0

Een waar gebeurd familierelaas over een gezin uit Wulveringem, wat oorlog 1914-18 deed met mensen “ tijdens” en “erna”. Luk Grypdonck deel 5 Intro ... Een ferme streep brede zandstranden en eeuwenoude oerduinen dwingen de Noordzee weg uit de West-Vlaamse polders. Aan één zijde vastgeplakt aan Frans-Vlaanderen, dat Frankrijk ons handig wist te ontfutselen in de tweede helft van de 17de eeuw. Aan de andere kant net niet weggespoeld naar zee door het plat water van den Yzer, dat o zo gewillig over de boord loopt! De zoom van ’t rokje zijn heuvels en bergen … danig ontsierd door kraters en ontiegelijk veel dodenakkers. Deze nobele plek op aarde heet de Westhoek: De Panne, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide, Poperinge en Ieper in vogelvlucht. “De Noorderwind” en “Vlaanderen mijn land” Will Tura,“Mijn vlakke land” Jacques Brel en een intriest liedje “Duzend en duzend soldaten” Willem Vermandere. Dit polderlandschap was ruim 215 jaar geleden een blinde, onbekende vlek op de kaart van het Graafschap Vlaanderen en dus van onbenullige betekenis op militair, strategisch vlak. Het woord “België” vond je enkel in de boekjes van Julius Cesar. Provincies zoals op heden waren er evenmin. De Spaanse (beter gezegd Oostenrijkse), Zuidelijke Nederlanden behelsden: 11 hertogdommen en graafschappen. Graafschap Vlaanderen ( te weten = Oost-Vlaanderen, Antwerpen en groot deel West-Vlaanderen). West-Vlaanderen (achter de Yzer) en Frans-Vlaanderen Artois. Hertogdom Brabant (te weten = groot deel Antwerpen en Limburg). Prinsdom Luik. Hertogdom Limburg, Namen, Henegouwen en Hertogdom Luxemburg (te weten huidig Belgisch en Groot-Hertogdom Luxemburg samen). Voorts delen in het huidige Nederlandse Brabant en Duitse drielandenhoek. Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland hoorden daar niet bij en waren deel van de Noordelijke Nederlanden (Calvinisten en Geuzen). De Schelde lag bijgevolg volledig onder Oranjes controle zonder veel problemen voor ons. De Zuidelijke Nederlanden werden geregeerd door de Oostenrijkse Habsburger Keizer Jozef II (de koster) (afb.). Onder zijn bewind bleef het betrekkelijk rustig in onze contreien. Hij overleed in 1790. Direct daarna greep Frankrijk agressief hier de macht. Vier jaar later in 1794 werden wij geannexeerd door de 1ste Franse Republiek, waar de dood rondwaarde met de guillotine. Hier begon het allemaal …en de puzzel haakt perfect in elkaar !!! Geschiedenis is niet zomaar het vak van de toeval. Het is niet te vatten (of net wel?) dat uitgerekend dat onbenullige polderlandschap een goede eeuw later wereldbekend werd op de meest indringende, negatieve manier. Oordeel zelf maar wat voor hachelijke tijden mijn voorouders beleefden, en in wat voor een Europa ze vanaf 1800 terecht kwamen. Mijn voorouders de Heughebaert’s, mijn grootmoeder-doopmeter mémé Irma (Flavie) Heughebaert en mijn moeder Denise Velleman zijn geboren en getogen in Beauvoorde-Wulveringem … Bachten de Kupe. Hier eindigde het dodelijke orgelpunt van méér dan een volle eeuw razernij in een apocalyptische wereldoorlog tot de Verwoeste Gewesten. 1

De rotvaart der volkeren ... Duistere tijden. In gestrekte draf doolden vier ruiters langs onze kust naar Frankrijk. Hun uiterlijk liet weinig heel aan de verbeelding: één ruiter in het wit, één in het zwart, één in het rood en de laatste in vaalgrijs. Bij een riviermonding ging het landinwaarts. Ze hielden halt en stegen af. De zwarte ruiter bleef in het zadel, plantte met de puntvoet zijn zeis in de bodem. Zijn metgezellen markeerden gevoelloos vier hoeken in het vlakke land: hun territorium. De kille ogen onder de zwarte kap keurden het resultaat. Hij rukte zijn zeis uit de grond, strooide as en bezegelde het lot van elk levend wezen binnen de 4 hoeken. Hierop verdwenen ze uit het zicht in de mist over het gehavende polderland. Alzo geschiedde, wat in zoveel boeken beschreven staat … Nieuwjaar 1800 – Graafschap Vlaanderen is weer ingelijfd bij Frankrijk. Nog niet zolang geleden heeft men daar het koningshuis letterlijk een kopje kleiner gemaakt, inclusief de adel. Een andere verse, oorlogszuchtige hufter wipt te paard naar het podium: Napoleon Bonaparte. (afb.) Europa hobbelt meer dan 15jaar voortdurend van het ene bloedige conflict naar het andere. Vlaanderen als vazalstaat krijgt alle dagen Fransen over de vloer die Conscripten komen op vorderen voor verplichte militaire dienst in meneer zijn Grande Armée. Ontstellend veel jongens keren nooit terug van die nimmer stoppende vleesmolen. Hiertegen was reeds gewapend verzet gerezen in de vorm van ”Vlaamse Boerekrijg”. Amateuristisch geklungel helpt de Fransen om daar korte metten mee te maken. Continu oorlogvoeren zorgt voor demografische en economische uitputting van hele gebieden: ook West-Vlaanderen verpauperde in recordtijd. Napoleon was niet meer of minder de Hitler of Stalin van zijn tijd! Een hebzuchtig, niets ontziend creatuur zonder scrupules dat over lijken ging. Zijn credo was Imperialisme, Revolutie en Nationalisme exporteren. Zijn gistballetje rolde in een verkeerd putje en belandde in de Europese beerput, dat alles onderste boven keerde, dat in een niet te stoppen vloedgolf over liep op het einde van de 19de eeuw, dat enkel nog wachtte op een vonk om te ontploffen. Het voorspel naar een aangekondigde wereldoorlog. Bij de meeste Fransen geniet meneer NB nog altijd het statuut van een heilige !?! Geen fictie...! Zijn carrière start in 1796 met de Italiaanse veldtocht tegen de Oostenrijkers. Aanvankelijk een geslaagde campagne die verwatert en omslaat in toegestaan plunderen, verkrachten, moorden, platbranden met mager resultaat. In 1798 militaire expeditie naar Egypte dat op een flop uit draait. NB hakt de Ottomanen in de pan, tot de Franse vloot wordt gekelderd in de Slag aan de Nijl (01/08/1798) door de Britse Marine en Horatio Nelson. NB zijn legermacht zit in de tang. Hij laat laf zijn mannen in de steek en ontkomt aan de Britten naar Frankrijk. De bedoeling was een grote koloniale macht worden als Engeland en de Britten treffen in hun koloniën mits door te stoten naar Indië !?! Het volgende jaar 1799 zet hij een staatsgreep in gang en bombardeert zichzelf tot eerste Consul. Schakelt elke tegenstand uit met geweld, zodat hij in 1800 totalitair kan regeren. Hij kroont zichzelf tot Franse keizer in 1804, waardoor vijandigheid groeit in Europa. De Britten zeggen als 1ste het bondgenootschap op, daarna Rusland, Zweden, het Heilige Roomse Rijk, Oostenrijk, Pruisen en Koninkrijk Napels. NB plant een invasie op Engeland en steunt Ierse opstand. Voert tegelijk opnieuw oorlog tegen Oostenrijk in 1805. De Oostenrijkers delven het onderspit in de Slag van Ulm juli-augustus 1805 en vervolgens nogmaals tesamen met de Russen op 02 december 1805 in de Slag van Austerlitz ( huidige Slavkov-Brna in Tjechië). NB vertrekt uit Cadiz op 19 oktober 1805 met de Franse vloot om Engeland mores te leren. Ver komen ze niet. Op 21 oktober 1805 botsen ze voor Trafalgar (70 mijl ten NW van Gibraltar) op een uitgebreid, vastberaden Brits oorlogseskader dat op hoge snelheid ramkoers kiest. 2

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication