2

Afbeelding 1 I N H O U D In dit magazine kunt u een kijkje nemen in het bedrijf Animal corner. Het magazine is onderverdeeld in 3 artikelen: het bedrijf, een primair proces en het bedrijf in sector. Het magazine zal u een beeld geven van wat de winkel inhoudt en doet. Deze eerste editie is opgezet door J. van Bolhuis als school opdracht. Alle foto's die gebruikt zijn in dit magazine zijn afkomstig van M. van Arkel. Dit magazine inclusief inhoud mag niet verveelvoudigd of uitgegeven worden door derden. 1 3 5 7 HET BED R IJF ANIMAL CORNER HET BED R IJF MI SS I E EN VI S I E HET BED R IJF BEDRI JFSANALYSES PR IMA IR PR O CES VI SUAL I SAT I E PR IMA IR PR O CES VI SUAL I SAT I E BED R IJF IN D E SECTO R POS I T I E EN RELAT I ES IN D E TO EKOMST ACHTER DE SCHERMEN 2 4 6

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication