41

Naast het onderzoeksrapport werkt AYOP op regelmatige basis samen met Port of Den Helder en North Sea Energy Gateway (NSEG). Er lopen veel gelijke thema’s zoals personeel, de ontwikkeling van wind en de relatie met de Provincie Noord Holland op offshore. De samenwerking tussen NSEG en AYOP heeft als uitgangspunt dat je samen sterker staat en dat je gezamenlijk laat zien wat je te bieden hebt. Dat doen we onder andere door uitwisseling tussen leden en bijeenkomsten en door beurzen gezamenlijk te organiseren. Ook hebben we samen het initiatief genomen voor de North Sea Energy Alliance. De samenwerking tussen Amports en AYOP richt zich op het versterken van het bedrijvennetwerk en zorgen dat er onderling wordt samengewerkt. Daarnaast kunnen er gezamenlijke evenementen georganiseerd worden en worden leden soms uitgenodigd voor elkaars events. Ook wordt er samengewerkt op het marketing-en communicatievlak door het uitwisselen van content. Zo werken we samen aan diverse artikelen in het Ways to Sea E-Zine. Met elkaar denken we ook na over de invulling van het Port of Football programma van Telstar, om hier onze netwerken nog meer te verbinden. Met ORAM kijken we met name naar de gezamenlijke thema’s en lobby in de Metropoolregio voor het bedrijfsleven rondom havenontwikkelingen gericht op de circulaire economie en energietransitie. Zo hebben we gekeken of en hoe de AYOP-leden kunnen bijdragen aan TET-Amsterdam. Techport is onze samenwerkingspartner op het gebied van onderhoud van turbines en elektrische infrastructuur op zee (smart maintenance). Daarnaast richt de samenwerking zich op de gezamenlijke promotie van werken in technologie en in de offshore windsector, het vormgeven van JAARPLAN 2021 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication