19

De Haan Engineering 19 Engineering Vergunningen Voor ons is het bouwproces een samenwerkingsproces, waarbij opdrachtgever, architect, engineers en adviseurs efficiënt en gestructureerd dienen samen te werken. Alle ambities worden vertaald in tastbare, Heeft u een vergunning nodig dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij bieden u ondersteuning op het complexe gebied van omgevingsrecht en vergunningen. Door jarenlange ervaring met advisering en engineering van gebouwen hebben wij veel expertise. Uw gebouw toetsen aan de vigerende regelgeving behoort tot onze kerntaken. Bouwkosten Wij hebben de expertise om investeringsvoorstellen op te stellen die helder zijn gestructureerd, van samenvatting tot detailonderbouwing. Onze transparante kostenramingen zijn eenvoudig te interpreteren voor bestuurders en besluitvormers en kunnen prima ondersteunen op de beslismomenten die cruciaal zijn voor het verloop en de kosten van een project. Brandveiligheid In onze ogen moeten brandveiligheid en vlucht-wegbenadering architectonisch worden benaderd. De berekeningen en tekeningen hiervan worden daarom binnen ons bureau uitgewerkt, waardoor dit kennisdomein in het ontwerp kan worden meegenomen. Bij complexe oplossingen hebben we partners met simulatiesoftware. 2 5 Bouwfysica De fysische aspecten van de gebouwde ruimte, gebouw constructies en installatie is veelal een ondergeschoven kindje. Over de mate waarin een gebouw licht, geluid, warmte, vocht en brand tegen moet houden of juist doorlaten, heeft iedereen een mening. Het vakgebied bouwfysica houdt zich bezig met de natuurkundige aspecten van een gebouw: akoestiek, daglicht toetreding, warmte, vocht en het thermisch gedrag van gebouwen. 3D Inmeten 3D laser scanning technieken stellen ons in staat om gebouwde gebouwen snel en met uiterste precisie (±2mm) op te meten. Exacte maatvoering is een belangrijk element in het ontwerp proces. Van veel gebouwen zijn er maar beperkt of geen documenten beschikbaar. 3D scans in combinatie met 3D fotografie is dan een goede oplossing. Gecombineerde scans (Point Clouds) kunnen een goed inzicht geven in de gebruikte techniek en details van de bestaande bebouwing. 3 6 Energie Energiebesparing loont. Investeren om verliezen te drukken, klinkt voor ondernemers als een bekend geluid. Voor u als toekomstig eigenaar of gebruiker geldt hetzelfde. Het verlagen van gebruikskosten, waarvan uw energiekosten een groot onderdeel zijn, zorgt voor een ruimere beurs voor andere zaken. En naar mate de energieprijzen verder stijgen, worden energie beperkende maatregelingen nog meer beloond. 1 4

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication