37

(Compacten en verrijken). Stap 3: Vervolg op schoolniveau Na acht weken worden de afspraken en de uitvoering geëvalueerd door groepsleerkracht, RT en IB. Er worden keuzes gemaakt voor het vervolg afhankelijk van of het doel behaald is en de redenen hiervoor of oorzaak hiervan. Voor leerlingen waarbij het compacten en verrijken niet voldoende is om tegemoet te komen aan hun behoefte aan extra uitdaging, wordt er in deze stap gekeken naar aanvullende mogelijkheden. Een van de mogelijkheden kan zijn deelname aan een plusprogramma/plusklas. Stap 4: Zorg op bovenschools niveau De zorg die onze school zelf kan bieden zoals hierboven beschreven in de eerste drie stappen van zorg, noemen we de basisondersteuning. Deze is vastgelegd in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit document kan het gesprek tussen school en ouders ondersteunen. Elke situatie is echter uniek en mogelijkheden veranderen, dus is een gesprek over de actuele situatie altijd nodig. Wanneer de zorg op schoolniveau onvoldoende resultaat biedt en de hulpvraag de basisondersteuning overstijgt, gaan we het traject in van zorg op bovenschools niveau. Hierbij valt te denken aan: • HandelingsGerichte Procesdiagnostiek (HGPD) voor handelingsadviezen en onderzoek naar leermogelijkheden en- belemmeringen; • Aanmelding voor onderzoek, diagnostiek en/ of begeleiding bij instanties en zorgverleners die intelligentieonderzoek of onderzoek naar kindeigen problematiek uitvoeren (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme); • Hulp door onder andere een logopedist, fysiotherapeut of de SMW’er (School Maatschappelijk Werker) die bij de school betrokken zijn. Daarnaast maakt ook de schoolarts deel uit van de externe hulp; • Het Loket van Samenwerkingsverband Kind op 1. Samenwerkingsverband Kind op 1 Het Samenwerkingsverband biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk te zorgen voor een passend onderwijsarrangement, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Er wordt gestreefd naar hoge opbrengsten voor elke leerling: eruit halen wat erin zit. Dit wordt gedaan door: preventieve onderwijsondersteuning zo dicht mogelijk bij huis, arrangeren op basis van onderwijsbehoeften, integraal denken en werken (één kind, één gezin, één plan). Van aanvraag tot start van het arrangement duren de procedures maximaal acht schoolweken. Wanneer het voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school en binnen het bestuur (de basisondersteuning) overstijgt, wordt een aanvraag voor extra ondersteuning gedaan bij het loket van het Samenwerkingsverband Kind op 1 door de school. School kijkt samen met ouders welke ondersteuning er nodig is en formuleert een aanvraag voor een passend onderwijsarrangement. Het loket beoordeelt of zij de aanvraag kunnen honoreren en wijst financiële middelen en/of deskundige begeleiding toe. Schoolgids 2021-2022 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication