3

Inloop voor ouders Kompaswijzer (nieuwsbrief) Parro (communicatie-app) Website Het Kompas Facebook en Instagram Onze Wijs en de AVG 8 Nieuws vanuit de Stichting / Inspraak van de ouders Stichting Onze Wijs Identiteit 41 41 41 42 42 42 Gedrag in het verkeer Stepjes, skateboarden en skeelers Verjaardagen Gezonde school Fruitdag Fluorspoelen Hitteplan 44 44 44 (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 44 Ouderraad Klachtenregeling 9 Financiële zaken Ouderbijdrage Schoolreis / schoolkamp Stichting Leergeld Verzekering en aansprakelijkheid Omgaan met Chromebooks Goede doelen Sponsoring 10 Een veilige en gezonde school Veiligheidsbeleid 44 45 46 46 46 46 46 47 47 47 48 48 Interventiesysteem groene-, gele- en rode kaarten 48 Regels op Het Kompas voor alle groepen Medische begeleiding Protocol medisch handelen op school 49 49 49 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 49 Bedrijfshulpverlening Hoofdluis Infectieziekten Veiligheid in en rond het gebouw Roken op school(plein) Geen honden op het plein 50 50 50 50 52 52 11 Allerlei Ouderhulp 52 52 52 53 53 53 53 54 54 BSO (Buiten Schoolse Opvang) in Het Kroonjuweel 54 Peutergroep; een goede voorbereiding op de basisschool 54 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Bibliotheek op school Sportdag / sporttoernooien Wat heb ik nodig op school Fietsenstallingen Mobiele telefoons Schoolreis / schoolkamp Zomerfeest Schoolfotograaf Inzameling batterijen Inzameling speelgoed 12 Namen en adressen Algemeen Absentiemeldingen OR / MR Team Inspectie Leerplicht 54 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 58 63 63 Schoolgids 2021-2022 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication