen hotels, oude arbeiderswoningen maken plaats voor winkels en er worden nieuwe (arbeiders)woningen en statige villa’s gebouwd. Ook het winkelaanbod wordt razendsnel uitgebreid: het arbeidersdorp krijgt allure. DE WERELD IN BEWEGING De industrialisatie en daaruit voortkomende welvaart zorgt voor een tijd van optimisme en vooruitgang in Nederland en ook Hilversum. Vele uitvindingen en ontwikkelingen stuwen de samenleving voort naar een moderne(re) tijd. Zo breidt het openbaar vervoer zich in rap tempo uit en maakt de komst van elektrische straatverlichting de Hilversumse straten veiliger. De introductie van de telefoon houdt de gemoederen flink bezig en via dagblad de Gooi- en Eemlander krijgen lezers nu mee wat er in de buurt gebeurt, maar óók wat er zich afspeelt in de rest van de wereld. Het zijn ontwikkelingen die Johannes’ jeugd in de jaren ’10 kenmerken. Helaas zijn er ook grote spanningen in Europa, die ook in Nederland voelbaar zijn. In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Johannes is dan 12 jaar. Al blijft Nederland neutraal, het kan daarmee niet de gevolgen van oorlog 12 ontwijken. De Nederlandse economie holt achteruit en Nederland militariseert: 200.000 mannen moeten in dienst om de oorlog buiten de deur te houden. Ruim een miljoen Belgen vluchten naar Nederland. Na verloop van tijd ontstaat er schaarste, waarmee Nederland creatief probeert om te gaan. Zo worden er gaarkeukens opgezet die tegen een lage prijs warme maaltijden verschaffen. Maar er zijn meer oorlogsmaatregelen: schoolvakanties worden verlengd, huishoudens krijgen drie tot vijf uur per dag geen gas en in plaats van kolen stookt men stookballen uit oud krantenpapier. Ook probeert de overheid met nieuwe producten als eenheidsworst en volksbiscuit de bevolking hun basisvoedsel te garanderen. Toch breken er door honger voedselrellen uit in Nederland. Het zijn zware jaren. Gelukkig komt de oorlog in 1918 tot een einde. Johannes is dan pas zestien jaar, maar raakt er al vroeg van doordrongen dat je altijd in staat moet zijn om voor jezelf te zorgen. Én dat dat het beste samen met anderen gaat: saamhorigheid zorgt voor veiligheid. Je moet altijd in staat zijn om voor jezelf te zorgen, maar dat gaat het beste samen met anderen: saamhorigheid zorgt voor veiligheid.

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication