50

Bedrijfshulpverlening Evenals bedrijven zijn ook scholen verplicht om bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. Het gaat hierbij om leerkrachten die een speciale opleiding gevolgd hebben voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, het verrichten van levensreddende handelingen, het bestrijden van een brand, het coördineren van ontruiming bij eventuele calamiteiten en het goed kunnen samenwerken met professionele hulpverleners. Ook op Het Kompas hebben verschillende teamleden op dit gebied nascholing gevolgd. Op school is een calamiteitenplan aanwezig en wordt ieder jaar onverwachts met kinderen en leerkrachten een ontruimingsoefening gehouden. Dit alles gebeurt o.l.v. de ARBO-coördinator. In het gebouw zijn posters, plattegronden en stickers aangebracht die wijzen op de vluchtroutes en die aanwijzingen geven hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. Het gebouw beschikt over een gebruiksvergunning. Hoofdluis Helaas is het verschijnsel hoofdluis een jaarlijks terugkerend verschijnsel op menige school. Ook op het Kompas worden wij van tijd tot tijd met dit hardnekkige diertje geconfronteerd. Vandaar dat wij op school een hoofdluisprotocol hebben. Dit protocol geeft aan dat wij na het signaleren van de hoofdluis de ouders zo spoedig mogelijk per brief (incl. parro of mail) informeren over de aanwezigheid van hoofdluis. Daarin wordt ook aangegeven hoe de ouders hun kind(eren) moeten controleren en welke middelen ze daarvoor kunnen gebruiken. Een volgende stap is het controleren van alle leerlingen in de klas. Dit gebeurt door enkele ouders, die zich beschikbaar hebben gesteld om daarbij de school te assisteren. Na twee weken vindt er een extra controle plaats om te zien of de hoofdluis nog actief is. Na elke schoolvakantie staat er op de woensdag een vaste controle gepland. Voorwaarde om bovenstaande info waar te maken, is wel dat er voldoende vrijwilligers zijn die deze controle op zich willen nemen. Infectieziekten Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten behoort tot de normale ontwikkeling van een kind. Deze ziekten zijn over het algemeen eenvoudig van mens op mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel kinderen samen komen, zoals op school, is er daarom een grote kans op verspreiding van dergelijke ziekten. Maar ook een aantal meer zeldzame en ernstige infectieziekten kan via scholen verspreid worden. De Infectieziektewet in Nederland bepaalt onder meer dat de directeur een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan om diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke aandoeningen. In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen dan op advies van de GGD maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte te helpen voorkomen. Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, stellen wij het op prijs dat u dit meldt aan de leerkracht of de directeur. Deze informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld. Veiligheid in en rond het gebouw Jaarlijks wordt door een extern bureau een inspectie van het onderhoud van de school gedaan. Op basis hiervan worden de onderhoudswerkzaamheden gepland en uitgevoerd. Eveneens wordt er jaarlijks een veiligheidsinspectie in en rond de school 50 Het Kompas

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication