42

zodat leerkrachten groepsgerelateerde berichten naar ouders kunnen sturen. Ook kunnen er tot dertig foto’s met het bericht worden meegezonden. Parro is een gesloten systeem: alleen ouders en verzorgers kunnen worden gekoppeld. Door Parro is het voor ons mogelijk om ouders en verzorgers op een moderne wijze op de hoogte houden van onderwijsgerelateerde activiteiten in de klas van hun kind. Zo kunnen we bijv. vragen of ouders als begeleider mee willen naar een activiteit of knutselmaterialen met hun kind mee willen geven en wordt u via Parro uitgenodigd voor de oudergesprekken. Website Het Kompas Onze school beschikt over een website. Op de site wordt iedere bezoeker geïnformeerd over onze school. Wij trachten de site zo actueel mogelijk te houden door het plaatsen van de Kompaswijzer en van verslagen en foto’s van de verschillende activiteiten. Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waarop uw kind voorkomt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit schriftelijk aan de directie van onze school kenbaar te maken. Hetzelfde geldt ook voor het maken van video-opnamen in school. www.hetkompas.onzewijs.nl Facebook en Instagram Sinds kort heeft Het Kompas haar eigen Facebook pagina en Instagram. plaatsen wij leuke berichten van wat de kinderen zoal meemaken in en buiten de klas. Foto’s van verschillende activiteiten zoals bijv. het voorleesontbijt, gastlessen, het verkeersexamen, gymlessen, buitenspel of les in de klas. Van al deze momenten worden foto’s en video’ s gemaakt voor op onze social media kanalen. Het is voor ons belangrijk om ook online zichtbaar te zijn. We zijn trots op onze school en willen dit graag delen om anderen een inkijkje te geven. Daarnaast is het online zichtbaar zijn ook goed voor de betrokkenheid van ouders, vanuit de gemeente en andere instellingen. We creëren op deze manier dus meer betrokkenheid van verschillende partijen. Natuurlijk letten wij met zorg op wat voor foto’s en video’s er gemaakt gaan worden. De foto’s en video’s worden met een positieve insteek gemaakt en er wordt zorgvuldig omgegaan met A F Instagram: Het K Onz Op al de scholen van Onz wordt z met de privac onz ouders. Wij mak gebruik van 42 Het Kompas

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication