7

Identiteit Wij zijn een eigentijdse (open) ProtestantsChristelijke/Rooms-Katholieke basisschool, die de kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind. ‘Open’ wil zeggen dat iedereen welkom is die zich kan vinden in onze identiteit. Steeds meer ouders zijn zelf niet actief met geloofsopvoeding bezig, maar vinden het wel belangrijk dat hun kinderen dit meekrijgen. Dat laatste ervaren wij als leerkrachten op onze school als positief. Het daagt ons uit om verder te kijken dan onze eigen horizon. Vanuit onze Christelijke levensovertuiging vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals het is. Ieder kind is uniek en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering. We proberen de kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde wijk/omgeving woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn/haar medemens te maken. Op deze manier, heel praktisch en concreet met de kinderen op school omgaand, krijgt het begrip “Christelijke school” ineens een veel bredere inhoud dan de traditionele: “een school die een praktische invulling wil geven aan haar Christelijke identiteit”. Onderwijsvisie Vanuit de overtuiging dat ieder mens gelukkig wordt van persoonlijke groei, gaan we op Het Kompas uit van kansrijk onderwijs waarin eenieder de mogelijkheden krijgt zich breed te ontwikkelen. Dit bereiken wij door binnen een veilig klimaat waarin de Christelijke normen en waarden leidend zijn, met elkaar samen te werken aan wijs. Hierbij professionaliseren wij ons voortdurend en hebben wij hoge verwachtingen elf als team en van onze leerlingen. Doordat wij als team unaniem achter deze visie staan, zijn wij ervan overtuigd e leerlingen en leraren zich prettig voelen op school, dat zij zich uitgedaagd voelen om het beste uit henzelf te halen en dat er open en eerlijk met elkaar (en met alle partijen die een rol hebben binnen of buiten de school) gecommuniceerd wordt. Schoolgids 2021-2022 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication