34

Partnerwebsites & -publicaties worden ingezet om een breder publiek te bereiken. De door ons gemaakte content kan hierop worden gedeeld, indien geschikt. Port of Amsterdam heeft het platform ‘Amsterdam en de haven’ gelanceerd om de gemeenteraadsleden en bewoners van Amsterdam bewust te maken van de rol van de haven. Daarnaast heeft Amports het ‘Ways To Sea’ e-magazine waarbinnen onze content gedeeld kan worden. Vlogs zijn bedoeld om onze leden onder de aandacht te brengen bij andere leden. We zijn een netwerkvereniging en het is belangrijk dat men elkaar goed kent en weet te vinden. Met de vlogs willen we onze leden ook extern onder de aandacht brengen, door in beeld te brengen wie ze zijn en wat ze leveren. Dit laat ook de potentie van de regio goed zien en we hopen er toekomstige arbeidskrachten mee te bereiken. Expertinterviews hebben als doel onze sectorkennis en die van onze leden met de buitenwereld te delen, waarbij we tegelijk onze leden een podium bieden. Ons netwerk beschikt over veel kennis en dat willen we actief naar buiten brengen. We hopen hiermee ook toekomstige arbeidskrachten te bereiken en enthousiasmeren voor de offshore energiesector. Per interview worden er drie bedrijven geïnterviewd en dit wordt uitgewerkt tot een (online) artikel dat we delen via onze eigen social mediakanalen, website en (inter)nationale media. Afhankelijk van de nieuwswaarde eventueel ingekocht als advertorial. Kwartaalnieuwsbrief is voornamelijk bedoeld om onze leden en stakeholders te informeren over de nieuwe leden van de vereniging en belangrijke ontwikkelingen. Dat gebeurt ook dmv nieuwsberichten, maar hier bundelen we de informatie tot een handig overzicht (samenvatting). App de mogelijkheden van een specifieke AYOP-app zullen in 2021 onderzocht worden. Op de volgende pagina’s een overzicht van de middelenmix en de beoogde impact. 34 JAARPLAN 2021

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication