32

Duitsers vorderen fietsen op de Groest, nabij hotel-restaurant De Karsenboom steeds moeilijker. De Duitse greep verhardt en gevaar dreigt overal. Ook voor het gezin Van der Wal is het zwaar. Johannes wordt ondanks zijn zwakke gezondheid in 1942 opgepakt en op transport gezet naar Duitsland om daar als dwangarbeider te gaan werken. De familie blijft in angst achter: zullen ze hun echtgenoot en papa ooit nog terugzien? Johannes heeft echter blijkbaar een beschermengel op zijn schouder zitten. In Arnhem, net voor de grens, wordt hij uit de trein gehaald door iemand van het Rode Kruis. De vrouw redt in feite zijn leven, want zij weet de Duitsers ervan te overtuigen dat Johannes te zwak is om te werken. HERENIGD Omdat nu officieel staat gerapporteerd dat Johannes niet meer kan werken, mag hij huiswaarts keren. Het gezin Van der Wal wordt tot hun grote opluchting en intense blijdschap korte tijd daarna herenigd. Samenkomst luchtbescherming met auto van de NSF aan de voet van zendmasten voor de sloop, 1939 DE KRACHT VAN JANSJE Door het uitbreken van de oorlog is het leven van Johannes radicaal veranderd. Nu hij is uitgeschakeld als kostwinnaar en zijn gezondheid inderdaad zwak is, mag hij voor het eerst in zijn leven niet werken. Een bijzonder frustrerende situatie, want uiteraard staat het bedrijf door alle omstandigheden enorm onder druk. Johannes moet zich echter gedeisd houden en blijft voor de veiligheid van het hele gezin half ondergedoken. Een familieportret uit circa 1943 maakt dit pijnlijk duidelijk: Johannes staat er niet bij. 28

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication