0

JAAR MAGAZINE 2021 STZ ERKENNING BORSTCENTRUM MET VERTROUWEN HET BEHANDELTRAJECT IN VERPLEEGKUNDIG DECAAN GROEI EN ONTWIKKELING VAN HET VERPLEEGKUNDIG VAK SLUITING LANGENDIJK 62 JAAR AAN HERINNERINGEN 1

VOORWOORD Dat na 2020 ook 2021 wereldwijd in het teken stond van COVID-19, zal niemand zijn ontgaan. 2021 startte hoopvol met het vaccinatieprogramma, eerst onder de essentiële beroepen, daarna onder de gehele bevolking. De opkomst van de Delta-variant, die werd opgevolgd door de Omikron-variant luidde in december 2021 een boostercampagne in. Deze extra vaccinatie in combinatie met de milder blijkende Omikron-variant, hielp ons om de pandemie in de eerste maanden van 2022 onder controle te krijgen. O. (Olof) Suttorp MD MBA (l), dr. R. (Robert) Wagenmakers MBA (r) 2

Samen met al onze professionals blijven we inzetten op innovatie, opleiden en wetenschap, passend bij het STZprofiel dat Amphia met trots draagt. In dit jaardocument zijn hiervan meer voorbeelden opgenomen. De COVID-19-pandemie vormde ook dit jaar in Amphia een rode draad in onze patiëntenzorg. Door toegewijde en doelgerichte inzet hebben al onze collega’s zich ingezet voor onze patiënten en is het gelukt zowel de COVID-19-zorg als de reguliere zorg te verlenen die nodig was, zonder dat dit heeft geleid tot een verdere toename van de wachtlijst. Dit is een groot compliment voor al onze collega’s. Het belang van een nauwe samenwerking met de ketenpartners zoals huisartsen, verpleeg- en thuiszorg en revalidatie onderschatten we daarbij niet, zoals dat ook geldt voor de verkregen steun uit de samenleving. Ontzettend veel dank daarvoor! Dat druk ook tot creativiteit, inventiviteit en vernieuwing kan leiden, hebben we in Amphia met genoegen mogen vaststellen. Het opleiden en kunnen inzetten van BAZ (basis acute zorg) verpleegkundigen op de IC, de opening van Leer Innovatie Afdelingen (LIA) waar op een innovatieve manier twee keer zo veel studenten worden opgeleid voor het verpleegkundig vak of de pilot van een Amphia-thuisteam zijn hier mooie voorbeelden van. Een andere gerealiseerde vernieuwing waar we trots op zijn is ons behandelcentrum, dat in mei 2021 in gebruik is genomen. In dit behandelcentrum werken veel van onze poliklinische en dagbehandelingsvakken samen volgens een slim en effectief ingericht zorgproces, dat ook in de coronapiek van november 2021 de zorg kon blijven verlenen aan onze patiënten. Samen met al onze professionals blijven we inzetten op innovatie, opleiden en wetenschap, passend bij het STZ-profiel dat Amphia met trots draagt. In dit jaardocument zijn hiervan meer voorbeelden opgenomen. 2021 zal voor ons ook het jaar blijven waarin we in november onder andere met een reünie voor oudcollega’s en spectaculaire lichtshow voor al onze collega’s afscheid hebben genomen van onze ziekenhuislocatie Langendijk Breda. Ook het enthousiaste onthaal en warme bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima op 17 november 2021 is een dierbare gebeurtenis waarin de koningin vele collega’s sprak en benadrukte hoe trots we op onze zorgprofessionals en onze zorgverlening mogen zijn: Er is maar één Amphia! 2022 wordt het jaar van de nieuwe strategie. Met de bevlogenheid en betrokkenheid van de collega’s bouwen we aan onze verdere toekomst en dat doen we op één locatie in Breda, één locatie in Oosterhout en één in Etten-Leur. We kijken uit naar deze en vele andere mooie ontwikkelingen. De bevlogenheid en de betrokkenheid van onze collega’s helpen ons vooruit te kijken en de goede en mooie plannen uit te voeren. Dank aan alle patiënten aan wie we zorg hebben mogen leveren en het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld. Dit verwezenlijken we met hulp van onze bevlogen medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers, die we bedanken voor hun inzet, geduld en toewijding in het afgelopen jaar. dr. R. (Robert) Wagenmakers MBA orthopedisch chirurg voorzitter Bestuur MSB-A O. (Olof) Suttorp MD MBA voorzitter Raad van Bestuur 3

INHOUDSOPGAVE Voorwoord Amphia in één oogopslag Jaarcijfers HR Jaar van de vrijwilliger STZ Erkenning Borstcentrum Kwaliteit en veiligheid Digitale consulten Innovatie Duurzaamheid Opleiden en ontwikkelen Leer Innovatie Afdeling (LIA) Wetenschap en opleiding Ondernemingsraad Raad van Commissarissen COVID-19: het jaar van vaccineren Transmurale Zorg Verpleegkundige Regieraad Cliëntenraad Transmuraal Palliatief Advies Team Jaaroverzicht Sluiting Langendijk Werkbezoek Koningin Máxima Stichting Amphia 2 5 6 8 10 12 14 18 20 21 22 24 26 30 32 34 37 38 40 42 44 46 48 50 Vliegende start voor digitale consulten COVID-19: het jaar van vaccineren Bezoek Hare Majesteit Koningin Máxima 4

AMPHIA IN ÉÉN OOGOPSLAG AANTAL POLIKLINIEKBEZOEKEN 481.063 32.158 OPNAMES GEMIDDELDE LIGDUUR 5,5 DAG GEMIDDELDE LIGDUUR COVID-19-PATIËNT 8,4 DAG AANTAL VRIJWILLIGERS 228 PATIËNTTEVREDENHEID AANTAL COLLEGA’S INCL. UITZENDKRACHTEN 4.874 8,7 93,5% VAN DE PATIËNTEN* ZOU AMPHIA AANBEVELEN AAN IEMAND MET DEZELFDE ZORGVRAAG ALS HENZELF *Aantal ondervraagde patiënten: 23.926 5

JAARCIJFERS OMZET GENOEMDE OMZET EN KOSTEN X MILJOEN €575 €531 €26 €18 Omzet uit zorg Medisch specialistische zorg PAAZ Overige zorgactiviteiten (Opleidings)subsidies Overige € 515,00 € 5,00 € 11,00 VERDELING OMZET NAAR TOP 3 ZORGVERZEKERAARS 51% CZ 24% VGZ 13% Zilveren Kruis 183.729 Unieke patiënten 48,6% 48,2 Uit Breda, Etten-Leur, Oosterhout Gemiddelde leeftijd 46,1% man 53,9% vrouw 6

KOSTEN €571,4 Personele kosten Omzet MSB-A Kapitaallasten Hotelmatige kosten Medische kosten Onderhoud en energie Overig € 238,84 € 83,09 € 52,32 € 9,57 € 158,01 € 9,07 € 20,52 22.431 32.158 Operaties Klinische opnames 481.063 152.097 30.618 Polibezoeken Belconsulten Dagbehandelingen KENNISKERNEN SERVICEKERNEN € 40,2 € 36,7 AANTAL VERPLEEGDAGEN 159.102 ZORGKERNEN Farmacie en apotheek OK Hartcentrum Cardiologie € 313,7 € 75,4 € 28,1 € 36,0 € 35,5 MEDISCHE KOSTEN AANTAL COLLEGA’S INCL. UITZENDKRACHTEN €61,3 €23,6 Add-on dure geneesmiddelen Kunst- en hulpmiddelen 4.412 3.388 Medewerkers FTE’s RESULTAAT €3.565.243 7 VERWACHT

HR SAMEN SUCCESVOL OP OK! Amphia zet zich ervoor in dat al haar professionals goed, gezond en met plezier hun werk kunnen doen. Op de OK (operatiekamers) is daarvoor in 2021 het programma ‘Samen Succesvol’ gestart. Een programma voor en door alle professionals op de OK om te werken aan een goed werkklimaat. Waarbij - in het geval van de OK - waardering, collegialiteit en communicatie centraal staan. Door gericht te werken aan verbeteringen rondom persoonlijk leiderschap, organisatie(inrichting), opleiding en ontwikkeling, personele capaciteit en roostering en werving en selectie, krijgt de Professional Op1 daadwerkelijk vorm. De Professional Op1 is een van de thema’s van de nieuwe organisatiestrategie. In 2022 en verder zal daar dus ook elders in Amphia invulling aan worden gegeven. SOCIAL MEDIA CAMPAGNE ALLES OK ;) Maak kennis met de OK van Amphia. In 2021 werd de campagne alles OK gelanceerd waar collega’s van de OK dilemma’s met elkaar bespreken. Dit leverde grappige beelden op. Benieuwd naar de video’s? Bekijk ze via de QR! 8

PROFESSIONALS Per leeftijd 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 38 298 679 489 544 453 635 593 596 495 53 1 In en uit dienst A(N)IOS Leerling Medisch Specialist Vaste medewerker Totaal in 97 29 4 539 669 uit 102 14 15 564 695 Per groep A(N)IOS Leerling Medisch specialisten Vrijwilligers Vaste medewerkers 4.874 NIEUWE WEBSITE WERKENBIJAMPHIA.NL In 2021 heeft Amphia samen met een vernieuwd www.amphia.nl ook een werkenbij-website gelanceerd. De nieuwe website www.werkenbijamphia.nl heeft het doel om potentiële studenten en medewerkers zo goed mogelijk te informeren, te enthousiasmeren en door een sollicitatieproces te begeleiden. De website is volledig ingericht rondom de behoeftes van potentiële collega’s en stagiaires. De content is volledig vernieuwd, voorzien van persoonlijke verhalen en foto’s van onze eigen medewerkers. Met deze nieuwe werkenbij-website kan Amphia zich in de krappe zorgmarkt zo goed mogelijk positioneren. Vanuit de nieuwe werkenbij-website maakt Amphia dit eerste contactmoment met de nieuwe collega’s vanaf het begin zo aangenaam mogelijk. 176 185 308 228 3.977 9

JAAR VAN DE VRIJWILLIGER 2021 WAS HET JAAR VAN DE VRIJWILLIGER Wij zijn onze vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet. Vrijwilligers Jan van den Wijngaard en Monique van Heugten delen hun verhaal. Jan: “Ik heb jaren met veel plezier de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Het sfeertje, de vriendelijke mensen en collega’s geven je op dat moment zoveel energie dat je zonder blaren of pijn loopt. Bij Amphia is het niet veel anders. Hier loop ik nu ook vele kilometers elke maandagmiddag, vanuit het Verpleegkundige Materialen Depot door de lange gangen naar de patiënten toe. Daar krijg ik ook energie van en ik kan daarbij ook iets voor hen betekenen. Ik vervoer middelen naar kamers, zoals bedden, infusen en rollators. Je kunt me soms op die karretje zien rijden, maar ik loop veel liever! Ik heb hiervoor bij de politie gewerkt maar na 44 jaar ben ik iets eerder gestopt omdat het wat moeizamer ging. Toen heb ik ervoor gekozen om hier te beginnen vanwege de locatie, maar vooral om iets te kunnen betekenen voor een ander.” Jan van den Wijngaard 10

Monique: “Soms loop ik in de stad en roept er iemand: “Hee, daar is Bubbels!” Dan zijn kinderen wat ouder, maar herkennen ze het hondje nog van de tijd in het ziekenhuis. 11 jaar geleden ging ik met mijn hond Bubbels naar Parijs. Daar pakte ik een hondentijdschrift, waarin ik las dat er een opleiding was om met je hond in een verzorgingshuis te kunnen werken. Bijvoorbeeld als een aai-hond of begeleidingshond, zodat mensen zich een beetje meer op hun gemak konden voelen. Toen ik terug kwam uit Parijs belde ik naar Amphia in Oosterhout. Voor ik het wist mochten we proefdraaien. Sindsdien werk ik samen met Bubbels met veel plezier op de kinderafdeling in Amphia. Bij de slagboom wordt Bubbels al enthousiast. Zodra hij op de afdeling komt roept al het personeel: “Bubbels!” We nemen dan door wat er met welk kindje aan de hand is. Dan weten we waar Bubbels bij op bed mag, of juist niet. Of hij echt in de speelkamer mag, of alleen achter een glazen blok. Soms rijden de kinderen zelfs op de afdeling rond op de tractor met Bubbels achterop. Of ze verstoppen een botje terwijl Bubbels achter de deur wacht, en dan vinden ze het fantastisch wanneer hij het gaat zoeken. Bubbels voelt zelf heel goed aan hoelang hij bij een kindje kan blijven, welke kinderen hem herkennen en welke zich vertrouwd en veilig voelen. Voor velen is het een beetje als thuiskomen. En dat blijft toch het mooiste wat er is. Ervoor zorgen dat ze even niet denken aan het feit dat ze in een ziekenhuis liggen, en juist ook dit soort herinneringen aan hun opname overhouden.” “Soms loop ik in de stad en roept er iemand: ‘’Hee, daar is Bubbels!’’ Dan zijn kinderen wat ouder, maar herkennen ze het hondje nog van de tijd in het ziekenhuis.” Monique van Heugten met haar hond Bubbels 11

STZ ERKENNING BORSTCENTRUM NIEUW IN 2021: STZ ERKENNING AMPHIA BORSTCENTRUM Het Amphia Borstcentrum is erkend als topklinische functie in het STZtopklinisch zorgregister. Ook werd Amphia door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot een van de beste ziekenhuizen op het gebied van behandeling van borstkanker. AMPHIA BORSTCENTRUM Het Amphia Borstcentrum is een afdeling die zich volledig heeft gespecialiseerd in borstkankerzorg. Patiënten die verwezen worden naar het centrum, krijgen binnen één werkdag een afspraak op de afdeling Borstonderzoek en direct na het mammografisch onderzoek de uitslag. Meer dan 80% van de patiënten kan vervolgens gerustgesteld naar huis. Als er een biopsie heeft plaatsgevonden of meer onderzoek noodzakelijk is, wordt de patiënt aansluitend door de chirurg of verpleegkundig specialist gezien. Zo wordt de patiënt zo efficiënt mogelijk geholpen en blijven de wachttijden kort. 94% VAN DE PATIËNTEN* ZOU AMPHIA AANBEVELEN AAN IEMAND MET DEZELFDE ZORGVRAAG ALS HENZELF *Aantal ondervraagde patiënten: 126 12

“Door oog te hebben voor individuele behoefte, gaat de patiënt met vertrouwen het behandeltraject in.” Verpleegkundig specialist Monique Eeftens-Antens SAMENWERKENDE TOPKLINISCHE OPLEIDINGSZIEKENHUIZEN (STZ) Amphia is een STZ-ziekenhuis. De STZ-ziekenhuizen willen laten zien dat zij op het gebied van topklinische zorg een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse gezondheidszorg. Topklinische patiëntenzorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZziekenhuizen. Om al deze functies binnen de diverse ziekenhuizen vast te leggen, is het STZ-topklinisch zorgregister ontwikkeld. Hierin zijn de verschillende onderdelen van deze zorg beschreven en in kaart gebracht. Tot nu toe heeft Amphia elf topklinische functies, waaronder het Borstcentrum, Longoncologie, (intensieve) Hematologie en het MS-centrum. BORSTKANKERZORG AMPHIA SCOORT HOOG IN ONDERZOEK ELSEVIER Ook Elsevier Weekblad heeft Amphia uitgeroepen tot één van de beste ziekenhuizen op het gebied van behandeling van borstkanker. Het onderzoek is een jaarlijkse meting en werd uitgevoerd door bureau SiRM. Er werd gekeken naar alle publiek beschikbare informatie over de kwaliteit van zorg. Alle algemene ziekenhuizen, acht universitaire centra en 94 klinieken werden onderzocht. 13

KWALITEIT EN VEILIGHEID EERDER INGRIJPEN BIJ COMPLICATIES DANKZIJ SLIMME PLEISTER Patiënten die herstellen van een operatie lopen altijd risico op een complicatie. Door de vitale parameters zoals hartslagfrequentie, ademfrequentie en temperatuur te monitoren kunnen deze complicaties worden gesignaleerd. Nu wordt dit vaak handmatig gedaan, maar dit kan ook automatisch door het gebruik van slimme pleisters. Afdeling Maag-, Darm- en Leverchirurgie in Amphia heeft sinds november 2021 slimme pleisters die continue meten hoe het met de patiënt gaat. Bij afwijkingen worden verpleegkundigen automatisch op de hoogte gebracht. Sinds 2016 zijn we in Amphia aan de slag gegaan om de zorg voor de vitaal bedreigde patiënt beter te organiseren en te borgen. Dit naar aanleiding van een bezoek van IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Het screenen en opvolgen van de EWS (bloeddruk, hartslagfrequentie, saturatie, ademfrequentie, temperatuur, urineproductie en bewustzijn) is de afgelopen jaren een gewoonte geworden in de verpleegkundige zorg. Alle verpleegkundigen krijgen een training in het herkennen van de patiënt en er zijn laagdrempelig afspraken met de Intensive Care door middel van Consulterend IC verpleegkundige (CIV) en het Rapid Response Team (RRT). Eind november 2021 is op gastro-enterologische chirurgie de slimme pleister geïmplementeerd. De pleister meet elke twee minuten de hartslag, temperatuur en ademfrequentie, waardoor een achteruitgang in de conditie van de patiënt veel sneller wordt opgemerkt. Op basis van een pilot in studieverband wordt onderzocht of continu monitoring van de vitale functies leidt tot een toegenomen gevoel van veiligheid bij verpleegkundigen, artsen en patiënten. Ook worden harde uitkomstmaten als ligduurreductie, tijd tot interventie en spoedopname op Intensive Care onderzocht. Verder wordt onderzocht of het gebruik van slimme pleisters de verpleegkundigen ontlast waardoor er meer tijd overblijft voor andere zorg. De eerste resultaten zijn positief. Verpleegkundigen geven aan dat ze een beter overzicht hebben over de patiënten en dat ze hun werkzaamheden beter kunnen prioriteren. Vooral in de nachtdienst kunnen patiënten ‘met rust gelaten worden’ als alle waarden goed zijn. Door deze inzichten is het voorstel om in 2022 meerdere afdelingen in te richten voor de slimme pleisters. Ook willen we in de toekomst patiënten thuis kunnen monitoren. Hierdoor kunnen patiënten in sommige gevallen eerder naar huis. Voor patiënten is dit prettig en ziekenhuisbedden kunnen op deze manier efficiënter worden ingezet. Verpleegkundige plakt Sensium Pleister 14

PEER SUPPORT: ‘COLLEGIALE OPVANG’ Amphia biedt deze steun aan collega’s die in hun werk een aangrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Dit kan van grote invloed zijn op het persoonlijke welzijn en functioneren. Deze steun wordt verleend door een collega van dezelfde discipline. Laagdrempelig een vertrouwelijk en persoonlijk gesprek kunnen voeren, vermindert de kans op verergering van emotionele klachten en voorkomt langdurige uitval. Na twee tot maximaal drie contactmomenten is de Peer Support afgerond. PEER SUPPORT EN COVID-19 Met de COVID-19 nasleep van 2020 en twee golven in 2021 werd er rekening gehouden met een sterke toename van COVID-19-patiënten in Amphia. Voor iedereen een onzekere tijd waar waar niet precies ingeschat kon worden wat de gevolgen zouden zijn van wat er op ons afkwam. Dat de toename van COVID-19-patiënten impact op onze medewerkers zou hebben werd al snel duidelijk. Van belang dat we snel onze Peer Support konden opschalen en zelfs uitbreiden. Alle Peer Supporters werden opgeroepen om de komende periode extra Peer Support te verlenen. Doordat de reguliere zorg werd afgeschaald waren een aantal Peer Supporters beschikbaar om extra hulp te bieden. Daarentegen waren er ook Peer Supporters druk aan het werk in de directe COVID-19-zorg en konden op dat moment geen Peer Support verlenen. Het principe dat Peer Support een op een wordt verleend hebben we in de COVID-19-periode los moeten laten, om aan de vraag en behoefte van collegiale ondersteuning te kunnen voldoen. Op verzoek werden Peer Supporters gekoppeld aan afdelingen waar medewerkers dagelijks te maken kregen met de zorg voor COVID-19-patiënten. Peer Supporters sloten aan bij de dagstart of dagevaluatie van zowel verpleegkundigen als arts-assistenten. Op de operatieafdelingen waren een aantal keer per week een Peer Supporter of psycholoog aanwezig in de koffiekamer en boden gelegenheid om ‘stoom af te blazen’. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen heeft het Peer Supportteam een periode hulp gekregen van de psychologen in Amphia en defensie. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten op maat georganiseerd voor verschillende disciplines en vakgroepen. Deze werden begeleid door een Peer Supporter in samenwerking met de psychologen. 15

KWALITEIT EN VEILIGHEID De meerwaarde ligt vooral in het feit dat je terecht kunt bij een collega die de context van jouw werk begrijpt. Arieke Knook geeft Peer Support aan haar collega Lavinia Manca. 16

STAPPENPLAN 1. Na een ingrijpende gebeurtenis dragen collega’s en de leidinggevende zorg voor de eerste acute opvang van de medewerker die betrokken is geweest bij de ingrijpende gebeurtenis. 2. De leidinggevende meldt de ingrijpende gebeurtenis in de patiëntenzorg/werksituatie, na overleg met de betrokken medewerker(s), bij de Peer Supportcoördinator(s). 3. Ook andere betrokkenen kunnen een melding doen bij de Peer Supportcoördinator(s) of een betrokkene wijzen op de mogelijkheid van Peer Support. 4. Daarnaast wordt Peer Support proactief ingezet bij een calamiteitsmelding bij de Inspectie, tucht-, en rechtszaken. 5. De medewerker kan ook zelf om Peer Support vragen. Binnen 72 uur na de eerste melding vindt het eerste opvanggesprek plaats met de Peer Supporter. 6. 7. De Peer Supporter houdt bij hoeveel opvanggesprekken hij heeft aangeboden en hoeveel van de aangeboden ondersteuning ook geaccepteerd en/of ingezet is. 17

DIGITALE CONSULTEN VLIEGENDE START VOOR HET MEEKIJKCONSULT Het meekijkconsult, waarbij huisartsen digitaal advies vragen aan medisch specialisten, wordt steeds populairder. Sinds maart 2021 kunnen huisartsen makkelijk online advies vragen aan een van de medisch specialisten van Amphia. Huisarts Rolieke Cents (van huisartsengroep ZORROO Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken) ziet dit meekijkconsult vooral als een goed middel om patiënten uit de tweede lijn te houden. “Normaal bel ik een dienstdoende arts. Deze wordt gestoord op de poli en heeft de gegevens van mijn patiënt niet bij de hand. Ik krijg snel mondeling advies, zonder schriftelijke terugkoppeling.” Voor een acute vraag, waarop ze alleen even ‘ja’ of ‘nee’ wil horen, werkt dat prima, stelt ze. Maar als het iets complexer wordt en het geen acute situatie betreft, is het aanvragen van een meekijkconsult ideaal. “Ik kan de vraag goed formuleren en meteen allerlei documenten meesturen, zoals lab-uitslagen of een thoraxfoto. De specialist heeft zo rustig de tijd om ernaar te kijken met alle relevante informatie bij de hand.” “Je wordt op deze manier niet gestoord in de spreekkamer en je advies wordt beter omdat je meer informatie hebt.” Sjoerd van Thiel - Internist 18

LAAGDREMPELIG ADVIES Het verzoek komt rechtstreeks of via een medewerker van de polikliniek bij de juiste specialist terecht en elke vraag wordt binnen twee dagen beantwoord. Chirurg Paul Gobardhan vindt het een prettige manier van werken. “We willen laagdrempelig beschikbaar zijn voor huisartsen, maar dat lukt niet altijd. Nu kun je er rustig voor gaan zitten en antwoorden wanneer het jou uitkomt.” Dat de vraag en het antwoord wordt vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt vindt hij het grootste voordeel. “Als ik een patiënt op mijn spreekuur krijg die via de huisarts al een advies van een andere specialist kreeg, zie ik in een oogopslag wat er is besproken.” Zo krijg je continuïteit in de behandeling, stelt hij. “En er ontstaat minder snel verwarring.” Internist Sjoerd van Thiel is ook enthousiast. Op zijn afdeling komen dagelijks vier of vijf verzoeken binnen. “Je wordt op deze manier niet gestoord in de spreekkamer en je advies wordt ook beter omdat je meer informatie hebt. Ik kan even goed de labresultaten doornemen en zie soms dingen waar eerder overheen is gekeken.” VIA BESTAANDE SYSTEMEN Rolieke Cents gebruikt het systeem al veel. Ze vindt het prettig dat het via ZorgDomein loopt, het online programma dat gebruikt wordt voor verwijzingen. Ze hoeft niet in te loggen op een apart systeem, en de werkwijze is helder. “Je hebt de vraag zo gesteld.” Gobardhan: “Bij Amphia komen de vragen vervolgens binnen in het elektronisch patiëntendossier. Je antwoord wordt geregistreerd. Mocht er toch een verwijzing komen, dan heb je alle medische gegevens en je eerdere advies meteen bij de hand.” Cents merkt nu al dat ze minder hoeft door te verwijzen. Nog een voordeel: zodra ze een antwoord binnen heeft, kan ze dit rustig delen met de patiënt. “Er zijn altijd mensen die erg graag willen worden doorverwezen. Als je het advies van de specialist zwart op wit hebt, kan dat helpen om ze te overtuigen dat het echt niet hoeft.” SNELLE STIJGING Het aantal meekijkconsulten stijgt snel. In het 2021 werden er in totaal 370 consulten aangevraagd. In maart 2022 alleen al, stond de teller al op 247. De pilot begon met Kindergeneeskunde, MDL en 4 huisartspraktijken, niet veel later werd dit uitgebreid naar alle huisartsen van Zorroo. Inmiddels is het aantal specialismen ook verder uitgebreid en sloten de huisartsen van de zorggroepen HZG Breda en Het Huisartsenteam zich aan. Uit een eerste evaluatie blijkt nu al dat huisartsen zonder meekijkconsult 28 procent meer patiënten zouden hebben doorverwezen. Voor de toekomst zien de artsen nog meer mogelijkheden. Zoals een digitaal spreekuur waarbij specialist, huisarts en patiënt aanschuiven. Gobardhan: “Het doel is om patiënten zo lang mogelijk in de eerste lijn te houden zodat we meer tijd en ruimte krijgen voor patiënten die echt naar het ziekenhuis moeten komen.“ 19

INNOVATIE INNOVATIEHUB In november 2021 is de Innovatie Hub van start gegaan. Amphianen met een innovatief idee kunnen zich sindsdien aanmelden bij de Hub. Samen met verschillende kenniskernen en vertegenwoordiging van de beroepsgroep wordt gekeken of het idee in aanmerking komt voor inhoudelijke en/of financiële ondersteuning. Er wordt gekeken met de eigenaar van de aanmelding hoe we van idee naar plan van aanpak kunnen komen om zo laagdrempelige innovatie in Amphia te stimuleren. Sinds de start van de Innovatie Hub zijn er negen ideeën ingediend, waarvan er op dit moment zes (met name financieel) worden ondersteund. Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief is de ‘Stadswandeling’ van de Interne Geneeskunde. Hier hangen herkenbare foto’s van Breda op de gang met passende opdrachten erbij. Op deze manier worden patiënten uitgenodigd meer te bewegen. Naast inhoudelijke en financiële ondersteuning van innovatieve ideeën werd in 2021 gewerkt aan het intra- en extramurale innovatienetwerk. Dit houdt in dat er gesprekken plaatsvinden met initiatie-nemers die al in Amphia zijn. Ook wordt er gekeken naar een aansluiting met externe samenwerkingen. De Hub heeft de ambitie om dit netwerk in 2022 verder uit te breiden en als laagdrempelige en benaderbare verbinder te gaan fungeren voor alle collega’s van Amphia. 20

DUURZAAMHEID In maart 2021 is het programma Duurzaamheid binnen Amphia van start gegaan. Dit betekent dat duurzaamheid binnen Amphia centraal wordt opgepakt. Het programma is een overkoepelend platform waarin alle plannen om energie te besparen en processen om te verduurzamen samenkomen. In 2021 zijn er diverse stappen gezet naar een duurzamer Amphia. De luchtbehandeling op de operatiekamer is ’s nachts en in de avonduren met 30% teruggebracht. De uitstoot van narcosegassen is verminderd door hiervan minder te gebruiken bij ingrepen. Deze gassen hebben namelijk een negatief effect op het milieu. Per dag worden er 5 verschillende vegetarische maaltijden aangeboden aan patiënten om plantaardige eiwitten te stimuleren boven dierlijke. Om gezonde voeding aan te bieden aan medewerkers is er een Healthy Frigde geplaatst. Hierin is een divers assortiment beschikbaar van sandwiches tot aan zuivel. De recepten zijn gevuld met ingrediënten van lokale producten. AFVAL In 2021 heeft Amphia in totaal 1.632.102 kg afval geproduceerd, een afname van 26% ten opzichte van 2020 (2.212.741 kg). Ook de hoeveelheid restafval is afgenomen: van het totaal afval in 2021 is 1.189.670 kg afgevoerd als restafval; in 2020 was dit nog 1.221.090 kg. DRINKWATER In 2021 is 177.314 m3 aan drinkwater verbruikt; dit was 189.623 m3 in 2020. CO2 In 2021 daalde de CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik naar 15.664 ton in 2021 (15.864 ton in 2020). Ook de CO2-uitstoot als gevold van gasverbruik daalde. In 2021 stootte Amphia 5.662 ton CO2 uit als gevolg van het verbranden van gas, t.o.v. 6.780 ton in 2020. 21

OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN ENTRUSTABLE PROFESSIONAL ACTIVITIES: EPA GERICHT ONDERWIJS Amphia heeft net als andere Nederlandse ziekenhuizen een grote opgave voor het opleiden van verpleegkundig en medisch ondersteunend personeel. Een oplossing daarvoor is CZO Flex Level: een innovatieve en flexibele manier van opleiden, die inmiddels ook bij Amphia wordt ingevoerd. Hoe werkt dit in de praktijk? En wat zijn de voordelen voor de medewerkers, de patiënten en het ziekenhuis? Landelijk en lokaal projectleider Janneke van Schaijk van de Amphia Academie geeft hierover wat meer uitleg. “In 2021 is het landelijke project CZO Flex Level van start gegaan, waarbij uitgaan wordt van EPA-gericht opleiden, een methode die al bekend is vanuit de medische opleidingen. Daarbij wordt een functie verdeeld in verschillende activiteiten (entrustable professional activities, kortweg: EPA’s) die iemand moet beheersen om goede patiëntenzorg te kunnen verlenen. Zo is altijd helder wat iemand al kan en wat hij of zij nog moet leren om een bepaalde functie te kunnen vervullen.” GELIJKHEID BIJ HET OPLEIDEN “Alle opleidingen binnen CZO Flex Level zijn verdeeld in vier clusters (Moeder-kind, Acute zorg, Langdurige zorg en Medisch ondersteunend) én in EPA’s met generieke, specifieke en functieoverstijgende activiteiten. Daarmee is het curriculum straks in heel Nederland hetzelfde en dankzij een landelijke set toetsingsinstrumenten is ook de toetsing overal hetzelfde. Dat zorgt voor meer uniformiteit bij het opleiden. Er wordt vanuit Amphia gestimuleerd dat opleidingen meer op de werkvloer plaatsvinden en dat mensen flexibeler kunnen leren en werken.” 22

VERPLEEGKUNDIG DECAAN Met de groei en ontwikkeling van het verpleegkundig vak is ook het takenpakket van de decaan steeds verder uitgebreid op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Eerst was er alleen een medisch decaan. Om ook de verpleegkundige discipline binnen het ziekenhuis voldoende te vertegenwoordigen, heeft de Amphia Academie een verpleegkundig decaan aangesteld: Janneke Segers. In Amphia worden namelijk veel meer verpleegkundigen opgeleid dan artsen. Er is een bloeiende samenwerking ontstaan waarin veel van elkaar geleerd wordt. “Ik wil verpleegkundigen een duidelijker beeld geven van de mogelijkheden die er zijn.” Janneke Segers, verpleegkundig decaan en meewerkend teamleidinggevende kinderafdeling 23

LEER INNOVATIE AFDELING (LIA) EEN VERDUBBELING VAN HET AANTAL STAGEPLAATSEN, MEER WERKPLEZIER ÉN RUIMTE VOOR INNOVATIE. DAT IS WAAR EEN LEER INNOVATIE AFDELING (LIA) VOOR STAAT. In 2021 is dit concept ontwikkeld in Amphia waar opleidings-deskundigen Marianne van der Poel en Nicole van Zonsbeek (Amphia Academie) volop mee bezig waren. Een leerafdeling wordt grotendeels bemand door studenten die verantwoordelijk zijn voor hun eigen processen. Ze leren van én met elkaar. Er wordt een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk. De afdeling start met 20 deelnemende studenten. Hoe verpleegkundigen dit ervaren? “Niet loslaten maar anders vasthouden.” 24

Door LIA zijn er meer stageplaatsen beschikbaar waardoor er meer studenten opgeleid kunnen worden. Op deze manier vinden er innovaties plaats en kan Amphia mee in ontwikkelingen. Verder stimuleert dit het enthousiasme van de verpleegkundige. Voor de studenten betekent dit dat er veel met elkaar samen gewerkt wordt waarbij verantwoordelijkheid een grote rol speelt. Daarnaast maken zij zelf de roosters en worden er zo meer leermomenten van diverse werkvormen gecreëerd. Natuurlijk wordt er tijdens deze ontwikkeling de patiënt meegenomen. Hun veiligheid staat uiteraard voorop. De ervaring is dat de meeste patiënten het een leuke en interessante ontwikkeling vinden. Deze ervaringen worden meegenomen in de evaluatie. Zo weten we in 2022 wat werkt en wat niet. Op de afdelingen Neurologie en Interne Geneeskunde startten in februari 2022 twee LIA-pilots met de vernieuwde vorm van opleiden. 25

WETENSCHAP AMPHIA LEIDT FELLOWS OP TOT ROBOTCHIRURG Amphia is al vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkelingen rondom robotchirurgie. We zijn uitgegroeid tot Europees trainingscentrum voor robotchirurgie en geven trainingen over robotoperaties in Nederland en in het buitenland. In september 2021 heeft Amphia een nieuwe operatierobot in gebruik genomen. De robot biedt meer kansen op het gebied van opleiden van bijvoorbeeld fellows. De robot is namelijk uitgerust met twee consoles: de cabine waar de chirurg plaatsneemt tijdens de operatie. Vanuit hier wordt de robot bestuurd en ziet de chirurg wat er gebeurt. Met deze robot kan naast de chirurg (in opleiding) ook een tweede chirurg (opleider) plaatsnemen in een console. De opleider kan daardoor beter meekijken, aanwijzingen geven en bepaalde handelingen voordoen. Dit biedt een groot voordeel tijdens het leertraject. “De robot maakt Amphia aantrekkelijk als opleidingscentrum en dat is goed voor de toekomst”, aldus dr. George van der Schelling. De fellowships worden begeleid door dr. George van der Schelling en dr. Rogier Crolla, ervaren colorectale (karteldarm en endeldarm) chirurgen. MOVEUP: DIGITAAL REVALIDATIEPROGRAMMA Sinds januari 2021 loopt in Amphia de eerste Nederlandse pilot met het digitale revalidatieprogramma moveUP. Door dit programma kunnen patiënten na een knie- of heupoperatie grotendeels thuis revalideren met behulp van een speciale app en een activity tracker. De fysiotherapeut kijkt op afstand mee en is bereikbaar als mensen vragen of twijfels hebben. Tevens levert de nieuwe methode een schat aan data op voor wetenschappelijk onderzoek. 26

ONDERZOEK NAAR NIEUWE MEER DOELMATIGE ZORG DANKZIJ HET END-OF-LIFE DASHBOARD VINGERPRIKMETHODE De Erasmus Efficiency subsidie van €150.000 is dit jaar toegekend aan AIOS ziekenhuisfarmacie Moska Hassanzai. Samen met onder andere de apotheken, orthopedie en microbiologie van Amphia en Erasmus MC, richt zij zich in haar promotieonderzoek op de ontwikkeling en implementatie van een vingerprikmethode om vancomycinespiegels te bepalen bij patiënten die thuis behandeld worden met het antibioticum. Hassanzai verwacht haar onderzoek in juni 2025 af te ronden. Mensen met kanker krijgen bij Amphia oncologische zorg op expertniveau, waarbij we ook de doelmatigheid van die zorg in de gaten houden. ‘Veel patiënten krijgen in de laatste maanden voor hun overlijden nog hoogintensieve behandelingen’, vertelt internistoncoloog Hans Westgeest. ‘Daarbij bestaat altijd het risico op overbehandeling én onderbehandeling. Denk aan mensen die zich in de laatste weken van hun leven doodziek voelen door de chemotherapie. Of die overlijden in het ziekenhuis in plaats van in hun vertrouwde thuisomgeving of een hospice. Dat is onwenselijk en bracht ons op het idee om een dashboard te ontwikkelen, zodat we een beeld krijgen van de doelmatigheid van onze oncologische behandelingen.’ ‘We hebben samen met de afdeling ICT de relevante gegevens uit het EPD gefilterd en ondergebracht in een handzaam end-of-life dashboard. In één oogopslag is te zien hoeveel overleden patiënten hoog-intensieve zorg kregen in hun laatste levensfase. Uiteindelijk willen we met elkaar in discussie gaan en tijdig met patiënten bespreken hoe hun laatste levensfase er volgens hen uit moet zien.’ 27

WETENSCHAP 313 145 53 14 3 individuele specialisten volgden Teach the Teacher vakgroepen volgden een maatwerktraining over opleiden stageplaatsen zijn aangeboden aan studenten Verpleegkunde (236 hbo en 77 mbo) en 38 stageplaatsen aan doktersassistenten in opleiding zorgprofessionals volgen een specialistische vervolgopleiding (bijvoorbeeld: dialyse-, IC-, SEH oncologie, kinder- en verpleegkundige en deskundige infectiepreventie) zorgprofessionals die volgden een specialistische basisopleiding (bijvoorbeeld: operatieassistent, anesthesiemedewerker, radiodiagnostisch laborant en klinisch perfusionist) 14 64 1.902 57 MTL’ers volgden een of meer trainingen van het Management Development Programma voor leidinggevende vakgroepen volgden PDCA training collega’s volgden de training Coachings vaardigheden (voorbereiding op de leeren innovatie afdeling) 31 12 AFGENOMEN PRAKTIJKTOETSEN 15.655 130 deelnemers volgden een training over wetenschap (GCP, statistiek, VGO en wetenschappelijk schrijven) 1.870 medewerkers zijn succesvol geschoold voor reanimatie/ carrousel trainingen collega’s volgden de training Praktijk leercoach collega’s volgden de training Afdelingsleercoach GEVOLGDE E-LEARNINGS 991 medewerkers volgden een scholing rondom brand en ontruiming 28

61 6 nieuwe onderzoeken gestart die vallen onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek onderzoeken die hebben subsidie gekregen uit eigen wetenschapsfonds van Amphia 327 65 onderzoek 301 5 549 136 Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS) 11 Verpleegkundig specialisten in opleiding Amphia’s nieuwste hoogleraar Prof. Dr. J. E. Bergsma, Dento-alveolaire Chirurgie in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) - Universiteit van Amsterdam 29 co-assistenten lopende onderzoeken vallen onder de Wet medischwetenschappelijk onderzoek (niet-WMO plichtig) 197 journal clubs voor verpleegkundig onderzoekers 11 STZ topklinische functies in het zorgregister lopende onderzoeken die niet vallen onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek (niet-WMO plichtig) unieke wetenschappelijke publicaties nieuwe onderzoeken gestart die niet vallen onder de Wet medisch-wetenschappelijk 6 4 HOOGLERAREN workshops literatuur zoeken

ONDERNEMINGSRAAD MEDEZEGGENSCHAP, WE DOEN HET SAMEN 2021 is voor de Ondernemingsraad (OR) een jaar geweest van aandacht, continuïteit en groei. Ondanks de COVID-19-periode, heeft medezeggenschap in de organisatie om brede aandacht gevraagd. Besluiten die genomen moeten worden vanwege COVID-19 hebben vaak impact op de medewerker, de patiënt en op de organisatie. Medezeggenschap kan in alle facetten niet ontbreken, zodat de toets op het (COVID-19) beleid blijft plaatsvinden. Een taak die de Ondernemingsraad zorgvuldig en met het oog op zowel de patiënt als de medewerker op zich neemt, zodat de organisatie in al zijn zorgaspecten kan floreren. Alex de Vilder, oncologie en hematologieverpleegkundige, voorzitter Ondernemingsraad, Lavinia Manca, dialyseverpleegkundige, vicevoorzitter OR en voorzitter commissie Organisatie en Systemen, Patricia Govaers, oncologie en hematologieverpleegkundige, vicevoorzitter OR en voorzitter commissie Medewerker en Processen, Marjo Smulders, toegevoegd Ambtelijk Secretaris OR 30

SPEERPUNTEN 2021 Ook in 2021 werden we geconfronteerd met COVID-19. Hoe wordt de personele capaciteit en de capaciteit van het beddenhuis en de OK’s goed op elkaar afgestemd? Hoe houden we onze medewerkers vitaal en met plezier aan het werk in een veilige werkomgeving? Dat zijn een aantal speerpunten die afgelopen jaar binnen de OR aan bod zijn gekomen. “De OR is in 2021 betrokken geweest bij vele onderwerpen.” COVID-19 wordt als een blijvende situatie gezien en er moet geanticipeerd worden op de vraag hoe we dit als organisatie in onze dagelijkse zorg in te bouwen. Het jaar startte hierdoor met het advies op het beddenplan en de inrichting van het beddenhuis in verband met COVID-19. ORGANISATIE VAN DE OR In 2021 heeft de OR wederom te maken gehad met vacatures en tussentijdse verkiezingen. In oktober 2021 zijn vijf nieuwe leden gestart. Eind december 2021 bestaat de OR uit 19 leden en zijn er 2 vacante zetels. Gedurende 2020 is het beschikbare uren voor de dagelijks bestuur leden uitgebreid. Dit is eind van 2020 geëvalueerd en in 2021 voortgezet. Daarnaast is in 2021 meer ruimte gekomen om organisatievraagstukken die gedurende 2020 minder aandacht hebben kunnen krijgen te behandelen. Onderwerpen als de transitie van het Behandelcentrum, de verandering van de organisatie van het Facilitair bedrijf en de advisering voor de aanleg van een extra parkeerdek voor de medewerkersparkeerplaats kwamen aan bod. In 2021 is er verder gewerkt aan de verbouwing van het bestaande gebouw. Hier is een notitie kantoorconcept behandeld en mede dankzij de COVID-19-situatie en het vele thuiswerken, ook een start gemaakt met het thuiswerkbeleid. In juni 2021 is de OR uitgebreid betrokken geweest bij de kandidatuur van een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Per 1 oktober 2021 is met een positief advies van de OR de nieuwe bestuurder met zijn werkzaamheden gestart. Eind 2021 heeft de OR een belangrijk advies kunnen geven bij het aanstellen van het extern bureau dat de begeleiding van het proces naar een nieuwe strategie voor Amphia op zich gaat nemen. Hierbij is de nadruk gelegd op het belang dat de OR hecht aan betrokkenheid van medewerkers uit alle lagen van de organisatie bij dit traject. De weg naar deze nieuwe strategie zet ook de onderwerpen leiderschap en de organisatiestructuur na de verbouwing hoog op de agenda van de Ondernemingsraad. 2022 wordt daarin een belangrijk jaar. 31

RAAD VAN COMMISSARISSEN 2021 was opnieuw een zeer bewogen jaar, waarin de collega’s van Amphia het beste uit zichzelf hebben gehaald voor onze patiënten; als collectief en onder complexe omstandigheden. De hoop op een snelle terugdringing van de COVID19-pandemie werd voor iedereen op de proef gesteld, zowel in werk als privé. Een eerste vaccinatieronde in 2021 wist een COVID-19-golf in het najaar van 2021 immers niet de voorkomen. Mede daardoor moesten alle zeilen worden bijgezet om de in 2020 uitgestelde zorg zowel als de doorlopende COVID-19zorg te kunnen verlenen. En dit terwijl de personele beschikbaarheid als gevolg van de COVID-19-pandemie ook in Amphia onder forse druk stond. De Raad van Commissarissen heeft kunnen vaststellen dat alle Amphianen in deze context een hele knappe prestatie hebben neergezet. Een prestatie die ook door de buitenwereld werd opgemerkt. Deze complexe omstandigheden maakten het bezoek aan Amphia van Hare Majesteit Koningin Máxima op 17 november 2021 wel extra speciaal. De bijzondere en, hier en daar, zelfs persoonlijke aandacht van de Koningin was voor veel collega’s, patiënten en bezoekers een warm hart onder de riem en een betekenisvolle steun in deze onzekere tijden. De overweldigende belangstelling voor dit koninklijke bezoek getuigde daarvan. De Raad van Commissarissen heeft zich in 2021 met de Bestuursraad (Raad van Bestuur & Bestuur MSBA) voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen Amphia ten aanzien van de aanpak van de COVID-19pandemie en het inlopen van de uitgestelde zorg. Verder heeft de Raad van Commissarissen in 2021 met de Raad van Bestuur onder meer gesproken over maatschappelijke en strategische ontwikkelingen voor de komende jaren, de positionering van Amphia in het regionale en landelijke zorgveld, diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid, risicobeheerstructuur, ontwikkeling van informatisering ten bate van patiëntenzorg en informatiebeveiliging. Thema’s die in de Amphia-strategievorming over 2023-2027 een plaats zullen krijgen. Om nadere invulling te geven aan zijn toezichthoudende taken heeft de Raad van Commissarissen zich onder andere middels Commissie-overleggen periodiek geïnformeerd over de realisatie van het strategisch beleid, het behalen van de doelstellingen in het jaarplan, de begroting, de kwaliteit en veiligheid van zorg, HR-gerelateerde zaken, de besturing van de organisatie en de naleving van wet- en regelgeving. Hiervoor heeft de Raad van Commissarissen in 2021 regulier overleg gevoerd met de Raad van Bestuur en de Bestuursraad. Tevens heeft de Raad van Commissarissen een rechtstreeks lijn met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Regieraad en treedt de Raad van Commissarissen in direct overleg met de accountant. 32

De Raad van Commissarissen bestond op 31 december 2021 uit vijf leden. Eén lid is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad, in de huidige samenstelling is dat prof. dr. Hester Vermeulen. Per 1 september 2021 is drs. Machteld Roos en per 1 oktober 2021 is André Goedée teruggetreden uit de Raad van Commissarissen. Per 1 juli 2021 is prof. dr. Kiki Lombarts, na een geformaliseerde onderbreking van 10 maanden, en per 1 september 2021 is drs. Bas van den Dungen toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Tot slot heeft de Raad van Commissarissen na terugtreding van drs. Roos Leber uit de Raad van Bestuur, per 1 oktober 2021 Ivo Vergouwen RC AA MSc kunnen benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Op www.nvtz.nl is het jaarverslag van de Raad van Commissarissen over 2021 in te zien, waarin de Raad van Commissarissen meer in detail verslag doet van zijn activiteiten in 2021. van links naar rechts: prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman, voorzitter, mw. prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts, mw. prof. dr. H. (Hester) Vermeulen, drs. R.P.J. (Rob) van Breemen, vicevoorzitter en drs. B.E. (Bas) van den Dungen 33

COVID-19: HET JAAR VAN VACCINEREN 2021: HET JAAR VAN VACCINEREN TEGEN COVID-19 Zowel de vaccinaties als de boosters stonden in 2021 op het programma. Zo werd de druk op de zorg verlaagd en kon er heel wat zorg ingehaald worden. 4 JANUARI 2021 VACCINEREN Op 4 januari 2021 werden er veel voorbereidingen getroffen in Amphia en werd zorgpersoneel van de Intensive Care, Spoedeisende Hulp en de COVID-19afdelingen als eerst gevaccineerd. Op 15 januari 2021 startte de GGD met het vaccinatieprogramma bij Langendijk. Paul Depla, Burgemeester van Breda, en Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur, waren hierbij aanwezig. Later in het jaar werd ook de boostervaccinatiecampagne gestart waarbij personeel en patiënten gevaccineerd werden. 5 JANUARI 2021 NOOD IC Door een enorme toename in COVID-19-patiënten werd 5 januari 2021 de nood IC geopend. Nieturgente operaties werden afgeschaald omdat er op de Intensive Care en de quarantainteafdeling meer personeel nodig was. Door de toegenomen druk stond de gewone zorg opnieuw onder druk. Hierdoor werden niet-urgente operaties uitgesteld. 34

AANSCHERPING COVID-19 MAATREGELEN IN AMPHIA Doordat het aantal besmettingen met de Britse COVID-19 variant stijgt, worden de maatregelen binnen Amphia aangescherpt. Zo werd vanaf 22 maart het mondneusmaskerbeleid in Amphia verandert. Patiënten, bezoekers en medewerkers worden dringend geadviseerd om in Amphia een chirurgisch mondneusmaker te dragen in plaats van een niet-medische mondneusmaskers (o.a. stoffen maskers). 22 MAART 2021 PIEKEN COVID-19 Terwijl het COVID-19 jaar van 2021 in het teken stond van vaccineren, zijn er ook twee pieken geweest. Ook in Amphia is dit erg zichtbaar geweest. Zo zijn het aantal Intensive Care bedden opgeschaald van 24 naar 39. In de eerste piek van 19 april 2021 waren alle bedden van de nood-IC bezet. Ook in november 2021 liepen de cijfers hoog op. ONTWIKKELING COVID-19 IN AMPHIA 2021 Cohort - COVID-19 (inclusief ex & verdachte) patiënten IC - COVID-19 (inclusief ex & verdachte) patiënten Thuismonitoring - COVID-19-positieve patiënten 35 28-12-21 21-12-21 14-12-21 07-12-21 30-11-21 23-11-21 16-11-21 09-11-21 02-11-21 26-10-21 19-10-21 12-10-21 05-10-21 28-09-21 21-09-21 14-09-21 07-09-21 31-08-21 24-08-21 17-08-21 10-08-21 03-08-21 27-07-21 20-07-21 13-07-21 06-07-21 29-06-21 22-06-21 15-06-21 08-06-21 01-06-21 25-05-21 17-05-21 10-05-21 03-05-21 26-04-21 20-04-21 13-04-21 06-04-21 29-03-21 22-03-21 15-03-21 08-03-21 01-03-21 23-02-21 16-02-21 09-02-21 02-02-21 26-01-21 18-01-21 11-01-21 04-01-21

COVID-19: HET JAAR VAN VACCINEREN 7 MEI 2021 SPEEL AF THUISMONITORING Patiënten die besmet zijn met het coronavirus en nog milde klachten hebben, hoeven niet langer in het ziekenhuis te blijven. Zij kunnen eerder naar huis om te herstellen onder toeziend oog van longverpleegkundigen en longartsen. Dit kan met COVID-19-thuismonitoring. Patiënten krijgen uitgebreide instructies, een zuurstofmeter, zuurstof en medicijnen mee voor thuisgebruik. Met behulp van een persoonlijk behandelplan geven zij 3 keer per dag metingen door aan het ziekenhuis. ZORG INHALEN Door COVID-19 is het aantal patiënten dat wacht op een ingreep op de Operatie Kamer (OK) opgelopen. Voor het uitbreken van de pandemie stonden er binnen Amphia ongeveer 3.000 patiënten op de wachtlijst. In 2021 is dit aantal opgelopen tot ruim 5.600. Door onze capaciteit goed op elkaar af te stemmen en waar mogelijk extra inspanningen te verrichten is aantal teruggebracht naar ongeveer 4.400 patiënten eind 2021. WIST JE DAT ER IN 2021 15.924 VACCINATIES GEZET ZIJN IN AMPHIA? Dit betreft de eerste, tweede en boostervaccinatie. 36

TRANSMURALE ZORG BREDA TRANSMURALE ZORG BREDA: DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK De juiste zorg op de juiste plek bieden aan ouderen. Dat is belangrijk. Daarom werken Amphia, 10 zorgorganisaties en zorgverzekeraar CZ sinds een aantal jaar samen. Dit wordt gedaan onder de noemer Transmurale Zorg Breda (TMZ). Eind 2021 hebben de organisaties binnen TMZ aangegeven aan zes onderwerpen te gaan werken. Eén daarvan is het realiseren van een Regionale Coördinatie Functie (RCF). Met dit onderwerp als uitgangspunt wordt er gewerkt aan een aantal nieuwe ideeën om zorg voor ouderen te verbeteren. Denk aan een regionale triagefunctie voor spoed (door middel van een aanmeldportaal) en het 24 uur per dag inzichtelijk hebben van het aantal beschikbare bedden in de regio, de monitoring, evaluatie, kwaliteit en effectmeting van de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten. Daarnaast is er een samenwerking opgezet rondom het delen van kennis rondom kwetsbare ouderen in onze regio. Meer informatie? Bekijk de website van tmz-breda.nl 37

VERPLEEGKUNDIGE REGIERAAD DE VERPLEEGKUNDIGE REGIERAAD IS ER VOOR EN DOOR VERPLEEGKUNDIGEN 2021 was wederom een bijzonder jaar voor de verpleegkundigen van Amphia. COVID-19 zorgde ervoor dat van onze verpleegkundigen verwacht werd om boven zichzelf uit te stijgen. Dit heeft geresulteerd in een herijking van de Verpleegkundige Regieraad met als uiteindelijk doel het toekomstbestendig maken van de verpleegkundigen beroepsgroep in Amphia. van links naar rechts: Annemarie Smeulders, Sharon Fikke, Linda Koolen, Marlies Postuma, Laura de Kok, Monique Booy 38

COVID-19 ONDERZOEK Na de eerste COVID-19-golf in 2020 is er door de toenmalig verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos en verpleegkundig specialist Monique Booy een onderzoek verricht met als doel het inzichtelijk maken van de wijze waarop het crisismanagement tijdens de COVID-19-pandemie de verpleegkundige werkomgeving heeft beïnvloed. Hiertoe zijn er 26 semi-gestructureerde interviews gehouden onder verpleegkundigen, (bedrijfs)managers, meewerkend teamleidinggevenden, Raad van Bestuur en leden van de Verpleegkundige Regieraad (VRR). De voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn in de volgende COVID19-golven gebruikt om de verpleegkundigen beroepsgroep nog beter in te zetten tijdens deze bijzondere tijden. PANEL VERPLEEGKUNDIGE REGIE Omdat de VRR het ontzettend belangrijk vindt om informatie van de werkvloer af te halen is er in 2021 een Panel Verpleegkundige Regie opgezet. Hier kunnen alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van Amphia aan deelnemen. Met enig regelmaat krijgen zij via het panel een vraag toegestuurd waarbij hun antwoord en mening zeer gewaardeerd wordt. Onderwerpen waarover panelvragen gesteld zijn, gaan onder andere over de ontslagchecklist, onderwerpen topzorglezingen en de missie en visie van de VRR. De resultaten van het panel worden gedeeld met de panelleden en de verpleegkundigen van Amphia. SAMENWERKING ERASMUS MC Samen met de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) van het Erasmus MC is de VRR in 2021 gestart met het verkennen van een samenwerking binnen het verpleegkundig domein. Deze samenwerking hangt nauw samen met de samenwerking tussen het Erasmus MC en Amphia op medisch gebied. De samenwerking tussen de VRR en de VAR spitst zich toe op 3 pijlers: 1) opleiden en ontwikkelen, 2) verpleegkundig onderzoek en 3) patiëntgerichte zorg. Het doel van deze samenwerking is om samen toe te kunnen werken naar de best mogelijk zorg voor de patiënten in onze regio’s waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en kunde. ONTWIKKELING VRR In 2021 heeft de VRR twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Hiermee bestond de VRR in 2021 uit een voorzitter, twee verpleegkundig specialisten en twee verpleegkundigen. Daarmee werd de basis gelegd voor een verdere doorontwikkeling van de VRR . Door de COVID-19-pandemie en de huidige maatschappelijke ontwikkeling is het belang onderstreept van een verpleegkundige beroepsgroep die zeggenschap heeft over de eigen beroepsuitoefening. Om dit te bereiken is een herijking vereist van de VRR. In 2021 is hiermee een start gemaakt in samenwerking met CC Zorgadviseurs. 39

CLIËNTENRAAD DE CLIËNTENRAAD VERTEGENWOORDIGT DE BELANGEN VAN DE CLIËNTEN VAN AMPHIA 2021 heeft ook voor de Cliëntenraad vooral in het teken gestaan van het COVID-19 virus. De focus van het ziekenhuis en haar medewerkers was vanzelfsprekend gericht op de acute patiëntenzorg. De Cliëntenraad heeft Amphia alle ruimte gegeven om deze zorg zo goed mogelijk te verlenen. Amphia heeft zeer adequaat gereageerd en geanticipeerd op de onverwachte problemen die samenhangen met de coronapandemie. We volgen het beleid van Amphia en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur. Onze speerpunten waren in 2021: PATIËNT CENTRAAL Patiënten staan centraal binnen Amphia. Daarom spreken we hen regelmatig, zodat we de dienstverlening verder kunnen verbeteren. Als Cliëntenraad spreken we ook regelmatig met de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Amphia te behartigen en actief mee te denken vanuit patiënten-perspectief. De Cliëntenraad doet dit vanuit de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). AMPHIA PANEL De Cliëntenraad heeft in 2021 verder geïnvesteerd in de uitbreiding van het Amphia Panel. Dit panel bestaat uit een grotere groep patiënten die recent zorg hebben ontvangen bij Amphia. Het panel bestaat uit ruim 1.300 leden en behoort hiermee tot de grootste panels in Nederland. De ambitie is om het verder uit te breiden naar 1.500 in 2022. We hebben de leden van het panel naar hun mening gevraagd over diverse onderwerpen. De antwoorden van de panelleden dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 40

Meer informatie over het werk van de Cliëntenraad is te vinden via www.amphia.nl/clientenraad. KWALITEIT EN VEILIGHEID Binnen Amphia wordt zeer professioneel en toegewijd gewerkt. Sinds de toekenning van het internationaal erkend kwaliteitskeurmerk JCI zien we dat de kwaliteit van de zorgverlening nog verder is verbeterd. AANDACHTSGEBIEDEN De Cliëntenraad bestaat uit tien externe leden en wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. De leden hebben een verschillende achtergrond en kennis. Leden zijn steeds voor één dossier of onderwerp verantwoordelijk. Deze onderwerpen sluiten aan bij de zorgkernen-structuur van Amphia. Zo zorgt de Cliëntenraad ervoor goed vertegenwoordigd te zijn in de organisatie om de belangen van de cliënten te behartigen. Toch gaat er af en toe iets mis en daar leren we van. Patiënten die een klacht willen indienen, krijgen te maken met de klachtenregeling. Daarover heeft de Cliëntenraad geadviseerd. De Cliëntenraad behandelt zelf geen individuele klachten. Wel hebben we in het afgelopen jaar mensen die een klacht hadden ingediend achteraf gevraagd naar hun ervaringen. Zo kunnen we met elkaar de klachtenprocedure verder optimaliseren. BEHANDELCENTRUM Piet Berkers, voorzitter van de Cliëntenraad: “Amphia is een betrouwbaar, geavanceerd en goed ziekenhuis. Ook in de tijd van het coronavirus is dit gebleken. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om alle processen in Amphia verder te optimaliseren en is de verbouwing en nieuwe inrichting van het bestaande deel van het ziekenhuis gerealiseerd. Hier is nu ook het Behandelcentrum te vinden. Dit behandelcentrum is dé plek in Amphia waar laag complexe, geplande behandelingen plaatsvinden. Voorheen werden deze behandelingen op verschillende locaties uitgevoerd. Nu zijn ze op één plek bij elkaar gebracht. Hierdoor kunnen de verschillende specialismes optimaal gebruik maken van alle behandelkamers en operatiekamers. Patiënten worden er snel en in een prettige omgeving, geholpen. In het behandelcentrum wordt er gewerkt met het principe ‘lopend naar de operatiekamer’. Door niet in een bed te hoeven liggen voelen patiënten zich minder ‘patiënt’. Een voor de patiënt positieve ontwikkeling.” 41

TRANSMURAAL PALLIATIEF ADVIES TEAM HET GROEIENDE SUCCES VAN HET TRANSMURAAL PALLIATIEF ADVIES TEAM In Amphia wordt de best mogelijke zorg geleverd voor alle patiënten, ook als we weten dat ze niet meer beter kunnen worden. Sinds 1 mei 2021 is het Transmuraal Palliatief Advies Team (tPAT) gestart met de transmurale palliatieve polikliniek. Zij staan voor een nauwe samenwerking tussen de patiënt, de behandelend arts en de huisarts in op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Deze aanpak leverde dit jaar de tweede plaats op in de STZ-innovatiechallenge. ‘Dat was een mooie bevestiging dat we goed bezig zijn,’ vertelt teamcoördinator Angelique To-Baert. Angelique To-Baert, teamcoördinator Transmuraal Palliatief Advies Team 42

WELOVERWOGEN BEHANDELPLAN ‘Mensen zijn in de laatste levensfase het liefst thuis. Als we dat kunnen regelen, heeft dat een positief effect op hun kwaliteit van leven én op de zorgkosten. We voorkomen daarmee onnodige opnames op de spoedeisende hulp (SEH) en ongewenst overlijden in het ziekenhuis.’ CONSULTATIE EN MOBIEL TEAM ‘Om dat goed te regelen, werken we transmuraal. Al vanaf het begin betrekken we zorgverleners van buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit ons team. Daarbij bespreken we de situatie ook met iemands familie. Zij zijn er soms van overtuigd dat een opname de beste oplossing is.’ OP DE GOEDE WEG ‘De STZ-innovatiechallenge heeft ons veel gebracht. We beseffen nu eens te meer dat we op de goede weg zijn. Dat werd ook bevestigd door alle positieve reacties van collega’s in Amphia en op social media. Het heeft zelfs nieuwe patiënten opgeleverd, die door de berichtgeving werden geattendeerd op ons bestaan. Verder hebben we in de regio meer bekendheid gekregen onder zorgverleners. Dat heeft deuren geopend.’ BREDER INZETTEN ‘Dankzij onze deelname aan de STZ-innovatiechallenge hebben we ook een bijdrage gekregen vanuit de Innovatie hub van Amphia. Dat is belangrijk voor onze continuïteit. Het financiële aspect is zeker belangrijk: mensen zien het echt als een verbetering van de zorg en ze zijn zeer tevreden: onze polikliniek krijgt een 7,9. Dat sterkt ons in ons streven om de polikliniek palliatieve zorg breder in te zetten.’ 43

JAAROVERZICHT KWARTAAL 1 12 januari 2021: Amphia en Avans Hogeschool starten met meerjarig onderzoeksprogramma 19 januari 2021:Amphia Neurologie in ‘Je Zal Het Maar Hebben’ Je Zal Het Maar Hebben volgt Deborah die door de zeldzame ziekte van Ménière een constant katergevoel heeft. ‘Deborah (32) was tot twee jaar geleden een gezonde jonge moeder die volop van het leven genoot. Van de één op de andere dag kreeg ze de ziekte van Ménière. Deze ziekte zorgt voor teveel aan binnenoorvloeistof waardoor je last krijgt van aanvallen van duizeligheid, misselijkheid en oorsuizen. De oorzaak van de ziekte is onbekend en er is nog geen medicijn voor gevonden’. KWARTAAL 2 1 april 2021: Voorzitterschap MSB-A door Robert Wagenmakers 12 mei 2021: Dag van de zorg 2 mei 2021: Verpleegkundig vak bestaat 100 jaar 13 mei 2021: Opening behandelcentrum Het nieuwe behandelcentrum bevindt zich in het gerenoveerde deel van Amphia Breda. Er is een kort verblijf/ dagbehandeling voor volwassenen en een voor kinderen die voor KNO (Keel-, neus- en oorheelkunde) komen. Daarnaast zijn er zes hypermoderne operatiekamers en acht zelfstandige behandelkamers. Dit zijn kamers waar behandelingen plaatsvinden die niet in een operatiekamer hoeven. Patiënten die in een zelfstandig behandelkamer een ingreep hebben gehad, kunnen in een afterlounge in relaxstoelen bijkomen voordat zij weer naar huis gaan. 17 mei 2021: www.amphia.nl vernieuwd De nieuwe website is live gegaan. De teksten zijn laagdrempelig geschreven, er is een betere zoekfunctie en de website heeft een rustige, frisse uitstraling. 44

KWARTAAL 3 11 juni 2021: Polikliniek Oogheelkunde verhuist als laatste weg van Langendijk Polikliniek Oogheelkunde is de laatste Amphiazorgafdeling die nog is gevestigd op locatie Langendijk. Met deze verhuizing komt er dan ook een einde aan het tijdperk dat Amphia gevestigd was op locatie Langendijk. Vanaf dan is alle zorg geconcentreerd op één locatie in Breda. 10 september 2021: De MARQ en Thebe ondertekenen huurcontract bij Amphia KWARTAAL 4 1 oktober 2021: Benoeming Ivo Vergouwen Raad van Bestuur “Jongste ziekenhuisbestuurder van Nederland” 17 november 2021: Werkbezoek Koningin Máxima Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op woensdag 17 november 2021 een werkbezoek aan Amphia. Gedurende het werkbezoek kreeg onze Koningin een rondleiding door het ziekenhuis en sprak zij met patiënten en medewerkers. Langs de route stonden collega’s om een glimp van de koningin op te vangen. 6 decmeber 2021: Healthy Frigde Om gezonde voeding aan te bieden aan medewerkers is er een Healthy Frigde geplaatst. Hierin is een divers assortiment beschikbaar van sandwiches tot aan zuivel. De recepten zijn gevuld met ingrediënten van lokale producten. 45

SLUITING LANGENDIJK TERUGBLIK OP BIJZONDERE MOMENTEN November 2021 stond in het teken van de sluiting van locatie Langendijk en de opening van Molengracht. Ondanks COVID-19 hebben we dit op een mooie manier kunnen vieren met een werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima en een feest op gepaste afstand. ODE AAN LANGENDIJK Op 1 november 2021 onthulden (oud-) medewerkers hun trotter (mobiele reclamedrager) op het Chasséveld. Op deze trotters stonden hun herinneringen aan locatie Langendijk. De trotters stonden ook in Oosterhout en waren tot en met 14 november 2021 te zien. REÜNIE OUD-COLLEGA’S Op 6 november 2021 was er op locatie Langendijk een reünie voor oudmedewerkers en medisch specialisten van het voormalig Diaconessenhuis, ziekenhuis De Baronie en Amphia Langendijk. 46

SLUITING LANGENDIJK Op 11 november 2021 deden we samen met collega’s (in twee tijdvakken) het licht uit op Langendijk. Tijdens een geweldig event gingen de handjes van alle aanwezige medewerkers de lucht in. Samen hebben we een laatste mooie herinnering gemaakt na 62 jaar Langendijk. 47

WERKBEZOEK KONINGIN MÁXIMA WERKBEZOEK KONINGIN MÁXIMA Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op woensdag 17 november 2021 een werkbezoek aan Amphia. Gedurende het werkbezoek kreeg onze koningin een rondleiding door het ziekenhuis en sprak zij met patiënten en medewerkers. Langs de route stonden collega’s om een glimp van de koningin op te vangen. 48

49

STICHTING AMPHIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman, voorzitter Drs. R.P.J. (Rob) van Breemen, vicevoorzitter Prof. dr. H. (Hester) Vermeulen Prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts Drs. B.E. (Bas) van den Dungen RAAD VAN BESTUUR O. (Olof) Suttorp MD MBA, voorzitter Drs. C.A.L.M. (Christianne) Lennards MPM, vicevoorzitter I.W.A. (Ivo) Vergouwen RC AA MSc COÖPERATIE MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF AMPHIA U.A. BESTUUR Dr. R. (Robert) Wagenmakers MBA, orthopedisch chirurg, voorzitter Drs. J.C.M. (Anneke) Jeurgens-Borst, gynaecoloog, vicevoorzitter Dr. D. (David) van Nieuwenhuizen, neuroloog Dr. P.D. (Paul) Gobardhan, chirurg Dr. H.M. (Herbert) van Wering, kinderarts Ir. P.L. (Philip) Bos, directeur Chris van Koeverden 50

51

COLOFON Jaarmagazine 2021, juni 2022 Copyright Amphia Redactie Amphia Rosalie Joosen Marlie Kennis Bianca van Geffen Mark van Hassel Ontwerp Michelle Haak, Miesart Fotografie Beeld Werkt Fotostudio Zien Dit jaarmagazine bevat een aantal foto’s die gemaakt zijn voor de uitbraak van COVID-19 in Nederland.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication