15

Om de kosten van ontmanteling te reduceren is samenwerking binnen de gehele keten het antwoord, met elkaar synergie vinden tussen de losse schakels en deze verbinden. Door ontmanteling planbaar te maken kan men rekening houden met beschikbaarheid van schepen en yards. Daarnaast kunnen de operators die de windmolen installeren dit mogelijk combineren met een ontmantelingsklus. Innovatie en het delen van kennis is ook cruciaal in het ontmantelingsproces, dit zorgt namelijk voor veilige ontmanteling, verhoogde efficiëntie, minimalisatie van de impact op het milieu en kosten verlaging. Ontmanteling gaat gepaard met de nodige uitdagingen, waaronder de hoge kosten die op de organisatie drukken, dit in combinatie met de lage energieprijs waardoor de cash flow ook negatief beïnvloed wordt. Men moet kiezen waar geld op in te zetten. Door strenge wetgeving op land en hoge kosten op zee wordt er veel aandacht aan de inventarisatie en het proces/projectmanagement besteed. Door samen te werken kan het complete proces, van inventarisatie tot hergebruik, een duurzame gesloten cirkel worden. Samenvattend Ontmanteling gaat de komende jaren veel werk opleveren voor de toeleverende industrie, denk o.a. aan engineering, HSE analyses en voorbereidende modificatie werkzaamheden. Maar ook voor de daadwerkelijke ontmanteling, hiervoor biedt het NZKG met nieuwe Energiehaven en de aanwezige infrastructuur perfecte oplossingen. Voor het ontmantelen van platformen is de geografische afstand naar de locatie van ontmanteling namelijk van belang. Om de kosten van transport en asbestregulering te reduceren heeft een ontmantellocatie dichtbij het platform de voorkeur. De verschillende bedrijfs- en industrieterreinen rondom het Noordzeekanaalgebied zijn geografisch gezien uitermate geschikt om oude platformen tijdelijk op de wal te stallen om ze vervolgens te demonteren en afvoeren naar specialistische bedrijven voor hergebruik en verwerking. Belangrijke ontwikkelingen in de omgeving zijn de bouw van de nieuwe Zeesluis (2023 gereed), de Energiehaven (2025 gereed) JAARPLAN 2021 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication