9

Schooltijden en opvang Wij hanteren op onze school een 4-gelijkedagenmodel (continurooster). Met dit model creëren wij een doorgaande lijn wat de schooldag betreft. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. De kinderen hebben op woensdag een vrije middag. Er is een lunch- en speelpauze van 45 minuten. De kinderen eten tussen de middag 15 minuten met de eigen leerkracht in de klas. waarnaar ze onder toezicht van overblijfmedewerkers op verschillende tijden buiten gaan spelen. Voor- en na de schooltijden, wordt er tien minuten door leerkrachten toezicht gehouden op beide pleinen. Ook in het speelkwartier staan zij paraat. Pauzesport Sinds afgelopen januari organiseren we twee keer per week pauzesport.De kinderen krijgen dan verschillende activiteiten aangeboden via verschillende sportaanbieders. Kinderen mogen hieraan meedoen, maar het is niet verplicht. Als school proberen we dit natuurlijk wel te stimuleren. BSO Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 7.00-8.20 uur 7.00-8.20 uur 7.00-8.20 uur 7.00-8.20 uur 7.00-8.20 uur Schooltijd BSO 8.20-14.20 uur 8.20-14.20 uur 8.20-12.20 uur 8.20-14.20 uur 8.20-14.20 uur Alle groepen 1-2 bevinden zich op de begane grond. Aan het einde van de dag komen de kinderen in de rij naar buiten en kunt u wachten op de vaste verzamelplek op het plein. Als uw zoon of dochter naar de BSO moet naar de BSO gebracht door de leerkracht 14.20-18.00 uur 14.20-18.00 uur 12.20-18.00 uur 14.20-18.00 uur 14.20-18.00 uur

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication