99

© Ambiance Zonwering van der Wal, 2021 MET MEDEWERKING VAN Historica: Wendelijn van der Leest Ontwerp en vormgeving: studio Pietje Precies bv, Hilversum MET DANK AAN Jacqueline Bollebakker, Scott Kapinga, Grace Koster, Louise Ploeg, Michel Ploeg, Patrick van der Pol, Netty Rebel, Jolanda van der Wal - van Keeken, Daniël de Wild, Martijn de Wild, Dennis de Zoete, en alle anderen die bij de totstandkoming van dit boek betrokken waren. MEER INFORMATIE Ambiance Zonwering van der Wal Nieuwe Havenweg 5, 1216 BG Hilversum 035 628 0203 www.ambiance-zonwering.nl Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Deze uitgave is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteur nog de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot beeldmateriaal in dit boek te achterhalen. Als u denkt dat uw materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, laat het ons weten. 95

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication