91

‘Met het besluit van Johannes van der Wal in 1929 om als zelfstandige glazenwasscher aan de slag te gaan, was de start van Firma J. van der Wal een feit. Er ligt bijna een eeuw tussen dat moment en nu. Toch voelt het alsof ik Johannes gisteren heb gesproken. Het is alsof hij het afgelopen jaar een bekende van me is geworden door archiefonderzoek in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek1 schoondochter Gerda. en de interviews met zoon Ton en Het beeld dat ontstond, was niet alleen de ontstaansgeschiedenis van een bedrijf, maar bovenal een schets van grondlegger Johannes. Een bijzonder mens, die het ondanks de sores van het arbeidersmilieu voor elkaar kreeg om in een tijd van economische rampspoed een succesvol en bestendig bedrijf van de grond te krijgen in het Hilversum van de vroege twintigste eeuw. Door hard te werken, zijn grote, sociale hart en door dingen ‘samen te doen’, zoals hij zo fijn vond. Het lijkt erop dat juist dit sociale karakter van Johannes hét geheim is geweest achter het succes van Van der Wal. Dit sociale aspect is in het bedrijf tot de dag van vandaag behouden gebleven. Want alle innovatie, service en productkwaliteit daargelaten, mensen kochten én werkten graag bij Van der Wal omdat hij goed voor mensen wilde zorgen. Bijna een eeuw later is dat nog steeds zo. Het bedrijf heeft zich verder ontwikkeld dan Johannes ooit had kunnen dromen, maar het DNA dat hij met heel zijn hart en ziel in zijn onderneming heeft gelegd, is niet wezenlijk veranderd. Tomeloos enthousiasme, hart voor klanten, bereidheid om hard te werken en bovenal het gevoel het ‘samen’ te doen: het is allemaal nog aanwezig. Johannes zou er maar wat trots op zijn. Tot slot wil ik graag een paar mensen uitlichten zonder wie dit nooit zo’n mooi en rijk verhaal had kunnen worden. Allereerst veel dank aan de huidige medewerkers, die hun tijd en verhalen met me hebben gedeeld.2 Tevens een speciaal woord van dank aan Ton van der Wal (1942, jongste zoon van Johannes en Jansje) en Gerda Akkies (1937, weduwe van Johannes’ oudste zoon Joop). Hun verhalen waren niet alleen een feest om naar te luisteren, maar zijn onmetelijk waardevol gebleken.3 Gerda gaf mij een prachtig inkijkje in de stille kracht achter de Van der Wal mannen: hun vindingrijke en sterke vrouwen. Ik ben dankbaar dat Gerda dit nog met mij heeft kunnen delen; een half jaar na ons interview is zij helaas op 29 oktober 2019 overleden.’ WENDELIJN VAN DER LEEST, historica 1 Veel dank gaat uit naar de hulp van de medewerkers van dit archief. Met name Nora Bosscher, Sjors Zanoli en Karin Abrahamse zijn van grote waarde geweest in mijn zoektocht door de weerbarstige Hilversumse archieven en beeldbank. Ook Dhr. E. Mensch van de Hilversumse Historische Vereniging Albertus Perk ben ik dank verschuldigd voor hulp bij het verzamelen van prenten van Trompenberg. 2 Met speciale dank aan Jolanda van der Wal - van Keeken, Netty Rebel, Dennis de Zoete, Patrick van de Pol, Michel Ploeg, Louise Ploeg, Grace Koster, Scott Kapinga, Jacqueline Bollebakker, Martijn de Wild, Desiree van der Wal en Daniël de Wild. 3 Schriftelijk kwam er ook nog aanvullende informatie van Johannes’ middelste zoon Meindert (1940). 87

92 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication