8

2. Ontwikkelingen 2.1 ENERGIETRANSITIE Energie is een behoefte die de komende decennia zal blijven groeien. De Noordzee speelt een sleutelrol in het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem dat betrouwbaar en betaalbaar is. Deze ontwikkeling is niet nieuw, dit deed ze eerst met olie- en gasproductie en nu in toenemende mate met hernieuwbare energie, denk aan grootschalige productie van windenergie, mogelijkheden voor waterstof en ondergrondse CO2-opslag. Door de transitie naar duurzame energie, en het naderen van het einde van de economische levensduur van bestaande olie- en gasplatformen, wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in meer wind op zee, modificatie en elektrificatie van bestaande platformen en ontmanteling van oude platformen. Het NZKG heeft dankzij haar gunstige ligging, de aanwezigheid van (toe) leveranciers en eindklanten binnen offshore en de fysieke ruimte, zeker met de toekomstige Energiehaven, de potentie om dé regio voor offshore energie van Nederland te worden. Een integrale aanpak is noodzakelijk om het offshore energie potentieel van het NZKG optimaal te benutten en bij te dragen aan het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem. Er is een benadering vanuit verschillende invalshoeken nodig, waaronder techniek, markt, maatschappij, ecologie, ruimtelijke planning en regelgeving. Er zijn namelijk voordelen te behalen als we de verschillende energiefuncties, zoals productie van wind, waterstof en aardgas slim koppelen. Hierbij is de samenwerking binnen de gouden driehoek van overheid, kennis-en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven essentieel, zodat zaken optimaal op elkaar afgestemd worden. Een nauwe samenwerking tussen sectoren en partijen die gebruik maken van het offshore energie potentieel van de Noordzee zorgt voor het redu8 JAARPLAN 2021

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication