Aanpak werkstress: tijd voor actie!

Beroepsvereniging Arbeids- & organisatiedeskundigen Aanpak werkstress Van curatief naar preventief Werkstress Preventieve aanpak

Werkstress Mentale en fysieke gezondheid Financiële gevolgen Curatief Arbowet A&O-deskundigen verzuimende medewerkers effectiviteit van interventies Handelingsperspectief ontbreekt preventiemedewerkers arbodeskundigen

Aanpak werkstress: tijd voor actie! Van curatief naar preventief

Integrale aanpak preventieve maatregelen energiebronnen maatschappelijke ontwikkelingen toenemende eisen Veeleisende afzetmarkt. Flexibilisering van arbeid. Disruptieve technologie

Technostress. mantelzorgers, Werk en kinderen. coronavirus / COVID-19

7 Actiepunten effectieve aanpak van werkstress integrale aanpak preventieve aanpak plan-do-check-act cyclus (PDCA) samenwerking tussen stakeholders.

1. Concrete doelstelling 2. Onderzoek naar effectiviteit interventies

3. Omslag in denken van curatief naar preventief 4. Integrale aanpak cyclische aanpak (plan – do – check – act)

5. Samenwerking tussen disciplines en branches

6. Opleiding en kennisdeling

7. Duidelijkere eisen en handhaving

Wat is werkstress? disbalans tussen taakeisen en regelmogelijkheden. Het Jobs Demands-Resources (JDR) model van Bakker & Demerouti toont de complexiteit van werkdruk.

Het Jobs Demands-Resources ( JDR) model van Bakker & Demerouti Job Crafting Hulpbronnen Bevlogenheid Taakeisen Stress Zelfondermijning Aanpak werkstress: tijd voor actie! Van curatief naar preventief

A&O-deskundige arbeidskwaliteit preventieve aanpak. adviseert op operationeel, tactisch en strategisch niveau. verbinding tussen beleid en praktijk verbinding tussen werkgever en werknemer. invloeden van processen en factoren binnen afdelingen en de organisatie. kerndeskundige.

Over de Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) gesprekspartner voor sociale partners en andere partijen in het werkveld. certificering en (her)registratie.

De Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen is een vereniging die wordt gerund door en voor leden. Onze leden zijn niet alleen gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundigen. Ook andere beroepsgroepen zijn welkom als lid. Uit ons midden worden bestuursleden gekozen. Veel (kader)leden hebben een actieve rol bij het organiseren van landelijke én regionale bijeenkomsten, ons jaarlijkse congres, voor de PR van onze vereniging en binnen diverse commissies. Hier ontmoeten we elkaar en leren we van elkaar. Dit gebeurt ook in de intervisiegroepen die verspreid over het land zijn opgericht, en waar leden zich bij kunnen aansluiten. Ook participeren we in multidisciplinaire groepen, bijvoorbeeld bij het opstellen van professionele richtlijnen over thema’s zoals de aanpak van werkdruk, grensoverschrijdend gedrag, psychische klachten en fysieke belasting en schrijven onze leden artikelen voor vakbladen. We overleggen met en werken samen met diverse landelijke partijen, dat zijn beroepsverenigingen, opleidingen en overheid. BA&O-secretariaat (EPS) Weegschaalstraat 3 5632 CW Eindhoven T 040 20 940 35 E info@baeno.nl

1 Online Touch

Index

 1. Aanpak werkstress: tijd voor actie!
 2. Wat gaat er mis in de huidige aanpak?
 3. Wat gaat er mis in de huidige aanpak?
 4. Maatschappelijke ontwikkelingen
 5. Maatschappelijke ontwikkelingen
 6. 7 actiepunten voor een effectieve aanpak van werkstress
 7. 7 actiepunten voor een effectieve aanpak van werkstress
 8. Actiepunten
 9. Actiepunten
 10. Actiepunten
 11. Actiepunten
 12. Wat is werkstress?
 13. Wat is werkstress?
 14. De verbindende rol van de A&O-deskundige
 15. De verbindende rol van de A&O-deskundige
 16. Over de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen
Home


You need flash player to view this online publication