4

Inleiding Voor je ligt het jaarplan 2021 van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), met als titel ‘AYOP Energie in Transitie’. Niet alleen zit de markt midden in de energietransitie, ook de vereniging gaat door een transitie als we kijken naar het toenemend aantal leden en de groei in diversiteit qua type bedrijven. Daarnaast is het AYOP-team zelf gegroeid waardoor er meer slagkracht aanwezig is en we de focus verder kunnen verbreden van offshore wind naar offshore energie. De reden van deze verbreding wordt in hoofdstuk twee van dit plan verder uitgelegd. We starten dit plan met een toelichting op de basis van AYOP aan de hand van de missie, visie, doelen, strategie en kernwaarden. Vervolgens komen de marktontwikkelingen aan bod, gevolgd door hoe AYOP hierop gaat inspelen met vier thema’s en welke activiteiten daarbinnen centraal staan. Aansluitend wordt de communicatie en contentstrategie toegelicht. Afgesloten wordt met de samenwerkingen en het team dat alles mogelijk maakt voor de leden en stakeholders van AYOP. Hiervan willen wij in het bijzonder bedanken Gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Rabobank Haarlem-IJmond, Zeehaven IJmuiden en Gemeente Beverwijk, zonder hun support zou AYOP niet staan waar ze nu staat. Veel leesplezier! 4 JAARPLAN 2021

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication