0

Een waar gebeurd familierelaas over een gezin uit Wulveringem, wat oorlog 1914-18 deed met mensen “ tijdens” en “erna”. Luk Grypdonck deel 7 De rotvaart der volkeren … vervolg ... Lodewijk XVIII de Bourbon komt op de Franse troon. (afb. rechts) Willem I wordt koning der Herenigde Nederlanden en groothertog in Luxemburg, plus onze grenzen worden hersteld zoals ze waren in 1790. Dat beslist het Congres in maart1815 na veel geruzie. NB vindt Elba vernederend en in een onbewaakt moment ontsnapt hij op 26 februari 1815 per schip met zijn 600 man richting Frankrijk. Hij landt in Vallaurès op 1 maart 1815 en trekt van Grenoble naar Parijs. Hij liquideert alle koningsgezinden. Lodewijk XVIII vlucht met zijn hofhouding naar Gent (Patriciërshuis d’Hane-Steenhuyse – Veldstraat). Het Congres van Wenen verklaart NB onmiddellijk de oorlog. Er wacht hem een geallieerd leger van Oostenrijkers, Duitse deelstaten, Spanjaarden, Belgen, Hollanders, Pruisen, Russen en Britten. Hij vertrekt op 12 juni naar de Zuidelijke Nederlanden (België) in de hoop ze 1 voor 1 afzonderlijk te verslaan. Hij steekt bij Charleroi de Samber over met 120.000 man op 14juni 1815. Zoals voorop gesteld, vat hij de Slag aan op 16 juni te Ligny tegen de afgezonderde Pruisen tot deze grotendeels intact terugtrekken naar het Noorden. © Wikpedia Hetzelfde speelt zich dezelfde dag af in de Slag bij Quatre-Bras tegen de afgezonderde Engelsen (afb. links). Wellington moeit er zich mee en drijft de Fransen terug: hij laat zijn troepen nieuwe posities innemen ook in het Noorden. Dag 1 is geen Frans succes. De Fransen zijn uitgeput door 20 uur marcheren. Het blijft hevig regenen, er is nauwelijks foeragering, de munitie is nat en er dient geslapen in de modder. © Wikpedia NB is zelf ook niet in goeie doen wegens allerlei kwaaltjes. Wellington heeft een uitgelezen stelling gekozen op de Mont-St Jean-hellingen in het Noorden, zowaar in de route waarheen Pruisen zich noordelijk terugtrekt. Het regenweer brengt de definitieve Franse aanval pas op gang op 18 juni om 11.30 u tegen de moeilijke heuvelposities van Wellington. Op het cruciale moment arriveren de Pruisen met Blücher (afb. rechts) en mengen zich in de Slag van Waterloo. NB staat nu oog in oog met de volledige coalitie geallieerden. Een paar Franse gezagvoerders ondernemen foute nodeloze acties. Als het tegen de avond weer harder regent is het terrein herschapen in een drassige poel. Het Frans leger geraakt niet meer vooruit en valt in chaos uiteen. Wat vervolgens gebeurd is zonder commentaar!!! © Wikipedia 1 © Wikpedia

Op dezelfde dag van 18 juni 1815 was er nog de Slag van Waver met een kleine Franse tactische winst, maar heeft tot niets gediend. Het komt tot een laatste grote treffen in de honderd dagen van NB op 28 juni 1815 nabij Straatburg in de Slag bij Suffel met een Franse Pirusoverwinning. Een paar dagen later op 3 juli leveren de Pruisen duchtig Slag bij Issy-Parijs. De Pruisen doen hun intocht op 7 juli 1815 in Parijs en verjagen de Fransen. © Wikpedia NB is inmiddels op de vlucht, verbergt zich op 22 juni op landgoed Malmaison bij Parijs. (afb. links) Op 29 juni met de Pruisen in aantocht vlucht hij naar Ile-d’Aix Rochefort van waaruit hij hoopt per schip naar de VS te ontsnappen. Alle havens zijn door Britten afgegrendeld. Op 15 juli 1815 geeft hij zich over aan de Britten op de oorlogsbodem HMS Bellerophon (afb. rechtsonder) in de hoop op “asiel”. Zijn bevelhebbers worden ter dood veroordeeld en gefusilleerd wegens hoogverraad. NB krijgt levenslang onder streng militair toezicht op een Zuid-Atlantisch Eiland nabij Zuid-Afrika genaamd St-Helena (afb. rechts), waar hij overlijdt op 5 mei 1821 aan maagkanker. Lodewijk XVIII bestijgt opnieuw de troon op 8juli 1815 (overlijdt 1824). Zijn opvolger Karel X (afb. linksonder) treedt af 1830 na de Parijse juli revolutie en wordt vervangen door Lodewijk Filips Bourbon. Deze moet ook aftreden na de februari revolutie 1848. © Wikpedia Karel Lodewijk Napoleon III (NB was diens oom!) is Frans president van 1848 tot 1852. Pleegt op 2 december 1851 een staatsgreep om in 1852 keizer te worden!!! (afb. midden-onder) Zijn bemoeizucht in de Italiaanse onafhankelijkheidsstrijd veroorzaakt oorlog met Oostenrijk in 1859. Hij komt in vijandschap met Rusland wegens zijn aandeel in de Krim oorlog en steun van Poolse opstand tegen de Russen. Intriges, machtswissels en staatsgrepen maakten Frankrijk oorlogszuchtig, onbetrouwbaar, ongeloofwaardig en wispelturig. Het stimuleerde in zijn buurstaten een fel groeiend nationaliteitsgevoel (eenwording Duitsland). Zijn ondergang werd bespoedigd door zelfgezochte conflicten met Pruisen, die uitmonden in oorlog. Hij verloor die in 1870 en moest aftreden. De grootste miserie ooit, kon voorgoed beginnen. © Wikipedia © Wikpedia © Wikpedia © Wikpedia 2 © Wikipedia >>> * vervolg - deel 8 - winternummer 2016 * >>>

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication