0

Een waar gebeurd familierelaas over een gezin uit Wulveringem, wat oorlog 1914-18 deed met mensen “ tijdens” en “erna”. Luk Grypdonck deel 9 De rotvaart der volkeren … vervolg ... WILLEM WIL NIE WIJZER WORDEN ... Nauwelijks was het feestgedruis nog geen volle 2 weken voorbij in ons kersverse koninkrijk of Hollandse troepen staken de grens over in de provincie Limburg op 2 augustus 1831. België had nog geen fatsoenlijk leger op poten gezet en nu was het oorlog. De nieuwe koning (weduwnaar) zal wel innerlijk gevloekt hebben betrokken te zijn in een wespennest, waar hij wenste van verschoond te blijven (bv. Griekse revolutie). De Belgische legerbenden waren een regelrechte klucht zonder discipline, gevechtstechniek of bevelvoering. Het Maasleger werd op 8 augustus uiteen geslagen te Hasselt en het Scheldeleger zijn voorhoede volgde op 11 augustus dezelfde weg te Boutersem!?! Op 12 augustus dreigde men Leuven te verliezen, en diende de ambtswoning van Koning Leopold ontruimd. De Hollandse troepen waren op weg naar Brussel. De regering stond voor schut: de nieuwe grondwet liet geen vreemde troepen toe op Belgisch grondgebied! Ze zag zich gedwongen de wet tijdelijk te herroepen en beroep te doen op de hulp van Franse troepen op 8 augustus. Een Franse legermacht van 70 000 man daagde op en dreef dadelijk de Hollandse troepen terug naar de grens: de aanvankelijk geslaagde opzet van een 10daagse veldtocht was teniet gedaan. Een deel van de Hollandse troepen trok terug via Antwerpen, sloot zich op met een groot aantal kanonnen en soldaten in de Citadel. De Fransen belegerden de Citadel. Zij konden zich dit permitteren zonder problemen omdat Pruisen zonder Russische dekking geen steun aan Holland wilde verlenen. De Russische tsaar had de handen vol met de Poolse opstand. De Franse koning zou wel teruggeschrokken zijn voor nieuwe vooruitzichten van een algehele Europese oorlog. Willem I was beducht voor gevechten met Franse troepen en was teleurgesteld over de wapenstilstandinterventie van de Engelse minister op 12 augustus 1831. Dit hield in dat ten laatste tegen 20 augustus de Hollanders ons grondgebied zouden verlaten. Een Pruisisch-Hollands garnizoen bleef ongemoeid achter in zowel Maastricht als in Luxemburg en maakten ook geen aanstalten om Antwerpen te ontruimen. Alle scheepvaart op de Westerschelde was onmogelijk. Toen diplomatie niets uithaalde, volgde een ultimatum op 22 oktober 1832. Frankrijk en Engeland eisten van Willem I onmiddellijke ontruiming van de Citadel en bijhorende forten voor 1 november 1832. De Hollanders hoepelden niet op, met wekenlange beschietingen door de Fransen tot gevolg. Op 23 december 1832 gaf Hollands Generaal Chassé zich over. (zie rechts - Portretschilderij van Generaal Chassé door Jan Willem Pieneman, 1832) De Citadel en forten waren compleet uitgebombardeerd en uitgeschakeld. 1 © Wikpedia

In mei 1833 werd ons het recht op vrije scheepvaart op de Schelde toegestaan. De volgende jaren bleven conflicten aanhouden in het grensgebied met Holland en stopten in 1839 onder toenemende Internationale druk. In Holland kreeg Willem bakken kritiek en hevige oppositie te slikken tegen het geldverslindende spelleke zonder einde. België z’n ontstaan was een serieuze storende factor in de bestaande Europese verhoudingen en vormde een nieuwe dreiging van Europese oorlog. Willem I ging ervan uit dat België zo’n oorlog als zelfstandige staat niet zou overleven en bleef hardnekkig volharden in zijn stupide stoorzenderpolitiek. Helaas ging ook Holland hieraan economisch ten onder en werd een kleine, neutrale mogendheid. Finaal kwam in London op 19 april 1939 een slechte regeling uit de bus. We verloren delen in Nederlands-Brabant (Limburg), Venlo, Maastricht en G.H.-Luxemburg. Eigenlijk had Holland helemaal geen recht op voornoemde gebieden: ze maakten voor de afscheiding deel uit van de Zuidelijke Nederlanden. De boedelscheiding van de staatschuld was een ongelijke 16/31 regeling voor ons rekening. Ernaast betaalden we een veel te hoge prijs aan Scheldetol. Het noopte ons land tot het zoeken van andere transportoplossingen en leidde in 1835 tot de aanleg van de 1ste spoorweg in Europa. Onze leidinggevende elite miste slim inzicht en gezond verstand t.o.v. de Hollandse delegatie. Nu weet U precies waarom wij het nooit zo goed begrepen hebben op onze Noorderburen!!!!! Dat is op vandaag nog dikwijls in onze houding en anti-Hollandse woordenschat te merken, als we een akkefietje hebben met iemand van boven de Westerschelde. George Stephenson (Wylam-on-Tyne (Newcastle-upon-Tyne), 9 juni 1781 — Chesterfield, 12 augustus 1848) is bekend als uitvinder van de eerste praktisch toepasbare stoomlocomotief. (foto onder) De eerste drie treinen buiten Groot-Brittannië reden op 5 mei 1835 in konvooi van Brussel naar Mechelen en werden getrokken door stoomlocomotieven van Britse makelij, genaamd de Pijl (officieel la Flèche), de Stephenson en de Olifant (l' Eléphant). © Wikipedia © Google © Wikipedia 2

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication